דכאון ועצבות הם סכנה לנפש ולנשמה | פרשת השבוע מסעי

אדם מכל מיני סיבות וגורמים נכנס למצב של חלישות הדעת, ובחינת דכאון, ועצבות, ומתגבר אצלו המרה שחורה. והמצב הזה הוא לא בריא, ומסוכן לנפש האדם, וכמ"ש רבינו ז"ל  שעצבות בא ממרה שחורה, ומבואר שעצבות היא סיטרא אחרא (ע' זוה"ק פ' נח, דף עא.) והשם יתברך שונא אותה [וע"כ תיכף כשאדם רוצה ליכנס לעבודת השי"ת, אזי תיכף היא עבירה גדולה כשיש לו עצבות ח"ו].

דכאון ועצבות הם הסכנה הגדולה ביותר לאדם

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע [מטות] מסעי

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (במדבר לג, ח – ט) "אלה מסעי בני ישראל. ויחנו במרה, ויסעו ממרה ויבואו אילימה, ובאילם שתים עשרה עֵינוֹת מים, ושבעים תמרים ויחנו שם".

כל אדם הגיע לעולם הזה – כדי לעבור נסיונות רבים, שהם כור המבחן, לבדוק האם באמת הוא נאמן להשי"ת ועושה רצונו !

ויש בכל נסיון ונסיון כמה וכמה בחינות ופרטים, כגון האם עושה רצונו בחשק או בלי חשק, באהבה או בלי, ביראה או בלי, בזריזות או בעצלתיים, מוכן להתאמץ או לא, וכו' וכו'..,

וכמו שבדיקת דם בודקת – מגלה הרבה מאד פרטים, עם הרבה מאד נתונים על הרבה מאד תחומים – מהנעשה בגוף האדם, כך כל נסיון ונסיון – מגלה הרבה מאד פרטים על מצב נפשו רוחו ונשמתו של האדם.

והנה קורה מכל מיני סיבות שאדם נכנס למצב ב"מ (בר מינן) של חלישות הדעת, ובחינת דכאון, ועצבות, ומתגבר אצלו המרה שחורה.

והמצב הזה הוא בודאי מצב לא בריא, ומסוכן לנפש האדם, וכמ"ש רבינו (רבי נחמן מברסלב) ז"ל (לקוטי מוהר"ן ח"ב סי' פג) שעצבות בא ממרה שחורה, ומבואר (שם סי' מח) שעצבות היא סיטרא אחרא (ע' זוה"ק פ' נח, דף עא.) והשם יתברך שונא אותה [וע"כ תיכף כשאדם רוצה ליכנס לעבודת השי"ת, אזי תיכף היא עבירה גדולה כשיש לו עצבות ח"ו].

ומבואר (שם ח"א קנה) שעצבות היא מידה רעה מאד, ועיקר העצבות היא מחמת חסרון אמונה.

ומבואר שעיקר פגם הברית, וירידת האדם בגשמיות ורוחניות הוא ע"י עצבות (שם סי' קסט).

ומבואר עוד בדברי רבינו (רבי נחמן מברסלב) ז"ל (שם ח"א סי' קפט) שצריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, בבחי' (ישעיה סה) ונחש עפר לחמו, עפר – הוא בחי' עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר.

וע"כ צריך האדם להתחזק מאד לצאת מהעצבות, שזה בחינת מה שרבינו הקדוש הכריז בקול גדול (לקוטי מוהר"ן סי' כד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, וכל החולאות הבאים על האדם, כולם באים רק מקילקול השמחה.

והכלל שצריך להתגבר מאד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד. כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא ייסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד, ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטותא [ובליקוטי מוהר"ן תנינא סי' מח, הוסיף רבינו ז"ל, וז"ל וישמח עצמו בכל מה שיוכל ואפילו ע"י מילי דשטותא, לעשות עצמו כשוטה, ולעשות עניני שטות וצחוק או קפיצות וריקודים, כדי לבוא לשמחה שהוא דבר גדול מאד, ואח"כ אמר רבינו ז"ל (שיחות הר"ן סי' כ) כפי הנראה שאי אפשר לבוא לשמחה כי אם ע"י עניני שטות לעשות עצמו כשוטה. ורק ע"י זה באים לשמחה.]

וזה בחי' הנאמר בפרשת השבוע "ויחנו במרה", היינו שלפעמים אדם נמצא וחונה במצב של מרה שחורה. ואסור להישאר ולהתקע שם, אלא צריך להתאמץ מיד להיות בבחי' "ויסעו ממרה" השחורה הנ"ל. "ויבואו אילימה", שהוא לשון חוזק והתחזקות, ועי"ז זוכה לבחינות נפלאות בגשמיות ורוחניות המרומזים ב"שתים עשרה עֵינות מים ושבעים תמרים".

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן  ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

  1. לרפואה שלימה רפואת הגוף .רפואת הנפש ליציאה מעצבות ומהייאוש ולשמחת חיים את אישתי… לרוגע שלווה ושלוות הנפש בינה והארה ברוחניות. את בני… לחזרה בתשובה מלאה לביתי… לרפואת הגוף ורפואת הנפש ויציאה מכול הבילבולים ויישוב דעת וחזרה בתשובה מלאה. את בני… לרפואה שלמה רפואה הגוף ורפואת הנפש ויציאה מכול הבילבולים ויעלה מעלה מעלה בתורה ויראת שמים
    תודה לכם !

כתיבת תגובה