פרשת השבוע ראה

בס"ד, ירושלים עיה"ק  תו"ת  בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ראה

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם

בְּרָכָה וּקְלָלָה 

זהו מאמר חריף אך נכתב בכאב ואהבת ישראל.

תחשוב לפני שאתה ממשיך לקרוא !

וזהו (דברים יא, כו) "ראה, אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה".

הלשון 'ראה', תמוה, וע"כ מעניין ונדיר, ומה טיבו כאן?

אלא שהפסוק קורא לנו רק לפתוח עיניים ולראות על הנעשה בעולם, ועל הנעשה סביב האדם, ולראות איך מתקיים בפשטות גמורה הכתוב, "ראה, אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה".

את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם, אשר אנכי מצוה אתכם היום.

והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום".

כן כן תסתכלו היטב מה קורה למשפחות הסרות מן הדרך, איך נראים הבנים והבנות והנכדים, תתבוננו היטב בהם מה קרה להם, ומה עוד עלול לקרות להם, ולאן עוד עלולים להתדרדר.

תראה כמה הם רחוקים מכל טוב נצחי, וכמה רחוק הם נמצאים מהשי"ת ותורתו הקדושה, וכמה מהם רחוקים מכל טוב אמיתי..,

וכמה מהם מתוסכלים ומסובכים באלפי ענינים של החיים, ואיך הם מתייחסים לתורה הקדושה ולומדיה..,

ותראה מה מעסיק אותם בעולמם, וכמה מהם מקוללים ורחוקים מברכה אמיתית.

ולעומת זה, תתבונן כמה ברכה שורה אצל כל שומר תורה, שזוכה לשמור שבת קודש, וזוכה להניח תפילין וללבוש ציצית, ולהתפלל לפני ה'..,

ולחנך בניו ובנותיו בדרך ישראל סבא, הבנים בחדר ותלמוד תורה, והבנות במוסדות תורניים, וגדלים לתפארת עַם ישראל – בתורה ויראת שמים, ומידות טובות, ואהבת עם ישראל, וארץ ישראל, וירושלים עיר הקודש, וכל מה שהשי"ת אוהב.

והם מלאי דרך ארץ, ויושר, ורגש יהודי עמוק.

ולעומתם ילדי אחינו הרחוקים – גדלים ללא רגש יהודי, ובטח ללא חרדת ורגש קדושה לשום דבר שבקדושה, בלי ישרות, בלי דרך ארץ (כמעט בלי ערכים לשום נושא), כ"א חצופים ועזי פנים (ממעטים בכבוד זקנים וההורים ומורים וכו')

אנשי הרחוב סכינאים מפחידים בריונים, בלי מידות טובות, אגואיסטים אכזריים, צר להם (שרח"ל) נולדו יהודים, רח"ל !!!

לא מבחינים בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים.

ומאד נזהרתי לא ליכנס לפרטים, והשמטתי אלפי תועבות והנהגות רחוב פשע ורשע.

שכל מי ששומע מהנעשה תצילינה אזניו, ק"ו הרואה את המציאות המרה בעיניו..,

וזה לעומת זה, הרואה הטוב והיופי שבדרכי השי"ת ותורתו הקדושה. והברכה הרבתי הטמונה והגלויה במי שהולך בדרכי ה'.

ובודאי כל אחד אפילו מי שהגיע לשפלות ונבזות של בלעם לא יוכל להתאפק ולהודות ולומר בפה מלא (במדבר כד, ה) מה טובו אוהלך יעקב, משכנותיך ישראל.

והמציאות (למי שיודע אותה) היא התחזקות נפלאה להולכים בדרך התורה. ובפרט בדור שלנו שלא צריכים להיות חכם וחריף במיוחד להבין את הנ"ל, אלא מספיק לפתוח את העיניים ולראות את הנעשה במציאות.

ואשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו.

[אמר המעתיק: בידיעה שהדברים חריפים, אך אמיתים ונכתבו מן הלב ומצער לראות את אחינו טועים ומתרחקים מן הטוב הקדושה והרוחניות, וברכת השם יתברך לעמו ישראל עם קדוש, הנבחר מן כל העמים !]

 

בברכת התורה

וכטו"ס שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

נשמח לשמוע הערות הארות על פרשת השבוע ובכלל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה