חסדי יקדמני

ספר התיקון הכללי

אלוקי חסדי יקדמני… (תהלים)  

פירוש שהתפלל וביקש מאת ה' "אלוקי חסדי – תקדם אותי !"

כי כל אחד רוצה להתקדם בחיים –

זה בעבודה, וזה בפרנסה, וזה בכבוד והיררכיה (כ"א לפי ענינו),

ואני מבקש ממך אלקי חסדי – שאתה תקדם אותי בעבודת ה´,

ובהבנת עומק תורתך, הן בנגלה הן בנסתר !

אי נמי פירוש אחר, 'אלקי' – בקשתי ש'חסדי' – 'יקדמני'. דהיינו בזכות חסדי שעשיתי [החסדים ומעשי הצדקה שעשיתי ואני עושה] אשר בא לְפָנַי לפניך, ומקדים בואי אליך, אזכה לישועה ברוחניות וגשמיות !

א"נ 'אלקי חסדי יקדמני' – נא תקדם ותזרז ישועתי, כי כלו כוחותי וכליון עינים לישועה, ותש כוחי הגשמי והנפשי, ובקשתי ש'אלוקים' כבר 'יראני בשוררי'. ל´ ראיה, כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר כד, יז). כלומר כפרש"י, יַראני מה שאני תאב לראות, כלומר מילוי בקשותי וציפיותי !

יהי' רצון שנרבה בעשיית חסדים צדקה ומעשים טובים, והם ימליצו טוב בעדינו לפניו יתברך ובעד כלל ישראל, להיושע כל אחד לפי עניינו !

(מתוך הספר שי עולמות – פירוש על תיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה