מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!

רבי נחמן מברסלב אמר : מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.

מהי שמחה אמיתית?

רבי נחמן מברסלב הקדוש כותב בליקוטי עצות (שמחה ח') :

"על ידי עשיית המצווה בשמחה זוכין לתכלית הכל, כי זוכין להשיג האור 

שהוא למעלה מנפשין ורוחין ונשמתין והוא אור אין סוף.."

וכן גם נאמר

"על ידי ריקודין והמחאת כף נעשה המתקת הדינים" (ליקוטי עצות , שמחה, ד')

כל אדם בחייו עובר נסיונות , קשיים, עליות וירידות , ישנם מלא הסתרות סביבנו

כביכול החושך עוטף אותנו , ואנו צריכים להדליק את האור

האור הוא השמחה ,האמונה,  והתורה .

האור של התורה זו- השמחה!

האור של המצוות זו- השמחה!

על כל מצווה שאנו עושים יש את השכר שלה,

אך ישנה תוספת שכר והארה והיא תלויה באדם העושה אותה,היא תלויה בכמות השמחה שהיתה לו כשביצענו את המצווה.

ככל שנלמד את התורה ונקיים אותה מתוך שמחה ורצון -התורה תאיר לנו בהארה חזרה

ותשפיע לנו אור ושמחה בחיינו .

אם תלמד תורה ללא שמחה, ללא רצון- התורה לא מאירה . ולא רק שהיא לא מאירה ,

היא נהית חושך .

עד כדי כך שהיצר הרע מצליח לסחוף אותנו איתו , עד כדי כך שכל האולם השיקרי הוא זה שמושך אותו אליו,

רק אדם ששמח במצוות ועושה את התורה מתוך שמחה אמיתית – רק לו יש את האור .

"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"

זו לא סתם מצווה, זו מצווה גדולה

מדוע?

כיוון שעל ידי השמחה ממתיקים את הדינים – משברת את החומות.

על ידי שהאדם שמח בכל מצב הוא מראה את האמונה שלו והאהבה האין סופית שיש לו אל ה' יתברך

ובכך ממתיק לו את הייסורים והנסיונות שיש עליו.

בנוסף שימחה וריקודים מקרבים לבבות ומאחדים את עם ישראל

השתדלו תמיד לשמוח לרקוד וללמוד תורה מתוך שמחה ואהבה

ובכך תגדילו את האור בעולם ופני ה' יתגלה אליכם .

"עצבות נועלת שערי שמיים,

תפילה פותחת שערים נעולים,

והשמחה בכוחה לשבר את החומות

לא נפסיק את השמחה ולא נאבד את האמונה

כי הקב"ה שומר עלינו מכל רע .." 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה