מכירת חמץ אונליין

מכירת חמץ אונליין שטר הרשאה ושליחות | מכירת י"ג ומכירת י"ד ליראי שמיים המדקדקים במצוות התורה והלכותיה,

מכירת י"ג ומכירת י"ד בהרשאה מקוונת

שטר הרשאה מקוון למכירת חמץ בידי הגר"י אפרתי שליט"א.

ניתן גם למכור במכירת י"ג כפי שהורה מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל

עבור אלו שעוזבים או סוגרים את ביתם לפני מועד בדיקת חמץ.

ניתן למלא שטרות למכירת חמץ באופן מקוון בקישור דלהלן.

סדר בדיקת חמץ

סדר בדיקת חמץ | סדר ביעור חמץ

שאלה לרב | איך שורפים חמץ במגיפה

בדיחות לפסח | הפסקת בדיחות לחג הפסח

ברכות לפסח

תפילה לפסח

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה