התיקון הכללי | תפילה קצרה

פירושים והארות על התיקון הכללי

התיקון הכללי להורדה, להדפסה, עם ניקוד, ועם פירוש פשוט מהספר "שי למורא" מחשבות והרגשות בעת אמירת התיקון הכללי, ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה' – על פי דעת רבינו נחמן מברסלב, ואשרי המאמצם…

מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר" לתורה ותפילה, מידות טובות ושמחת חיים – הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א]

 תהלים – טו , התיקון הכללי פירוש על המזמורים

מכתם לדוד

["מכתם" היא מילה המתחלקת לשנים] "מך" היינו עני ומסכן ורך ונכנע, ו"תם" היינו המתנהג בתמימות ופשיטות עם ה´ ואינו מתחכם על תורתו.

ובזכותם ביקש שמרני אל כי חסיתי בך, כי איני מחזיק מעצמי מאומה, כי הנני מך ותם לפניך.

ולפי פשוטו, מזמור חשוב ויקר ככתם הזהב. והיה חביב מאד בעיני דוד המלך.

וע"פ האמת, זה בחי´ יחוד קב"ה ושכינתיה זעיר ונוקביה, יסוד ומלכות, כי אמרו חז"ל (אבדר"נ יח) מכתם, שהי´ מכתו תמה שיצא מהול, שזה בחי´ ברית יסוד, לדוד היינו מלכות, והבן.

 

נ"א שמרני אל. זו תפילה קצרה נפלאה, וצריכה וראויה להיות שגורה תמיד בפה כל יהודי.

 

כי חסיתי בך. וכשם שאמא או אבא פורשים חסותם על בניהם הקטנים החוסים בהם, והמלך פורש חסותו על בני מלכותו, כן אנחנו חוסים בך, וראוים שתפרוס עלינו חסותך, ובפרט אצל מי שכל תקותו וסמיכותו על ה´ ואין ראוי לאכזב מי שבוטחים בו, ורצונו שיבטחו בו.

 

מִכְתָּם לדוד, שמרני… כי חסיתי בך. "מִכֶּתֶּם", היינו מבחינת פגם וכתם בנשמתו שהרגיש דוד המע"ה לפי מדרגתו, התעורר להתפלל בהתעוררות והתחזקות לפני ה´.

 

תיקון הכללי המשך פירוש על המזמורים

חבלים נפלו לי – בנעימים.

כי יש הרבה חבלים שקושרים ומשתקים את האדם מלתפקד, והן הן הקשרים שהיצה"ר קושר את האדם בעוה"ז.

ולהפילם לא תמיד הולך ע"י כח והמוּסָר המבייש, שמוכיחים אותו, כ"א בנעימים, וכנודע.

וזה נעימות בימינך נצח היינו בדרך של חסד, וימין מקרבת, וזה מועיל לנצח. אי נמי זהו דרכו של ה"נצח", הלא הוא רבינו ז"ל.

חבלים נפלו לי בנעימים. היינו כל פעם שהייתי צריך לומר "חבל, חבל" על מה שקרה (בחי´חבלים) ונפל עלי, וכלההרפתקאות וייסורי הגוף נפש וממון שעברו עלי, קיבלתי הכל באהבה ובנעימים, כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות דף ס:).

חבלים נפלו לי בנעימים. מי שמתנהג באהבת ישראל ובנעימים עם כל אחד, לעולם לא מפסיד, אדרבא אפילו באופן טבעי בעת רצון מרוויח הרבה מתנות ומנות וחלק טוב, וזהו חבלים – חלק טוב, נפלו לי בנעימים [ע"י דרכי נועם שלי].

תיקון הכללי לקריאה והדפסה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה