הילולת הרב שמואל הורביץ | מחסידי ברסלב

י”ב אדר יארצייט של

ר’ שמואל ב”ר ישעיה הלוי הורביץ זצ”ל

מגדולי אנשי שלומינו דחסידי ברסלב בדור הקודם
ר’ שמואל הורוויץ זצ”ל היה מגדולי אנשי שלומינו בדור הקודם, התקרב לרבינו ז”ל קודם חתונתו, וסבל בשל כך מחלוקת עצומה ורדיפות עצומות. נסע לאומן לאחר המהפכה הקומוניסטית במסירות נפש של ממש, ונעצר ע”י הקומוניסטים שחשדו בו בריגול, וכמעט הוציאוהו להורג. בחסד ה’ ניצל מהם.
עסק רבות בהדפסת והפצת ספרי רביז”ל ובהעתקת שיחות מרבי אברהם בר”נ, ייסד את “בית המדרש לתורה ותפילה דחסידי ברסלב” ועבד את ה’ במסירות נפש כל ימיו. קורות חייו הלא הם כתובים בספרו “ימי שמואל” בו העלה ר’ שמואל הורביץ זצ”ל בכתב יד את סיפור חייו, שם ניתן להכיר את גדולתו וסיפור חייו המרתקים והמטלטלים ביותר שעברו על עובד ה’ אמיתי שכל חפצו ורצונו היה להתקרב לדרך רבינו נחמן מברסלב זיע”א. נישא למרת מינדל בת ר’ עמרם יוסף ואלנשטיין, נפטר יב אדר תשל”ב ומנוחתו כבוד בהר הזיתים בירושלים.
הרב שמואל הורביץ, ברסלב
הרב שמואל הורביץ מסידי ברסלב

בספר ‘ימי שמואל’ העלה ר’ שמואל הורביץ זצ”ל בכתב יד את סיפור חייו בו ניתן להכיר את גדולתו וסיפור חייו המרתקים והמטלטלים ביותר שעברו על עובד ה’ אמיתי שכל חפצו ורצונו היה להתקרב לדרך רבינו נחמן מברסלב זיע”א

ר’ שמואל נסע לאומן לאחר המהפכה הקומוניסטית במסירות נפש של ממש, ונעצר ע”י הקומוניסטים שחשדו בו בריגול, וכמעט הוציאוהו להורג. בחסד ה’ ניצל מהם.
נכדת רבינו זי”ע שרידה לאנ”ש מאומן שלפני המלחמה, הרבנית שרה גלבך תליט”א, סיפרה כי היתה לה את הזכות הגדולה להכיר את גדולתו של ר’ שמואל כשהגיע בשנות העשרים המוקדמות בשנת התר”פ לערך לאומן לאחר שחצה בגניבה את הגבול מפולין לרוסיה וירו עליו, וניצל בניסי ניסים ממוות בטוח, ר’ שמואל התגורר באומן כשנתיים תמימות, שלשה ראשי השנה. הרבנית גלבך מספרת כי זכתה לראות באומן את העבודת ה’ של ר’ שמואל הורביץ זצ”ל, כיצד הוא היה יושב במשך כל היום בקלויז הישן של חסידי ברסלב באומן ובציון רבינו, באותה תקופה היא הייתה ילדה קטנה והיתה לה את הזכות להביא לו כל יום אוכל שהכינה אמה בעבורו… והתרגשה מכך מאד ואמרה שפניו של ר’ שמואל היו נראות כפני מלאך…. בחזרתו מאומן לארץ ישראל נתפס ר’ שמואל וישב בבית הסוהר ונידון לגזירת מוות בתלייה וישב שם כל הפסח ולא אכל כלום כפי שסיפר בימי שמואל, רק מצץ קוביות סוכר ושתה מים בלבד. (וכידוע בכלל חומרותיו המחמירות בפסח) בסוף ניצל בחסדי שמיים ושוחרר, כידוע ביום נצח שבנצח ספירת רבינו זי”ע, ואמר שרק רבינו הצילו… (הסיפור באדיבות: ר’ נחמן ב”ר עמרם הורביץ הי”ו).
בין הספרים: ימי שמואל שלשה חלקים – סיפורו האישי של ר’ שמואל הורביץ. בשני החלקים הראשונים מספר המחבר את קורותיו מיום לידתו עד חזירתו ארצה מרוסיה הסובייטית. החלק השלישי מדבר מזמן מאוחר יותר, בימי הזקנה.
מגיד שיחות – סיפורים והשיחות השייכים לתורות ולמאמרים שבספר ליקוטי מוהר”ן. מכתבי שמואל שני חלקים – אוסף מכתבים. סיפורים נפלאים – אוסף סיפורים, שיחות ואמרות מרבינו, ר’ נתן, ר’ נחמן חזן וחסידי ברסלב אחרים. הוא חובר על ידי ר’ שמואל הורוביץ במהלך ביקורו ברוסיה בשנת תרצ”ג. ציון המצוינת – עניין השתטחות על ציון רבי נחמן מברסלב. שיחות ורמזים – על סיפורי מעשיות.
יעלת חן – תורה א’ בליקוטי מוהר”ן עם כל המפרשים מסביב, החסיד ר’ שמואל הורביץ ז”ל ליקט את הספר הזה על פי מאמר זה שסיפר רבי נתן מברסלב: “דיבר עימנו (רבי נחמן מברסלב) כמה פעמים שרצונו חזק מאד שנלך עם התורות שגילה. דהיינו לילך תחילה איזה זמן עם תורה פלונית בערך שניים או שלושה חודשים, דהיינו שיהיו כל עבודתו והילוכו ביראת ה’ על פי הנאמר באותו התורה, וכל תפילתו ושיחתו יהיה לזכות להגיע למה שנאמר באותה התורה, וכן יתנהג איזה זמן. ואחר כך ילך איזה זמן עם תורה אחרת, וכן אחר כך עד שיגמור לילך עם כל התורות” (שיחות הר”ן סימן רצז).
קרדיט ל : ברסלב גלובל

השאר תגובה / או שמות לברכה