הודעה חשובה – בצל מגיפת הקורונה

הודעה חשובה :

למרות מגיפת הקורונה ובהתאם להנחיות המלאות של משרד הבריאות – ימשיכו להתפלל במוקדי התפילות של חסידי ברסלב בקברי צדיקים בארץ ובאומן במניין מצומצם – על פי ההנחיות של משרד הבריאות וזה כולל אמירת הקדישים והתיקון נפטרים שעורכים עבור יקירכם !

בברכה לרפואת העולם כולו – מכל המחלות המסתירות ומרחיקות ממלכו של עולם

ובתפילה לרפואה מכל הכפירות והתאוות שמסתירות השגחת השם בעולמו שברא כרצונו – שיכירו כל באי עולם כוח מלכות השם…

אחרי הכל עם כל הטילים והחלליות והטכנולוגיה הקיימת לא מצליחים להשתלט על חיידק קטן שאינו נראה – והוא שליח אחד מיני אלפים של היוצר –

לא בשביל להרע לנו בשביל שנתעורר להכיר מלכותו ית' שאין עוד מלבדו – וכשיגיע רצונו תתגלה התרופה ויוסר הנגף מעל בתי ישראל וכל העולם… במהרה בימינו אמן ואמן !

עמיאל המנהל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה