חג מתן תורה

מתן תורה

רבינו נחמן ז"ל אמר פעם לאחד – התורה תחיה אותך, התורה תחזק אותך,

ועוד כמה וכמה שבחים חשב אז, ובסוף הרים את קולו ואמר לו בזה הלשון התורה מעשירה.

וגם מבואר מדברי רבינו ז"ל לענין הצדיקים יחידי הדורות שקודם ירידת הצדיקים לזה העולם יש ביכולת להיות איש כשר ועובד את ה' גם זולת זה הצדיק ותורתו ומשבא לזה העולם אין ביכולת כלל לזכות זולתו וזולת תורתו למה שצריך לזכות,

וכפי הנראה מדבריו הק' שזה נמשך מדרכי הש"י בהנהגת העולם זה לעומת זה, ובירידת הצדיק הרופא נפשות לזה העולם, ברפואות ותחבושות יקרות ונפלאות שלא נתגלו עדיין בעולם ושאין ביכולת לעמוד כלל נגדם אם לא בסגולות ורפואות הצדיק שנתחדשו וירדו כנגדם באלו העתים, והבלתי מתרפא בהם אבדה תקוותו ח"ו !!

יהי' רצון שנזכה למצוא את אור הצדיקי אמת המאירים באמת ובפשיטות את אור התורה אשר לאורה נלך…

כי היא מקור חיים ומקור הברכות !!

חג שמח לכלל ישראל

התורה היא נצח נצחים

למה לא תהיה חלק ממנה ?

כנס תרום בשמחה – ותהי' שותף להפצת אור היהדות

ותזכה בעולם הזה, ולעולם הבא, ולדורי דורות !

כי מי שנותן לרבינו רבינו הבטיח שלו הוא נותן…

דף התרומות >> תרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה