מסירות נפש של בעלי תשובה

פרשת השבוע וזאת הברכה בהשקפת תורה של ראש ישיבת ברסלב

מסירות נפש של בעלי תשובה – השאלה שעולה ו'עולה'. איך בעלי תשובה צרכים להתנהג עם ההורים והמשפחה החילונית ? על פי דעת תורה והשקפת עולמו של רבי נחמן מברסלב.

מסירות נפש של בעלי תשובה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע – וזאת הברכה.
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (דברים לג-ח,ג) "וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך, אשר ניסיתו..
האומר לאביו ולאימו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר.. כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו".

אשריהם בעלי תשובה שזכו להיות נלוים אל ה' ותורתו הקדושה, ובמסירות נפש עילאית עזבו מאחוריהם
כל חמדות ותענוגי הבלי העולם הזה, וחברה, ומעמד חברתי וכלכלי, כדי להתקרב להשי"ת ולעשות רצונו בלבב שלם.
(והיו מהבע"ת שניסו לשלב בין העולמות, העבר והווה, הכפרני והאמונתי, החילוני והשומר תורה כהלכתה,
וזה גרם שנכשלו רבות בדברים קטנים ובדברים חמורים, וזה שיבש ולא נתן לסדר את הראש והשקפות נכונות,
וזה הזיק לא רק להם אלא בעיקר לזרעם, שגדלו במטעי כלאים ונשמתם לבשה שעטנז, ולהסוף…) אשריהם, ואשרי חלקם.

אלא שדא עקא, הקשר עם הקרובים.

וזה ג"כ מתחלק לשנים, המעגל הראשון והקרוב ביותר – דהיינו הורים ואחים, והמעגל השני – של שאר הקרובים.
ובין הבעיות שצריכים להתמודד, הם בעיות כשרות שאי אפשר לשחק עם זה, ואף לא להתפשר עם מאכלות אסורות המטמטמות את הלב,
וכן בעיית ההכשרים החלשים (ולצורך הענין נכנה אותם עופות בהכשר "רבנות ג'לג'וליה", או "בד"ץ קלקיליה"- או אום אל פחם)
שהם לא מבינים על מה ולמה עושים הבעלי תשובה בעיות על מוצרים שבהכשר פרטי, או בהכשר הרבנות..
או על פסקי הרבנים והרבניות של 'צוהר' וכו', מה הם לא דתיים? הם לא רבנים? – רק הרבנים השחורים והקיצונים הם רבנים?!

ואח"כ כשמתחתנים

ונולדים ילדים נשמות טהורות שלא טעמו ולא רוצים שיטעמו טעם חטא,
ונעשים תינוקות של בית רבם (תשב"ר) ומתחילים לעסוק בתורה בקדושה וטהרה, בהבל שאין בו חטא,
עולה על הפרק הקשר עם הקרובים, עם הסבתא החביבה שממלא את הנכדים עם מתנות
(משחקים, ואוכל עם בלי הכשר, ועם הכשר למחיצה).
והסבתא מופיעה חצי לבושה, ובפרט בקיץ, בגילוי ראש, בלי גרביים עם מחשוף, בלי שרוולים וכו',
תוכן דיבוריה וסיגנון דיבוריה, רחוק רחוק מהקדושה והאוירה שהילדים אמורים לגדול,

ואח"כ מושיבה עם הנכדים על ברכיה ומדברת ישיר אל הזאטוטים משהו בסיגנון
"אתה כשתגדל לא תהי' כמו הבן-בת שלי החשוכים האלה, אתה תהי' נאור, תלך לצבא ואח"כ תלמד הנדסה (למשל) וכו',
ואח"כ מראים להם סרטים מהאייפון, ולוקחים אותם אתם לטיול.. והילדים מוקסמים מהסבתא האוהבת ומעניקה מתנות לרוב ועושה להם כייפי'ם,

וכשגדלים מתגעגעים אליה ודרכיה, כי אף פעם לא מעירה להם כלום (משא"כ ההורים שחייבים לחנך ולהגביל את הילדים)
ותמיד נעים וכיפי ומהנה בסביבתה. וכו' וכו' (יש להאריך הרבה מאד, אלא שאין היריעה מספיקה, ואכמ"ל).

וזה בחינת המרומז בפרשת השבוע

"וללוי" היינו הבעל תשובה הנלווה לה' ותורתו (ראה ישעיה נו-ו), "תומיך ואוריך לאיש חסדך"
היינו שמתנהג ע"פ דעת תורה והאורים ותומים שלו הוא ת"ח איש צדיק "אשר ניסיתו" ועובר הרבה נסיונות,
והרבה מכשולים יש לו בדרך ההתקרבות האמיתית.
"האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר"
שלצורך גידול הילדים בקדושה וטהרה כדבעי, בדלית ברירה (הכל לפי הענין) אומר לאביו ולאמו וכו', כל זה לשם שמים
"כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו – ברך ה' חַילו ופעל ידיו תרצה".

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב מאיר
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות לאחזקת הישיבה

יתקבלו בברכה להנצחה, סעודות צהריים חמות, ו/או לתפילה לישועה

ויתקיים בתורמים דברי רבי נחמן מברסלב

מי שנותן לי – לו אני נותן !

050-4161022

או בסליקה מאובטחת בקישור הבא – תרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה