העולם הזה עובר כחלום לילה

גבר אמיתי

זרמתם — שֵנָה יהיו (תהלים)

זרמתם — שֵנָה יהיו. בבוקר — כחציר יחלוף.

´זרמתם´ — רמז לזרימת החיים, שדרך האדם לזרום ולזרום עם החיים, ונדמה לו כאילו הוא חי חיים קבועים וארוכים בהאי עלמא, ולבסוף מתגלה כחלום שינת הלילה, שהוא בעצם קצר מאד, וכל האורך והקביעות בהאי עלמא — הכל הבל ודמיונות.

פירוש אחר : זרמתם – היינו שיא תאות והבלי עוה"ז, בחי´ (יחזקאל כג, כ) אשר זרמת סוסים זרמתם (רמז על הגויים שמרבים בתאות ניאוף), ויש מגושמים שכל חייהם מסביב הנ"ל, בחי´ (עיין בליקו"מ ב, ו בשם הזוה"ק) עיקרא דיצרא בישא לגלאה עריין, והיא עיקרא דמסאבותא,

כל זה שינה יהיו – חולף מהר כנ"ל, ואין זכר למו (לעבירה או תענוג של כמה דקות לאומת ההנאה והשמחה של עשיית מצווה ולימוד התורה הק') !

אי נמי : שינה יהא, כלומר (תשמיש המיטה) מתיש אותו בגשמיות ורוחניות, ומפיל אותו לשינה גשמית (כנודע בחוש), וגם רוחנית,

כי כל היום אפי´ יעסוק בתורה ותפילה ועבודה, הכל יהי´ סהרורי מבולבל ומעורפל.

וגם החושק בתענוגות עוה"ז מתרחק מחשק עולם הרוחני,

וזה ג"כ בחי´ בבוקר — כחציר יחלוף, שלמחרת בבוקר — רואים שהכל חולף מהר [והתענוגות של הלילה] היה כלא היה.

א"נ בבוקר מכיון שהוא מבולבל, עובר כל עבודת היום – מהר בלי הרבה עשיה דקדושה באמת. ואפי´ ביושבו לפני הספר ללמוד — ישנה שם הרבה הבטלה סמויה ולא סמויה:

והנה רש"י הקדוש כתב כאן ביטויים עזים שנה יהיו – השנים הם ימים מועטים כתנומה, בבוקר כחציר יחלוף : הנולד בלילה — מת בבוקר. געוַואלד !

וברד"ק כתב שנה יהיו, כמו החלום בשינה, שבהקיצו אין מדברי החלום כלום !

(מתוך הספר "שי למורא" פירושים על התיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה