תפילה להסיר העצבות

תפילה להסיר העצבות – לנגן שירי שבת… ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב סימן קלז

מלא רחמים, שמחת ישראל רחם עלינו, ושמרנו והצילנו תמיד בכל עת מכל מיני עצבות ומכל הדברים המביאים וממשיכים לידי עצבות ויגון ואנחה חס ושלום.

זכנו ברחמיך וסבב סיבות לטובה באופן שיהיה נמשך עלינו ששון ושמחה עוז וחדוה תמיד, כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך.

ובפרט בשבתות וימים טובים תזכנו ברוב חמלתך וחנינותיך וחסדיך הגדולים לשמוח בהם תמיד בשמחה גדולה ובחדוה רבה ביותר, כראוי לגיל ולשוש בימים קדושים כאלה.

תפילה להסיר העצבות

"אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי. אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון".

ואזכה להרבות בזמירות ושירות ותשבחות בשבתות וימים טובים בשמחה וחדוה גדולה בקול ששון ושמחה בניגונים של חדוה וצהלה בלי שום אחיזת עצבות ודאגה ומרה שחורה כלל.

[אכן נהגו חסידי ברסלב – ללמוד את הניגונים של זמירות שבת וללמדם לבני הבית ולילדים אם ניתן, וכך טוב לעשות – לקנות קלטות ודיסקים של זמירות שבת וללמוד את הניגונים העתיקים והמסורתיים… של סעודת הלילה, סעודות הבוקר, סעודה שלישית וסעודה רביעית… באם קשה ניתן כל ערב שבת ללמוד שיר חדש, כדי להנעים ולנגן בשבת ניגונים של שמחה וחדוה ולהמשיך את השמחה והקדושה של השבת על כל השבוע כולו… נסו, ותחיי נפשכם !]

שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת.

ויקים בנו בכל אחד מישראל מקרא שכתוב: "ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו. אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלוהי בעודי, יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי", אמן סלה:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה