יפוצו מעיינותיך

העולם מלא בכל מיני מינות ואפיקורסות, דעות והשקפות…

אבל אנשי אמת מחפשים קצת אור

"דף אחד מספרי רבינו"שמפיץ ומאיר את אור האמונה "יהיה תיקון להכל".

את ה"רצון" יש לכולנו

את ה"טרחא" נעשה עבורך

חסר רק ה"ממון" בידך הדבר ! 

כל פרוטה שלך ישר לתיקון העולם.

צוואת מוהרנ"ת – יפוצו מעיינותיך חוצה ואמר בזה הלשון (מתורגם: נו, כשעזרא הסופר הולך ומסתלק, ו"טרף פסול" [כפירה ואפיקורסות] מתגברים, כמו שיש היום לאלפים ולרבבות 'טרף פסול', אך אני מקוה שדף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון להכל. 

על כן מצוה אני עליכם, שעיקר עסקכם יהיה להדפיס ולהפיץ את הספרים ודעת הקודש, 

שיתקיים "יפוצו מעיינותיך חוצה", ותהיו חזקים ברצון בממון ובטירחא.

קח יוזמה תרום ביד רחבה לאחזקת האתר והפצת העלונים של ישיבת ברסלב "נצח מאיר".

עבור לדף התרומות !

ניתן להנציח שמות בספרים בעלונים של שבת ובאתר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה