לומדי התורה הם מקיימי עלמא

לומדי התורה – הם מקיימי עלמא.

לימוד התורה

כי העולם ומלואו לא נברא אלא בשביל קיום התורה,

וכדאיתא בזוה"ק (תרומה, קסא.) קב"ה הווה מסתכל באורייתא וברא עלמא וכו´

כיון דאתברי עלמא כל מלה ומלה לא הוה מתקיים עד דסליק ברעותא למברי אדם

דיהי משתדל באורייתא ובגינה אתקיים עלמא,

השתא כל מאן דאסתכל בה באורייתא ואשתדל בה כביכול הוא מקיים כל עלמא,

אשתכח דעובדא וקיומא דכל עלמא אורייתא איהי,

כי עסק התורה היתה שורש כוונת הבריאה –

שאנשים ילמדו מהתורה דרך ארץ, מידות טובות בין אדם לחבירו

ודרכי האמונה ועבודת הבורא בקדושה וטהרה 

כמ"ש חז"ל (סנהדרין צט:) אדם לעמל יולד,

ועדיין איני יודע אם לעמל התורה אם לעמל שיחה,

כשהוא אומר לא ימוש ספר תורה הזה מפיך,

הוי אומר לעמל התורה נברא.  

ועל ידה קיום של עם ישראל, וקיום כל העולם…

מתוך הספר "יש מאין"

קחו יוזמה – להיות מבוני עולם טוב יותר

תמכו ביד נדיבה בלומדי התורה

אנשי אמת חסידי ברסלב בעלי תשובה

שרצונם ללמוד דרכי היהדות אמונה ותפילה – דרך ארץ מידות טובות ושמחת חיים

על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב בשמחה

עשרות בחורים רוצים לבוא ללמוד בישיבה ואין הקומץ משביע את הארי…

תרמו סכום צנוע החל מ- 36ש"ח בחודש

סה"כ פחות שוארמה, פחות מנת פלאפל אחת בחודש –

ואתם חלק חשוב מתומכי התורה ואוהבי ה'

צלצלו 050-4161022 

וזכות התורה ולומדיה יהיו לכם לעזר ומגן בכל אשר תפנו

לדף התרומות

תרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה