לעשות התעוררות מלמטה כדי שיהיה התעוררות מלמעלה – פרשת לך לך מאת אור החיים הקדוש

כל אדם 'צריך לעשות התעוררות מלמטה כדי שיהיה התעוררות מלמעלה' – לעשות את שלו והשן יעזור לו יפתח לו בהמשך… התעוררות – פרשת השבוע 'לך לך' – 'אור החיים הקדוש'.

'צריך לעשות התעוררות מלמטה כדי שיהיה התעוררות מלמעלה'

"וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ, וּבָרוּךְ אֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ וַיִּתֶּן לוֹ מַעֲשֵׂר מִכֹּל":

התורה מספרת על הברכה שנתן שם בן נח לאברהם אבינו עליו השלום לאחר שניצח במלחמה את כל האוייבים והצרים, ואמר לו 'ברוך אברם לאל עליון וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך'.
ושואל רבינו האור החיים הקדוש מה הסיבה שהקדים שם בן נח לברך את אברהם אבינו קודם שבירך את הקדוש ברוך הוא???

ומתרץ רבינו הקדוש, מפני שאברהם אבינו הכיר מעצמו את בוראו והשתדל באמונתו יתברך שמו, לכן הקדים וברך אותו, ואחר כך את ה' שנתרצה באברהם על מעשיו. וכוונתו בזה היתה ללמד אותנו, שאין ה' מתרצה, אלא במי שהוא מתרצה קודם בה' יתברך.
ובפרשת יתרו לומד רבינו הקדוש דבר זה ממה שמצינו שרק לאחר שעלה משה אל הר סיני, מיד קרא אליו ה', ולא לפני שהתחיל לעלות. ללמדינו שזו הדרך הרצויה והישרה, שקודם יעשה אדם פעולה אחת של התעוררות, ולאחר מכן יביאו עליו התעוררות משמים.
ובלשון קודשו של רבינו הקדוש: 'משפט כל הקרב הקרב למשכן ה', שיקדים הוא לעורר חיבתו, כידוע שאין אלקי עולם מקדים לקרב עד שיעורר המתקרב את האהבה, וכן הוא מהמוסר כי ההדיוטות והקלים הם המשתדלים להתקרב לגדולים ונכבדים מהם'.
[אור החיים לך לך פרק יד פסוק יט]

בשורות טובות לכל בית ישראל!

זיווג הגון: יוכבד נחמה בת אושרה תחי', אודליה בת אושרה תחי', רפאל בן אושרה הי"ו, שמעון בן אושרה הי"ו, יעל בת רבקה רחל תחי', דוד בן גאולה הי"ו.
זש"ק: ישראל יעקב בן פרחיה הי"ו ואורטל בת שרה תחי'. גדיאל בן יפה הי"ו ונריה שירה בת חוה תחי'. יעקב ישראל בן מרים ז'קלין הי"ו ואפרת מרים בת גילה שרה תחי', יוחנן בן רבקה רחל הי"ו, ורות עמליה בת מרים תחי'. אברהם ישעיה בן יעל הי"ו, וצופיה דליה בת חגית תחי', יצחק דוד בן שלביה הי"ו, וריחן בת יפה תחי'.
לע"נ:
סבי היקר חיים בן מרסדס ז"ל. עליה בת אסתר ע"ה.
שושנה בת הלה ע"ה, תנצבה"א.

? "בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ" ?
https://chat.whatsapp.com/CozSs5nDMaFL4ARSJGstDq
לצפיה בסטטוס, ולמוגנים, וכן לקבלת ? 'אור החיים הקדוש' ? ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר_
http://wa.me/972546481400

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה