הרב לצאת להצביע? כן, לא להיות מהמתחכמים – ובעצם יורים על עצמם. בפעם שעברה ההפסד היה בגלל החרדים!

הרב לצאת להצביע? כן, לא להיות מהמתחכמים – ובעצם יורים על עצמם. בפעם שעברה ההפסד היה בגלל החרדים! וחילול השם וחילול שבת ועוד הרבה צרות באו על ראשנו בעקבות המתחכמים האלו…

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר" ירושלים בכמה מילים על החשיבות והחובה לצאת להצביע ולא להיות מאלו שהורים עם החכמות שלהם! https://www.breslevmeir.com

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה