יהי רצון שהנגע יהפוך לענג

ברסלב

ההבדל בין נגע לעֹנג

הוא מיקום של ה'עין', כי ידוע ש 'ע' מרמז על החכמה,

כי החכם המעיין ומפקח על דרכיו ומעשיו כנאמר 'החכם עיניו בראשו'

יש לו עונג, אור החכמה והתורה מאירה בביתו ועל בני משפחתו.

אך המזלזל בחכמה ואינו מפקח על מעשיו ואינו מיישב את דרכיו בהתבודדות לפני ה',

ונזכר וחושב רק אחרי שנופל ונכשל כמו שנאמר 'חכם בלילה' אחרי מעשה

ה 'ע' היא באחרונה ונהפך לו ל- נגע !

וה' ישמרנו ויאיר לנו עיצות אמת

לפקח דרכינו ומעשה ידינו לטובה ולמעשים טובים

על פי צדיקיו האמתיים המאירים לנו רצון ה'

על פי התורה הקדושה שהיא אור חכמת האמת והצלחה לעולם הזה ולהבא

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה