הילולת הרב שמואל הורביץ | מחסידי ברסלב

י"ב אדר יארצייט של

ר' שמואל ב"ר ישעיה הלוי הורביץ זצ"ל

מגדולי אנשי שלומינו דחסידי ברסלב בדור הקודם
ר' שמואל הורוויץ זצ"ל היה מגדולי אנשי שלומינו בדור הקודם, התקרב לרבינו ז"ל קודם חתונתו, וסבל בשל כך מחלוקת עצומה ורדיפות עצומות. נסע לאומן לאחר המהפכה הקומוניסטית במסירות נפש של ממש, ונעצר ע"י הקומוניסטים שחשדו בו בריגול, וכמעט הוציאוהו להורג. בחסד ה' ניצל מהם.
עסק רבות בהדפסת והפצת ספרי רביז"ל ובהעתקת שיחות מרבי אברהם בר"נ, ייסד את "בית המדרש לתורה ותפילה דחסידי ברסלב" ועבד את ה' במסירות נפש כל ימיו. קורות חייו הלא הם כתובים בספרו "ימי שמואל" בו העלה ר' שמואל הורביץ זצ"ל בכתב יד את סיפור חייו, שם ניתן להכיר את גדולתו וסיפור חייו המרתקים והמטלטלים ביותר שעברו על עובד ה' אמיתי שכל חפצו ורצונו היה להתקרב לדרך רבינו נחמן מברסלב זיע"א. נישא למרת מינדל בת ר' עמרם יוסף ואלנשטיין, נפטר יב אדר תשל"ב ומנוחתו כבוד בהר הזיתים בירושלים.
הרב שמואל הורביץ, ברסלב
הרב שמואל הורביץ מסידי ברסלב

בספר 'ימי שמואל' העלה ר' שמואל הורביץ זצ"ל בכתב יד את סיפור חייו בו ניתן להכיר את גדולתו וסיפור חייו המרתקים והמטלטלים ביותר שעברו על עובד ה' אמיתי שכל חפצו ורצונו היה להתקרב לדרך רבינו נחמן מברסלב זיע"א

ר' שמואל נסע לאומן לאחר המהפכה הקומוניסטית במסירות נפש של ממש, ונעצר ע"י הקומוניסטים שחשדו בו בריגול, וכמעט הוציאוהו להורג. בחסד ה' ניצל מהם.
נכדת רבינו זי"ע שרידה לאנ"ש מאומן שלפני המלחמה, הרבנית שרה גלבך תליט"א, סיפרה כי היתה לה את הזכות הגדולה להכיר את גדולתו של ר' שמואל כשהגיע בשנות העשרים המוקדמות בשנת התר"פ לערך לאומן לאחר שחצה בגניבה את הגבול מפולין לרוסיה וירו עליו, וניצל בניסי ניסים ממוות בטוח, ר' שמואל התגורר באומן כשנתיים תמימות, שלשה ראשי השנה. הרבנית גלבך מספרת כי זכתה לראות באומן את העבודת ה' של ר' שמואל הורביץ זצ"ל, כיצד הוא היה יושב במשך כל היום בקלויז הישן של חסידי ברסלב באומן ובציון רבינו, באותה תקופה היא הייתה ילדה קטנה והיתה לה את הזכות להביא לו כל יום אוכל שהכינה אמה בעבורו… והתרגשה מכך מאד ואמרה שפניו של ר' שמואל היו נראות כפני מלאך…. בחזרתו מאומן לארץ ישראל נתפס ר' שמואל וישב בבית הסוהר ונידון לגזירת מוות בתלייה וישב שם כל הפסח ולא אכל כלום כפי שסיפר בימי שמואל, רק מצץ קוביות סוכר ושתה מים בלבד. (וכידוע בכלל חומרותיו המחמירות בפסח) בסוף ניצל בחסדי שמיים ושוחרר, כידוע ביום נצח שבנצח ספירת רבינו זי"ע, ואמר שרק רבינו הצילו… (הסיפור באדיבות: ר' נחמן ב"ר עמרם הורביץ הי"ו).
בין הספרים: ימי שמואל שלשה חלקים – סיפורו האישי של ר' שמואל הורביץ. בשני החלקים הראשונים מספר המחבר את קורותיו מיום לידתו עד חזירתו ארצה מרוסיה הסובייטית. החלק השלישי מדבר מזמן מאוחר יותר, בימי הזקנה.
מגיד שיחות – סיפורים והשיחות השייכים לתורות ולמאמרים שבספר ליקוטי מוהר"ן. מכתבי שמואל שני חלקים – אוסף מכתבים. סיפורים נפלאים – אוסף סיפורים, שיחות ואמרות מרבינו, ר' נתן, ר' נחמן חזן וחסידי ברסלב אחרים. הוא חובר על ידי ר' שמואל הורוביץ במהלך ביקורו ברוסיה בשנת תרצ"ג. ציון המצוינת – עניין השתטחות על ציון רבי נחמן מברסלב. שיחות ורמזים – על סיפורי מעשיות.
יעלת חן – תורה א' בליקוטי מוהר"ן עם כל המפרשים מסביב, החסיד ר' שמואל הורביץ ז"ל ליקט את הספר הזה על פי מאמר זה שסיפר רבי נתן מברסלב: "דיבר עימנו (רבי נחמן מברסלב) כמה פעמים שרצונו חזק מאד שנלך עם התורות שגילה. דהיינו לילך תחילה איזה זמן עם תורה פלונית בערך שניים או שלושה חודשים, דהיינו שיהיו כל עבודתו והילוכו ביראת ה' על פי הנאמר באותו התורה, וכל תפילתו ושיחתו יהיה לזכות להגיע למה שנאמר באותה התורה, וכן יתנהג איזה זמן. ואחר כך ילך איזה זמן עם תורה אחרת, וכן אחר כך עד שיגמור לילך עם כל התורות" (שיחות הר"ן סימן רצז).
קרדיט ל : ברסלב גלובל
הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

 1. ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, ענק מארזי הלבנון נגדע, עלינו להתאבל על תלמיד חכם עצום, ועובד השם אמיתי, שהלך לעולמו: הגאון הגדול, מנהיג דור האחרון לפני ביאת המשיח, מרנן ורבנן, שר וגדול בישראל, רבי שמואל אוירבך זצוק"ל נולד בירושלם י' תשרי תרצ"ה, לאביו מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצוק"ל. היה בן 87 בפטירתו, השאיר אלפי תלמידים שהיו כבניו, ר' שמואל נשא את עולם התורה מפטירת הרב שך, ובשנים האחרונות עלו אלפי תלמידיו למעונו והתייעצו אתו בכל צעד ושעל. היה רועה נאמן לרבבות תלמידים שזכה להעמיד במשך שנים רבות, במסירות נפש, ביגיעת התורה, ומתוך דאגה לכל עולם התורה. היה מנהיג החזק ביותר, מהיחידים בדורינו שחינך ותבע ממאמיניו מסירות נפש למען הדת, פשוטו כמשמעו. גם הייתה לו קרבה מיוחדת להרב מבריסק זצ"ל. זו אבידה גדולה לעולם התורה. כמאה אלף איש ליוו למנוחותו.

  מאז פטירת מרן הרב שך זי"ע, הוא נשא את עולם התורה, עם גבורה עצומה ונקיות עצומה בכל השטחים. כמו"כ אמר עליו מרן הרב שך לאחר שר' שמואל הוציא את ספרו על אהלות 'דרכי שמואל' שלא האמין ששייך בדורינו אנשים כ"כ גדולים, ואמר שהיה שותה את המים שרוחץ בו את רגליו. והיום אין מי שיודע כמהו כל התורה כולה ואפשר לדבר איתו בכל מקום כאילו הוא למד את זה עכשיו. וידוע שהיה גאון הגאונים 'כל רז לא אניס ליה', העמקות שלו – פשוט לא מעלמא הדין, היה בקיא בכל התורה כולה – גם בתורת הסוד. פשוט גאון הגאונים בלי שום גוזמה, ידע את כל התורה כולה, ש"ס בבלי ירושלמי וכו' בצורה מיוחדת הכל לזכור ולדעת, בעיון והבנה, הגדלות שלו היה בכל שטחי התורה. ובתפילותו היה משתפך לפני קונו, כל כולו ברמ"ח איבריו ואני תפלה. התפלה – התלהטות והשתוקקות לאבינו שבשמים אויי, ריבונו של עולם.. אוי געוואלד, אויי, התורה בוכה, תורה תורה חגרי שק.

  הגר"א ז"ל אומר שבכל דור יש ת"ח שעליו נאמר משה שפיר קאמרת ודרכו מושפעים כל החידושי תורה של הדור. והסימן לכך לדעת מי זה הוא שהוא נרדף. ר' שמאול מסר נפש על כבוד שמים, ולעצמו לא היה כלום רק לכלל ישראל ולחינוך הטהור, ויש שועלים קטנים שחושבים שבגלל שהוא עשה נגד המנהיגים שהם בחרו לעצמם – הם רדפו אותו עד חרמה, וכל זה לא הפריע לו במלחמתו הקודש וכאילו כל מעשיהם זה של אדם זר, וזר כ"כ שלא צריך למחות בהם. הוא היה תלמיד חכם שלא מדורינו, וגם בדור הקודם זה היה חידוש. ועכשיו יתומים הינו ואין אב. ממש כצאן ללא רועה.

  זכינו בדורינו שאיש יהודי היה בארץ ישראל, ושמו רבי שמואל בן רבי שלמה זלמן, "האיש הזה – לא יכרע ולא ישתחווה". איש יהודי- יהודי של פעם, היחידי שעמד בראש המלחמה נגד הפרץ, עמד בראש בגזירות, שארית דור הקדמונים, למרות כל ההתנגדויות מסר את נפשו על זה כפשוטו. הוא נלחם על האמת בכל מחיר למרות המערכה הכבדה. היראת שמים שלו – לא ניתנה לתיאור כלל וכלל. גם לא השיח דעתו מלעזור ולשמח אלמנות יתומים ונדכאים בכל זמן.

  ר' שמואל היה המרן האמיתי. שזכה ללחום בכל כוחו בעמלקים של ימינו, עם אלו שמזנבים בנחשלים, ושולחים אותם לצבא השמד וגם נלחם עם אלו שקמו להטעות מהאמונה הקדושה, הם האפיקורסים רודפי הדעת והמחקרים שבימינו שמתגברים ומתפשטים בחכמתם ודעתם הרעה, ומרבים הבל וכפירה המלאים קיא צואה ואין סירחון וטינופת גרוע מהם בעולם. ומחנכים בני ובנות ישראל הקטנים והגדולים בדרכי אומות העולם ממש, ומלמדים אותם דברי כפירה וחכמות חיצוניות…

  {הוא ביקש שיזכרו את זה,- אמר שהיה פה רדיפה שמאז מתן תורה לא היה דבר כזה} ו"נצח ישראל לא ישקר" וברוך השם שגדל דור של אלפים ורבבות צאן שהולכים בעקבותיו ועודד אותם להתחזק באמונה הקדושה בד' ובמשה עבדו ובכל הצדיקים האמיתים, ולהתרחק מדרכי המינים והאפיקורסים ומספריהם הרעים. ובס"ד נמשיך בדרכו בכל כוחנו ללחום נגדם – וכָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׂרֵפָה אֲשֶׁר שָׂרַף השם.

  נחשב כ"גיבור חיל" לוחם מלחמת ד', ובעל השקפה קנאית, וניהל קו בדלני המתנגד להקמת מכללות אקדמיות לחרדים, ולהתערבות משרד החינוך בתכני הלימוד במוסדות הלימוד החרדים, והיה הפנחס של הדור הזה אשר קינא קנאת ד' צבקות כשהוביל את ההתנגדות לחוק טל ולכוונות לבצע שינויים בהסדר גיוס בני הישיבות. ועליו נאמר הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵלבְּקִנְאָתִי ובזכותו יש כהיום לומדי תורה בארץ ישראל.

  הורה לתלמידיו למסור נפשם ולא להתייצב בלשכת גיוס-השמד לקבלת דיחוי במסגרת הסדר תורתו אומנותו. ובעת מעצר עריקים – שלא התייצבו כהוראתו, הורה לתלמידיו לצאת להפגנות במקומות רבים בחוצות א"י לקדש שם שמים ברבים. וזה פסק הלכה למעשה [לדורי -דורות] שלא יהיה שום קרירות ולא לחפש שום פיתויים מאיזה צד שיבוא, ולהמשיך בעמידה על המשמר שלא להתייצב ולא לשתף שום פעולה עם המגייסים של צה"ל. [תלמידיו לומדים תורה ושומרים על עם ישראל יותר מכל החיילים]

כתיבת תגובה