התחזקות

התחזקות – לידע ולהאמין…

כי צריכין לידע ולהאמין

שכל מה שעובר על האדם בכל יום ובכל עת ובכל שעה

הכל הוא חידושים נפלאים של הבורא היחיד הקדמון יתב'.

שחידש עולמו יש מאין המוחלט בשביל האדם הבעל בחירה

כדי שיזכה לרב טוב הצפון של חידוש העולם לעתיד.

וע"כ עובר עליו מה שעובר כפי האדם וכפי היום וכפי המקום וכו'.

והכל בשביל בחי' התחדשות הנ"ל

ומי שאינו נופל לידי זקנה וישן נושן ח"ו כנ"ל – יכול להתחדש בכל פעם לטובה

אפילו אם יעבור עליו מה.

והעיקר ע"י התקרבות לצדיקי אמת ולספריהם הקדושים

שזכו להתחדש בשלימות בכל יום ע"י קדושת א"י וכנ"ל.

ליקוטי הלכות יורה דעה ב, הלכות ספר תורה ד, כג

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה