חילוני, דתי, חרדי – מה התכלית שלך ? גיוס בני הישיבות באמת מועיל לשיוויון בנטל ?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרת ויצא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

חילוני, דתי, חרדי – מה התכלית שלך ? גיוס בני הישיבות באמת מועיל לשיוויון בנטל ?

וזהו המובא בפרשת השבוע (בראשית ל, ל) "ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי".

והנה ראוי ונכון לכל בר דעת לחשוב על עתידו ועל הימים הבאים, שזה מכונה בפי הבריות בשם "התכלית" – ת'כלס.

אבל גם בזה יש הרבה מאד אופנים ודעות ואפשרויות ובעיקר חשיבה על התכלית מתחלק לב' קבוצות,

הקבוצה הגדולה שחושבים על העתיד בעולם הזה, פרנסה, מעמד כבוד, ויש שחושבים על עושר רב עם נכסים רבים, ואמביציות בתחומים נוספים, והם כמעט כל העולם, לא מיבעי העולם הגויי לכל סוגיהם, אלא גם החילונים, והדתיים והחרדים החדשים והמודרנים, חושבים על כך, ועל כן לומדים לימודי תיכון, ועושים תוארים באוניברסיטה, כדי להרוויח בעתיד עוד ועוד כסף.

ובעוונותינו הרבים בשנים האחרונות הדבר חודר יותר ויותר בקרב מחנה של היראים ושלימים, ע"י שהממשל של הארץ, ואירגונים רפורמיסטים וקונסרבטיבים ובעלי הון דלהון מקימים קרנות המעניקים שפע רב, ותמיכה גורפת, לחרדים העוזבים את בית המדרש והישיבה, "ומשתלבים" בחברה ובדרכיהם הכפרניים, ועזיבתם את גדולי ישראל והוראתיהם.

(ושורש ופנימיות רצונם, הוא מכח פחד הדמוגרפיה של החרדים המאיימת עליהם ככל שהזמן עובר ופועלת לטובת החרדים לדבר ה', שזה מבחינתם אסון האסונות, דהיינו איבוד השילטון החילוני בארץ הקודש), ויש בדבר זה אריכות עצומה עם הרבה מאד פרטים, ותוכניות ממשל הזוממים עלינו,

ובכלל הנ"ל ענין גיוס בני הישיבות, אשר באמת אין שום צורך בטחוני לכך, וגם לשם כך המציאו מנטרה בשם "שוויון בנטל" שחוזרים עליה כל הזמן, אשר היא שיקרית מעיקרא, כי הנטל של בני תורה לאורך ימים ושנים הוא נטל הרבה יותר קשה וכבד, מכל מה שהם עושים, ורובם ככולם הם לא לוחמים קרביים, והרבה קלבניקי"ם ופרוטקציונרים יש, גם הספורטאים והזמרים פטורים מצבא, וכן עוד ועוד, ואצלם היה שמעון שפרס אשר היה שר ביטחון וראש ממשלה ומעולם לא הי' חייל בצבא!

וכן בין ראשי הצעקנים על 'שוויון בנטל', נמצא לֶמפֶל (ה"ה לפיד הידוע…) אשר עיקר שירותו בצבא, הי' לבלר בעיתון המחנה.

ואין זה באמת מעניין אותם השירות הצבאי של תלמידי הישיבות ואברכי ובני תורה, אלא רצונם שיכנסו לכור ההיתוך החילוני שהוא הצבא, ויכנסו ויכילו את דרכי הריקנות, של החילונים. ואכמ"ל.

ועיקר הצעקה "ועתה מתי אעשה אנכי לביתי". נשמעת מפי קבוצה קטנה ואיכותית של יראים ושלימים החושבים על תכליתם האמיתי, דהיינו החיים הנצחיים שלאחרי השלב המכונה 'עולם הזה', אשר היא עיקר החיים הנצחיים, ועליה יש לתת את הדעת ולהתמסר, על ידי קיום התורה והמצוות, והתרחקות מהעבירות והבלי העוה"ז.

ועל ידי תיקון ושלימות המידות טובות, ומיגור ההיפך מהם. שזה עבודה ופרוייקט גדול לכל החיים, (וכידוע מר' ישראל סלנטר זצ"ל שקל יותר ללמוד כל התלמוד בבלי מאשר לתקן מידה אחת בודדה כמו שצריך).

וכן תיקון התאוות והתרחקות מתענוגי והבלי העוה"ז.

וכן ע"י עסק התורה ככל אשר יוכל וישיג ידו ושכלו, וע"י תיקון הדעות וההשקפות, באופן שיתאימו באמת לרצון ה' (וכל משכיל מבין שהדברים ארוכים מאד מאד, ואכמ"ל).

ולכן אשרי הנמנה ביניהם ומשמש ת"ח צדיקים אמיתיים אשר אצלם נמצאים המפתחות וההדרכה האמיתית איך להגיע לתכלית הנרצה הנ"ל.

בברכת התורה וכטו"ס הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ישיבת נצח מאיר ירושליםלהורדה והדפסת העלון לשבת פרשת ויצא – לחץ כאן / פרשת ויצא

רוצה גם להשיג ולהיות קשור לתכלית ?

הרימו צדקה ותקנו לכם חלק לחיים עולם הבא עם לומדי התורה !

לתרומות התקשרו 050-4161022 או דרך דף התרומות 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה