הגה"ח רבי מרדכי טורץ זצ"ל | ברסלב גלובל

גִּבּוֹר וְאִישׁ מִלְחָמָה בְּדַת "תּוֹרָה תְּמִימָה"

הגה"ח רבי מרדכי טורץ זצ"ל

מחשובי חסידי ברסלב
מנהל תלמוד תורה ברסלב 'תורה תמימה' בירושלים
הלך לעולמו
ברוך דיין האמת: היום (שני) בצהריים הגיעה הבשורה מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים על פטירתו של הגה"ח רבי מרדכי טורץ זצ"ל מחשובי חסידי ברסלב מנהל תלמוד תורה ברסלב 'תורה תמימה' בירושלים, והוא בן 66 בפטירתו.
רבי מרדכי זצ"ל היה הנחשון שייסד את ה'תלמוד תורה' הראשון של ברסלב על טהרת הקודש בירושלים הנקרא 'תורה תמימה', וניהל אותו מתוך מסירות נפש במשך עשרות שנים, וכהיום ממשיך התלמוד תורה ברסלב בירושלים ובבית שמש. בשנים האחרונות אף הקים תלמוד תורה נוסף לבני עדות המזרח בעיר בית שמש, שם גם דאג לביסוסו וחיזוקו מהמסד ועד הטפחות.
המנוח מסר נפשו למען חינוך ילדי תשב"ר וכיתת רגליו למענם ואף היה נוסע למרחקים במסירות נפש עם כאבי גב איומים, הכול בשביל להעמיד תורה על טהרת הקודש שיגדלו על דרך ישראל סבא כפי המסורה לנו מדור דור וכפי דרכו של רביה"ק הננמ"ח זיע"א.
היה ממייסדי ומגבאי בית הכנסת ברסלב 'פאר הנחל' ברחוב דובב מישרים 3 בירושלים, שם התפלל קרוב ליובל שנים, ושם שימש כבעל קורא ועבר לפני התיבה בשבתות וימים טובים עם קול ערב ולב נשבר אמיתי, גם היה חזן בימים הנוראים במשך שנים רבות, תפילתו כשליח ציבור היה לוקח זמן רב, במתינות והשתפכות הנפש, שסחבה את כל המתפללים אחריו.
בשנים האחרונות שימש ג"כ כבעל תפילה אצל הקיבוץ באומאן בימי ראש השנה בביהמ"ד דחסידי ברסלב ברחוב טוילסטוי בהנהלת הרה"ח ר' שמשון שווארץ שליט"א, כמו"כ היה החזן הראשון אצל מעמד ה'תיקון הכללי העולמי' ערב ראש השנה באומאן.
רבות בשנים מסר שיעורים תמידין כסדרן בתורת רביה"ק בעומק ובבהירות והפליא לב שומעיו בהיקף ידיעותיו, בנסיעותיו בכל קצווי תבל זכה להדר ולפאר שם רביה"ק בשיעוריו הנפלאים, גאונותו האדירה בכל חלקי התורה בעמקות ובעיון היה למופת ממש, אחד מתלמידיו מספר למערכת 'ברסלב גלובל': "בכל עת מצוא שראיתי אותו מתרוצץ לאסוף כספים או שאר סידורים עבור התלמוד תורה, ראיתי דבר פלא שבכל רגע אפשרי מיד פותח את פיו בחכמה ודברי תורה כמעיין המתגבר ובחיות ושמחה נפלאה כאילו זה עתה יושב בבית המדרש בד' אמות של הלכה".
וכך היתה גם עיונו בעיון עמוק מאד מאד בליקוטי מוהר"ן, בתורות של הרבי באופן מופלא ממש, היה רגיל לראותו חוזר מבית הכנסת הותיק 'פאר הנחל' עם ידידיו מתפללי ביהמ"ד כמו הרה"ח ר' יצחק אנגל והרה"ח ר' ישראל מאיר ברנר שליט"א ועוד, ומדבר איתם בדברי תורה על הפרשה ובדברי רבינו בחן מיוחד וטעם זקנים.
בשו"ת שערי צדיק של הרה"ח ר' גדליה קעניג זצ"ל יש מכתבים שמופנה אליו, שנשלח אליו בתחילת התקרבותו לחסידות ברסלב, לפני עשרות שנים הוציא לאור את ביטאון ברסלב "מבועי הנחל" שהיה פופולרי מאוד בקרב חסידי ברסלב. היה נכדו של הראש ישיבה מקמניץ רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל בעל הברכת שמואל. השאיר אחריו דורות ישרים ומבורכים ההולכים בתורת רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א.
מסע הלוויה יצאה הערב (שני) מבית הלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות שם הוטמן. ציבור גדול מאד והמוני אנשי שלומינו הגיעו לחלוק לו כבודו האחרון, ביניהם תלמידי חכמים רבים, ביניהם הרה"ח ר' משה קרמר והרה"ח ר' אפרים נחמן אנשין, שאף נשא עליו דברי הספד, והרה"ח ר' ישראל מאיר ברנר, שנפרד ממנו בדברים קצרים בשם מתפללי 'פאר הנחל' ועוד רבים.
יושבים שבעה בביתו רחוב עזרת תורה 4 בירושלים עיה"ק. ת.נ.צ.ב.ה.
מצורף מודעות אבל ותמונות ממראות חייו ומהלוויה.

אבי מוסדות ברסלב

טור מיוחד | נכתב ע"י ר' משה נתן רוזנבלט הי"ו
היום, גבורה שבהוד, הלך לעולמו ההוד והגיבור החסיד רבי מרדכי טורץ זצ"ל, מייסד ומנהל תלמוד תורה ברסלב בירושלים ובית שמש.
אבל רבי מרדכי היה הרבה יותר מזה. הוא בעצם היה  זה שלימד את אנ"ש שגם לנו יכולים להיות מוסדות מפוארים. כל החיידרים שרואים היום ברסלב ברחבי הארץ, ובמידה מסוימת כל מוסדות ברסלב, או שנוסדו על ידו או שנוסדו בהשראתו.
מי יתנני ירחי קדם. כשהיינו מביטים בו בהליכתו העדינה ברחבי החיידר שלו. בדלת חדרו תלתה מנורת שמן שבערה תמיד ועליה חקוקים המילים "מיין פייערל וועט טלואין ביז משיח וועט קומען" וזה בעצם היה כל מהות חייו.
זיכרון אחד צרוב לי במיוחד; כמה צער היה לו כל פעם שקצת הזקנו לרכוש החיידר, כדרכם של ילדים ירושלמים. הוא לא כעס ולא צעק, רק שאל בכאב אם אנחנו יודעים כמה שווה וקשה כל שקל של החיידר.
רק אחרי שנים הבנתי כמה קשה כל שקל. עשרות שנים אחריו, הקמנו בברכתו והשראתו, אברכים בברכפלד, חיידר ברסלב על טהרת הקודש. יצאנו לארצות הברית.
באחד הימים, בשלג של וויליאמסבורג, אני רואה את רבי מרדכי מדדה על מקלו לכיוון בית הכנסת הגדול דסאטמאר. ושם הולך משטיבל לשטיבל ואוסף קוודר לדולר. נגשתי אליו ובהכנעה אמרתי לו, שרק עכשיו אני קולט כמה מסר את נפשו. והוא, במקום להינות מהמחמאה המאוחרת, מתחיל מייד בתכלס; אתם חדשים בתחום. בואו אתן לכם את הכתובות כאן…
רבי מרדכי, המפעל הקדוש שהקמת, והמוסדות שהוקמו בעקבותיו ימשיכו להאיר לנצח ביז משיח וועט קומען.

=======   מראות חייו  =======

של הגה"ח רבי מרדכי טורץ זצ"ל
(צילומים: ארכיון ברסלב גלובל)
תמונות נוסטלגיות מהתקופה בה פתח הגה"ח רבי מרדכי טורץ זצ"ל את תלמוד תורה 'תורה תמימה' בשכונת 'צפניה הקטנה' בירושלים לפני כ40 שנה
בתמונות רואין המלמדים הרה"ח ר' עמרם הורביץ זצ"ל ויבלחט"א הרה"ח ר' שמחה קרמר שליט"א. ובין התלמידים רואין: זושא פרנק, יהודה צבי שפירא, אשר ירבלום, זושא רוזנבלט, בני הורביץ , שמוליק אטינגר, מוטה פראנק, נחמן ב"ר מנדל שפירא, נחמן שור, נחמן גרוסמן, דוד קרמר, בני הורביץ , נחמן שמעון קרמר.
תלמידי כתה ט' מת"ת ברסלב 'תורה תמימה' בית שמש ביחד עם מנהל המוסד הגה"ח רבי מרדכי טורץ זצ"ל בביקור אצל כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א
סיון תשע"ה
בקיבוץ אומאן ראש השנה תשע"ז בביהמ"ד דחסידי ברסלב רחוב טוילסטוי 5 באומאן
בראשות הרה"ח רבי שמשון שווארץ שליט"א ממשפיעי אנ"ש בארה"ב
נואם אצל מעמד 'חומש סעודה' בתלמוד תורה ברסלב בית שמש
אלול תשע"ו
נואם בביהמ"ד ברסלב ברחוב ליע עוועניו בעיר וויליאמסבורג
אצל סעודת הילולא וסיום לרגל היארצייט של הרה"ח ר' צבי יוסף וואסילסקי זצ"ל – כ"ט תמוז תשע"ו
עצרת מחאה רבתי בירושלים ע"י 'העדה החרדית' וחסידי ברסלב נגד חילול הקברים באומאן
תמוז תשע"ו
אצל שמחת הברית לנכדו עם כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א
בן לבנו הרב נחמן ישראל טורץ חתן הרב שמעון יוסף ויזנפלד שליט"א, באולם אהבת תורה בירושלים עיה"ק – אדר תשע"ז
מסיבת חלוקת פרסים בתלמוד תורה ברסלב בית שמש
תשע"ו
מסיבת חלוקת פרסים בתלמוד תורה ברסלב בית שמש
תשע"ז
הרה"ח ר' אפרים נחמן אנשין שליט"א נואם אצל הלוויה
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה