ליקוטי עיצות המבואר

הספר "ליקוטי עיצות המבואר".

והם עיצות המובאים בספר ליקוטי עיצות שנתבארו בלשון טייטש בתכלית הבאור ובלשון קל לעובדא ולמעשה

על ידי האי גברא רבא ויקירא מיוצאי חלציו של רבינו מוהר"ן מברסלב זצ"ל ומגדולי אנשי שלומינו שבדור הקודם

הרה"ח ר' שמשון בארסקי ז"ל.

הרה"ח רבי שמשון בארסקי מחסידי ברסלב בחיבור זה ראה את התמצית ועיקר הכונה של אדמו"ר ז"ל אשר כיון בספרו ליקוטי מוהר"ן ומספרי הליקוטי הלכות של מוהרנ"ת.

מחמת כי המוחין והלבבות של האנשים של אחרית הימים נחלשו ונתקטנו מאד, מחמת כמה טעמים אשר אי אשפר לבארם,

וגם מחמת היסורין הקשים העוברין עתה כמעט על כל איש ואיש, בפרט על הרוצים להתחזק נקודת האמת, מחמת זה אי אפשר להשיג ולהבין תוכן דעתו של אדמו"ר ז"ל, המרומז בספריו הקדושים לעובדא ולמעשה לכל איש כפי מדרגתו…

על כן סיבב השם יתברך ברחמיו, שיתגלו העיצות של ספריו הקדושים בלשון כזה ובהסבר כזה שיוכלו הכל ללמדם… ובלבד שיבטלו דעת עצמם ויתגברו בתמימות ובפשיטות לקיים כמו שמבואר שם, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה.

כי הספר הזה הוא התחדשות נפלאה אשר זיכה אותנו השם יתברך בדורות הללו, אשר החושך כיסה את הארץ, ותחשך הארץ, עד אשר קשה לראות את האמת…

לכן ריחם ה' על עמו, וראה בעונינו והביט בעמלינו וחמל על בושתינו העצומה ונתן כוח ועוז תעצומות דקדושה על רבי שמשון הנ"ל, אשר לא יאומן כי יסופר אשר בעוצם חולשתו הגדולה וכו' וכו'

על כל זה נחה רוח ה' על האיש הנ"ל ותרגם את הספר ליקוטי עיצות על לשון עיברי טייטש בהסבר נפלא כזה אשר כל מי שרוצה לשמוע דבר אמת ולהודע מן דעת רבינו ז"ל לעובדה ולמעשה יוכל למצוא בו מבוקשו…

ובכן חיוב ומצווה רבה לסייע בהדפסת ספרי רבינו ז"ל בכלל, ולהדפסת הספרי "ליקוטי עיצות המבואר".

(נעימות נצח).

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה