מעלת וחשיבות אמירת קדיש

על חשיבות ומעלת אמירת קדיש

ולימוד משניות ושאר עניינים לטובת נפטרים

(מלוקט וערוך מתוך ליקוטי הלכות למוהרנ"ת מברסלב או"ח א הל' תפילין ה, מד.)

וזה בחינת יארצייט [יום פטירה], ולומדים משניות ואומרים קדיש ומדליקין נר ומפזרים האבלים ממונם לצדקה. והכל כדי להעלות נשמת המת.

כי צריכין האבלים להעלות את נפש אבותיו ואמו (ויש בזה גם מצוות כיבוד אב ואם לאחר מותם) לבחינת חיים ארוכים ותענוגות של העולם הבא… שהם בחינת חיים נצחיים.

וזה גם בחי' של הלימוד משניות ואמירת הקדיש שעושים במשך שנה הראשונה של הנפטר, ובכל שנה ביום שנפטר [הנקרא יאר צייט] – שאז הם ימי דין לנשמתו להעלותה בדרגות רוחניות ולקבל שכר אור העולם הבא.

ועל כן גם מדליקין נר להמשיך אור להנשמה שתזכה לאור באור החיים בחינת חיים נצחיים וארוכים הנ"ל, שנקראים אור. כמו שכתוב (תהלים נ"ז) להתהלך לפני אלקים באור החיים.

וזהו בחינת הקדיש ולימוד המשניות שאומרים האבלים ולומדים עבור הנפטר. כי "משנה" אותיות "נשמה" וזה מתקן ומזכה את נשמת להתעלות לאור הנצחי, כי מצוות יש רק בעולם הזה כי העולם הבא הוא עולם של שכר, ואם חס ושלום יחסר לנפטר מן האור או לא ישיגו בשלימות מה יעשה..,

אבל התרומה שנותנים לעניים הגונים והלימוד שהם לומדים עבור הנפטר והקדיש שאומרים לזכותו – הם בחי' תבר כל גזיזין דפרזלא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וזוכים בזכות זה לנחת בעולם העליון ולראות באור החיים, לעילא ולעילא מן כל ברכתא ושירתא וכו' אמן ואמן. 

 https://www.breslevmeir.com/kadish

 קדיש סיפורים 4 , קדיש סיפורים 3 , קדיש סיפורים 2 , קדיש סיפורים 1 , ענייני קדיש ומנהגים, קדיש פירוש המילים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה