למה יש בעלי תשובה שמתעלים במהירות ויש שלא? | מדור שאל את הרב

למה אחרים מתעלים במהירות ולי קשה להתעלות בעבודת השם

שאלה לרב

בס"ד
שלום לכבוד הרב:

מדוע יש חוזרים בתשובה שתוך זמן קצר רצים ומתעלים בעבודת השם ובלימוד התורה

ויש שצריכים כל הזמן להלחם וחוזרים ונופלים עשרות אלפי פעמים
וכל התקדמות שלהם בעבודת השם היא מלחמת עולם…?

שלום וברכה

תשובת הרב שליט"א:

ישנם אנשים שנותנים להם בהתחלה אור גדול מלמעלה כדי שיכלו לרוץ ולברוח מהתאוות והרע שלהם
כי בלי זה לא יוכלו לצאת משם … ולאחר זמן הם צרכים לרדת ומדריגה שלהם וללכת ביציבות…

וישנם אנשים שהולך להם קשה בהתחלה אבל זה נותן להם כלים נפלאים לעתיד להיות יותר מיושבים ובטוחים בדרכם

תשים לב שלא רק בעבודת השם והחזרה בתשובה זה כך

אלא גם בחיים הגשמיים יש דברים כאלה
ישנם עשירים שמתעשרים במהירות – ו… בטוחים בעצמם ובטעות קטנה נופלים
ויש שבונים את העושר שלהם לאט ויציב – ואחרי כן שום רוח ונפילה לא מפילה אותם

גם בלימודים זה כך יש שמבינים מהר וזוכרים
ויש שצרכים לחרוש כל הלילה כדי לקלוט
וגם אז צרכים רחמים כדי לזכור את החומר למבחן

בעבודת השם לא מקבלים שכר לפי הציון אלא לפי העמל והיגיעה
אחד מהרבה ואחד הממעיט העיקר שיכוון ליבו לשמיים – לעשות רצון השם !

הכלל הוא: מהר או לאט – כל אחד מקבל את הנסיונות שלו בכל מיני מצבים בחיים
ועלינו לבנות כלים וביישוב הדעת – להתעלות ולהחזיק במה ששייך לנו בשמחה ואהבת השם,
לעבור את הנסיונות והמבחנים ולהתעלות כל אחד לפי הכוחות שלו
ולא להסתכל על אחרים ועל מה שהם עושים ומתקדמים
כי כל אחד יקבל שכר וידונו אותו בעולם הבא – אם עשה ועבד לפי המקסימום כוחו שלו !

חג שמח וכשר
הרב עמיאל פדהצור

יש לך קושיות / שאלות בבטן בכל נושא שבעולם

אל תתבייש, כנס – לשאול את הרב

שאל את הרב

שאל את הרב
שאל את הרב | שאלה לרב ברסלב
הראה עוד

מאמר מקושר