הרמ"ק (ר' משה קורדבירו) כ"ג תמוז.

הרמק הרב משה קורדבירו

כ״ג בתמוז, רבי משה בן רבי יעקב קורדובירו הרמ"ק

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל!

טוב להדליק נר ולבקש מהשם יתברך שבזכותו של הצדיק לקבל :

חכמה, ענווה, ויראת שמים, ואהבת השם, ועוד.. כמו שהייתה לו.

קורות חייו של הרמ"ק

נולד לאביו רבי יעקב בצפת שנת רפ"ב (1522) (רנ"ב, לפי מליצי אש) מוצא משפחתו מהעיר קרדובה שבספרד
חייו
את תורתו למד רבי משה קרדובירו בצפת, היה תלמיד של רבי יוסף קארו אצלו למד את תורת הנגלה
ואת תורת הנסתר למד אצל גיסו רבי שלמה אלקבץ, קיבל סמיכה מרבי יעקב בירב.

בהגיעו לפרק האיש מקדש נשא לאישה את אחותו של רבי שלמה אלקבץ.
מספר שנים לאחר מכן פתח ישיבה בה לימד הרבה תלמידים שהיו לגדולי ישראל,

מתלמידיו הגדולים היו רבי חיים ויטאל, רבי אליהו די וידאש בעל הראשית חכמה, רבי אברהם גלאנטי ועוד.

לפני פטירתו שאלו אותו תלמידיו מי ימשיך את דרכו ויעמוד בראשות חבורת המקובלים בצפת,

ענה להם מי שיראה אחר פטירתי עמוד אש הולך לפני מיטתי:

בעת מסע ההלויה דיברו תלמידיו על מקום הקבורה ונתחבטו בדבר,

החווה להם רבי יצחק לוריא אשכנזי "האר"י הקדוש" בידו לעבר מקום מסוים באומרו שעמוד האש הולך לשם,

כך נודע לתלמידיו כי רבי יצחק לוריא אשכנזי יעמוד מעתה בראשות החבורה הקדושה.

היה ידוע כבעל רוח הקודש וזכה לגילוי אליהו היה בקי בסודות הגלגולים ובשמות המלאכים

כמו שהעיד עליו מרן החיד"א שראה פירושו לזוהר שיר השירים בכתב יד.

פטירתו של הרמ"ק

נפטר ב-כ"ג תמוז ש"ל (1570) ונטמן בבית העלמין העתיק בצפת.

מספריו של הרמ"ק

אילימה רבתי
שיעור קומה
אור יקר
תומר דבורה (הובטח למי שלומד מהספר הזה ניצל המחלה הארורה)
פרדס רימונים
אור נערב
ספר גירושין
תפילה למשה
זבחי שלמים

מקורות
ספריית אהלי צדיקים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה