להחיות את הנפש עם נגינה כשירה | עלה לתרופה

לפעמים יש לאדם כבידות ומשיכה ליצר הרע דיכאון ומרה שחורה והפתרון הוא פשוט להחיות את עצמו עם מנגינה כשרה המושכת את הלב לרוחניות אמיתית…

להחיות את הנפש עם נגינה כשירה | עלה לתרופה

למה יש כל כך הרבה כבידות וקושי בעבודת ה'?
והאם יש דרך לעורר הנעימות בעבודת ה'?

התשובה היא שהכל תלוי בענין הנגינה.

כן, הנגינה היא הדבר המשפיע ביותר על הנפש להרגיש נעימות.
וכמו שרואים בחוש, שהיו בני אדם שלא הועיל להם שום דיבור של יראת שמים,
עד ששמעו איזה ניגון טהור, שעורר את הנקודה העמוקה שקשורה לה' בעומק לבבם,
ועורר בהם רצונות וכיסופים לחפש אחר ה' ולשוב אליו.

וכמו שיש כח ניגון בקדושה, יש גם להיפך, כח הניגון של הסט"א,
שהם ניגונים המושרים לא בכשרות, עם תנועות וקצב שמקורם מהסטרא אחרא,
אשר יש בכוחם להדליק את כוחות הרע שבנפש, יצרים רעים של התלהבות רעה רח"ל,
כוחות של תאוות עצבות ומרה שחורה, והם אשר מכבידים כל דבר שנוגע לעבודת ה'.

הניגון הוא ביטוי לחַיּות ופנימיות הנפש.
וכל אדם פועל וחי לפי הניגון והחיות שמתנגן לו בנפש.
יש מי שמתנגן לו ניגון התלהבות של ניצחון והשיגים,
יש מי שמתנגן לו ניגון של משיכה לדברים לא טובים,
יש מי שמתנגן לו ניגון של עצבות וכבידות,
ויש מי שמתנגן לו ניגון של כיסופים לה'…

והניגון והחיות הפנימית שבנפש, מושפעת מאוד מהניגונים שאדם שומע באזניו,
כי הרגיל לשמוע ניגונים כשרים של צדיקים,
או ניגונים המושרים על ידי מנגנים כשרים ויראי שמיים,
מתוך רצון להתעורר לה', אזי ממילא מתעורר לבבו לחשק גדול לה'.
ויש להיפך ח"ו.

ואף שפעמים דבר זה נראה כענין צדדי וזניח,
ולכאורה יכול להדמות לך, שיש לך בעיות אחרות כבידות יותר מאלו.

דע לך, שלא כן הדבר, קח את הדבר ברצינות ותבדוק בעצמך ותראה,
איך באמת הניגון משפיע על מה שיש לך במח, ועל צורת מהלך החשיבה שלך,
וממילא על החיות שיש בלב.

וראיה לכך, שמי שמבין קצת בניגון, אפילו לא מבין גדול, יכול לזהות תיכף על סגנון השיר,
מאיזה אומה היא מגיעה, כי כל סוג של אמונה יש לה ניגון משלה,
(ועיין מזה בליקו"מ סי' ס"ד).

ואפשר גם לזהות מאיזה קהילה וחסידות בעם ישראל מגיעים כל ניגון,
ואף שכל הניגונים הבאים ממקורות טובים הם כשרים,
בכל זאת אפשר לזהות מאיזה מח ולב התחברו ניגונים אלו.

ופעמים שאדם אינו מתחבר לניגונים מסויימים,
ולא תמיד זה מחמת שאינו אוהב אותם,
אלא רק מחמת שמתנגן לו בנפש חיות אחרת.
וייתכן מאוד שאם יתאמץ להקשיב לניגונים אלו,
אף שמתחילה אינו מתחייה מהם,
בכל זאת במשך הזמן, יתחיל להתחבר בנפשו לאותם הניגונים,
עד שממילא יכול להשתנות לגמרי בכל מהלך החשיבה שלו לפי אותם הניגונים.

מתוך גליון 'עלה לתרופה'
לקבלת הגליון (עלון לשבת על פרשת השבוע)
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה