כמה מילים על דרכי החזרה בתשובה | פרשת בשלח

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בשלח. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(שמות יד-ד) "ואכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני ה'".

ושוב להלן בפסוקים (יז, יח) ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי אני ה', בהכבדו בפרעה ברכבו ובפרשיו.

וכתיב (לעיל ט-כז) וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אליהם חטאתי הפעם, ה' הצדיק, ואני ועמי הרשעים.

כמה מילים על דרכי החזרה בתשובה | פרשת בשלח

והנה פסוקים אלו וענין זה יש בו לימוד מוסר השכל חשוב מאד מאד, כי יתכן שלרגע ולשעה הכל ברור ונהיר שה' הוא האלקים (דברים ד, לה, לט) ואין עוד מלבדו אפס זולתו (שם ד-לה ו"עלינו") וצריכים לחזור בתשובה שלימה ולהתיישר עם רצון ה', וזה העיקר בחיים וחוץ מזה הכל דמיונות והבל,

ולשנות את כל החיים ומהלכה על פי רצון ה', ולשנות כל ההשקפה והחשיבה, ולעשות את העיקר עיקר, ואת הטפל-טפל, והרבה דברים שהיו עד עכשיו היתר להפנים שהם איסור גמור, ומזיקים בהאי עלמא ועוד יותר בעלמא דאתי.

ומעתה צריכים להתייעץ עם רב צדיק באמת ומורה דרך ע"פ התורה ורצונו יתברך בכל צעד ושעל, ולהתחרט חרטה גמורה עם דרכיו ומעשיו של העבר ולחזור בתשובה שלימה מעתה על כל מה שהיה עד עכשיו, ולהתחיל מעכשיו התחלה חדשה וחיים חדשים כמו שצריך בדרך האמת.

שכל זה היה לכאורה, אצל פרעה כשאמר ה' הצדיק, ואני ועמי הרשעים, וכן אצל חיל פרעה ותושבי מצרים כשנתקיים שידעו שה' הוא ה'.

אבל כמו שאצל פרעה וכו' הדברים והתובנות הנפלאות לא החזיקו מעמד הרבה זמן, כמו כן שכיח וקורה אצל אנשים לא מעטים, שאחרי כל התובנות של אמת והרהורי תשובה וכו', חוזרים לאחורה, וחוזרים לסורם ושוכחים כל האמת, והיה כלא היה, ולא נודע כי באו אי שם על קירבנה.

ותופעה הנ"ל קיימת ג"כ אצל יהודים כשרים (אם כי לא על כל הקופה, אבל קיימת) על הרהורי תשובה ותובנות בדברים הנוגעים לנשמה, שמבינים שפרט זה ותופעה זאת לא רצויה בארסנל מעשיו והנהגותיו ויש לחדול ממנה, וחושב על כך ומתחיל מעתה לחדול, אבל כשמגיע המבחן המעשי, או אחרי תקופה מסויימת, הדברים מתחילים לקרטע, ולבסוף הכל נמחק, נשכח ומתאדה והיה כלא היה.

וכן במה שנוגע לקום עשה, יש ואדם מקבל על עצמו שמעכשיו יעשה את הדבר הטוב (שהוא מחוייב בלאו הכי לעשותו, או שזלזל בכך, או היה רחוק מכך, עד עכשיו), ומתכנן קצת לעשות כך וכך בזמן זה וזה, ויתכן אפילו שאיזוהי תקופה נמצא שמה, ולאחר זמן מה הכל נפסק והכל נעלם. וחבל חבל עליו.

והנה כל אחד כשמגיע למצבים כאלה שקולט מה שקולט המחייבו לעשות שינוי, צריך להפנים היטב היטב את חשיבותם של הדברים ולהתפלל הרבה על כך מעומק לבו, ולחזק בכל דרך את הדברים ולקבעם בעומק לב, ולעשות הכל שהדברים לא יהיו רק לשעה, אלא לתמיד, וע"י שבא להתקרב לה' ברצינות יתקיים בו "וטהר לבנו לעבדך באמת" (תפילה עמידה של שבת) והבא לטהר מסייעים אותו (שבת קד.), כבקשת המשורר האהוב לאלקיו (תהלים נא-יב) לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקירבי.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה – עלון לשבת פרשת בשלח

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה