להיות עירני | פרשת השבוע חיי שרה

תקציר | העולם הזה מלא סכנות ולכן – צריך להיות עירני… בפרט יש לשים לב לשינויים במצבי רוח (הנגרמים ע"י כל מיני סיבות) שהם נסיונות מן השמים, אבל אם האדם לא עירני היצר הרע יכול להפוך שניה של מוחין דקטנות ולחץ, למחשבות והחלטות נמהרות מסוכנות ביותר, עד שח"ו יוכל להרוס כל עתידו הגשמי ואף הרוחני, וע"כ צריך להיות מתורגל היטב לא ליפול למלכודת הסטרא אחרא.

צב וחילזון

עירנות. לשמו על החיים צריך להיות עירני.

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע חיי שרה.

לכבוד… אחדשה"ט !

בעזרת ה' אכתוב לך משהו, הקשור לפרשת השבוע,

עלון שבועי (להורדה) ברסלב פרשת השבוע חיי שרה

וזהו (בראשית כג-א) "ויהיו חיי שרה, מאה שנה, ועשרים שנה, ושבע שנים, שני חיי שרה".

ידוע שהחיים הם לא פשוטים, והם מאד מורכבים, וכל הזמן ישנם שינויים רבים, בבריאות ובפרנסה, ובמצבי רוח, ונפש, וביחסים בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו, ובין אדם לבניו ובנותיו, וכן בכל אחד מבניו ובנותיו יש שינויים רבים, בילדותם ובנערותם ובהתבגרותם וכו',

ויש לשים לב לכל שינוי, כי הדברים נוגעים למעשה,

וצריך להיות מעודכן בזמן אמת ועירני לדעת איך לפעול באותו רגע, וכמו שהנוסע בכביש, בין בכביש עירוני בין בכביש בין-עירוני, שמתרחשים בו כל הזמן שינויים רבים, ורבים מהם נוגעים לפיקוח נפש ממש, הן לחייו, הן לחיי זולתו,

ואוי ואבוי אם לא שם לב לכך, רחמנא ליצלן ולישזבן,

כך בחיי יום יום צריכים להיות מאד עירנים, לכל השינויים הרבים הקשורים אליו באופן ישיר או בעקיפין, ובפרט יש לשים לב לשינויים במצבי רוח (הנגרמים ע"י כל מיני סיבות) שהם נסיונות מן השמים,

אבל אם האדם לא עירני היצר הרע יכול להפוך שניה של מוחין דקטנות ולחץ, למחשבות והחלטות נמהרות מסוכנות ביותר, עד שח"ו יוכל להרוס כל עתידו הגשמי ואף הרוחני, וע"כ צריך להיות מתורגל היטב לא ליפול למלכודת הסטרא אחרא.

ולא להמשך אחרי עצבות או לחלופין אחרי שמחת הבלים מהבלי העולם הזה ודמיונותיו, ואחרי כל מיני בישין אופנים של קלות ראש.

כללא דמילתא, צריך האדם להיות עירני היטב על משמרתו, ולא להרדם בשמירה,

כי אזי מסכן את עצמו ומסכן התלויים בו, וכמה משפחות שלימות, כשרים ויראים הלכו לאיבוד ע"י האינטרנט הארור, והכל התחיל בסקרנות בעלמא, ובתועלת כל שהיא, ועי"ז הבעל או האשה, נלכדו ברשת הסטרא אחרא, ונפלו לנוקבא דתהומא רבא, ועי"ז הרסו כל המשפחה.

וכן כמה נערים ונערות הרסו חייהם וחיי משפחתם ע"י כך. וכן כמה נערים ונערות הלכו לאיבוד ע"י שהתחברו לחברים לא מתאימים, וההורים נרדמו בשמירה והשגחה, וכשקלטו, כבר היה מאוחר מדי.

והנה כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו (סוכה דף נב.), ועל כן כל אחד יהיה מי שיהי' צריך להזהר מתחבולות הרבות של היצר הרע, ואדרבא זוהי גודל מעלת הצדיקים אשר על אף ריבוי וגודל הנסיונות, אשר הם רבים משל אדם סתם, וכנ"ל מחז"ל, עם כל זה נזהרו בדרכיהם ופעלו כמתבקש על פי רצון ה' והגיבו בזמן אמת לכל אירוע כנדרש והצליחו ועשו פרי.

וזה בחי' "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה וגו' שני חיי שרה".

והמילים "שני חיי שרה" לכאורה מיותרים וצריכים לימוד,

אלא (אל תיקרי שני אל שִנֻיי) שבכל השינויים הרבים מאד המתחדשים במשך החיים שבהם יש נסיונות לא קלים, בכולם עמדה בגבורה, והתחזקה לעשות רצון ה',

וע"כ הצליחה (שרה אמנו) הצלחה נצחית וזכתה להיות הראשונה שבאמהות הקדושות עם כל הגלום וכרוך בכך.

וממנה נקח ונלמד לעבוד את אלקינו. בעוז ונחרצות ודביקות במטרה דהיינו התגברות היצר ועשיית רצון ה' בכל עת ובכל מצב, ובכל מקום, כי בנפשינו הדבר.

כי יש דברים שאם אדם מצליח – מה טוב, ואם לא מצליח – לא קרה דבר, אבל בהנ"ל, אם מצליח – מה טוב שזכה לו ולדורותיו בעוה"ז ובעוה"ב, אבל חלילה אם לא מצליח – אוי לו ולדורותיו.

ובידינו הדבר ובעזרת ה' נעשה ונצליח.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

נ.ב תרומות – מתקבלות בברכה donate !!!

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה