יפוצו מעיינותיך

העולם מלא בכל מיני מינות ואפיקורסות, דעות והשקפות…

אבל אנשי אמת מחפשים קצת אור

דף אחד מספרי רבינושמפיץ ומאיר את אור האמונה יהיה תיקון להכל“.

את הרצוןיש לכולנו

את הטרחאנעשה עבורך

חסר רק הממון בידך הדבר ! 

כל פרוטה שלך ישר לתיקון העולם.

צוואת מוהרנ”ת – יפוצו מעיינותיך חוצה ואמר בזה הלשון (מתורגם: נו, כשעזרא הסופר הולך ומסתלק, ו”טרף פסול” [כפירה ואפיקורסות] מתגברים, כמו שיש היום לאלפים ולרבבות ‘טרף פסול’, אך אני מקוה שדף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון להכל. 

על כן מצוה אני עליכם, שעיקר עסקכם יהיה להדפיס ולהפיץ את הספרים ודעת הקודש, 

שיתקיים “יפוצו מעיינותיך חוצה”, ותהיו חזקים ברצון בממון ובטירחא.

קח יוזמה תרום ביד רחבה לאחזקת האתר והפצת העלונים של ישיבת ברסלב “נצח מאיר”.

עבור לדף התרומות !

ניתן להנציח שמות בספרים בעלונים של שבת ובאתר

מאמר מקושר

כתיבת תגובה