מצוות השם קל מאד לשמור – הכל תלוי ברצון ובחשק הלב

מתוך עלון לשבת על פרשת השבוע שלח | מאת ראש ישיבת ברסלב הרה"ח ויזנפלד שליט"א

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע שלח,

וזהו (במדבר טו-לט) "וזכרתם את כל מצוות השם ועשית אותם".

מצוות השם – המדריך המהיר לקיומם בשמחה !

כל מצוות ה' הם תרי"ג, כמ"ש חז"ל (מכות כג: שמות רבא לג-ז,ח) והלכותיהם מאות אלפים, הלכות שבת לבד הם רבבות רבבות, וכן הלכות סת"ם, וכו' וכו', ולא לחינם עַם ישראל הם (ישעיה מו-ג) עמוסים מני בטן.

וכל מי שגדל בבית של שומרי תורה, יודע שאין שום קושי אמיתי לקיים את כל מצוות התורה ואת כל הלכותיה. אמנם גר כשבא להתגייר מודיעים לו עיקרי הדת שהוא יחוד ה' ואיסור ע"ז, ומאריכים עמו בדבר הזה, ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, ומודיעים אותו מקצת עונשים של מצוות, ואין מרבין עליו ואין מדקדקים עמו (כמבואר כ"ז בהלכות גרים, ביו"ד סי' רסח, ס"ב), והיינו כדי שלא להפחידו ולהרחיקו, מאחר שכוונתו לשמים.

וכן לתינוק שנשבה, חילונים ושאר רחוקים מתורה ומצוות כשמקרבים אותו מראים להם את יופי השבת, והסעודה והזמירות ודברי תורה והשיחה הנינוחה בחיק המשפחה, ואין מעמיסים עליו בתחילת התקרבותו ללמדו (ואפילו לספר לו) את מאות אלפי הלכות שיש בדיני שבת, כדי שלא יבהל שלא לצורך ובלי סיבה אמיתית. (כדלקמן).

וכן עניין הנ"ל נוגע לנוער מתמודד ובעייתי שפתאום מגלה קושי בקיום הלכות התורה ומרגיש משא כבד ועומס בקיום התורה בריבוי הלכותיה.

וסוד ושורש כל הנ"ל הוא פשוט מאד,

כי באמת (תהלים קיט,סו) כל מצוותיך אמונה, כי מי שיש לו אמונה ברורה ונכונה בהשי"ת ותורתו הקדושה, אין לו שום קושי כלל בקיום כל מצוות ה' והלכות התורה, כי אפילו כל מליוני הפרטים הם בסך הכל דבר אחד בלבד, דהיינו מוכנות לעשות רצון ה' ולהתבטל לרצונו ודעתו, ומי שיש לו את זה – שום דבר ושום פרט לא קשה לו, והכל עושה בחפץ לב, וכמו שאמא שאוהבת את פרי בטנה ונולד לה תינוק רך, והיא עושה בשבילו אין סוף דברים בכל שעות היממה, ומרוב אהבתה אליו לא מרגישה קושי בעשייתה.

וכמו מארח בביתו אהובו, שמכין כל תנאי הארחה (אכילה, שינה וכו') והרבה מאד טירחות ושינויים מבצע בביתו, וסדר יומו והוצאות, ומתאים א"ע ומשפחתו, כדי שאהובו האורח ירגיש בנוח, אם המארח אוהב את האורח בכל לבו לא ירגיש קושי כלל, אדרבא כל טירחא היא לו לעונג רב, ביודעו שבעשיה זו וזו יגרום נחת לאורחו.

ולהבדיל

בכל מה שקשור בקיום התורה והלכותיה שהם רצון ה', מי שאוהב את ה' וירא ממנו בהשקפה נכונה אינו רואה שצריך להזהר ולקיים ולבצע מאות אלפי דברים ופרטים, אלא מסתכל בעיני שכלו ורואה שבסך הכל עליו מוטל לעשות רק דבר אחד, דהיינו רצון ה' ותו לא, ואזי הכל קליל ופשוט, וכל המאות אלפי מטלות נהפכות להיות רק דבר אחד בלבד, דהיינו עשיית רצון ה' וממילא הכל פשוט וקל.

וזה בחי' "וזכרתם את כל מצות הוי'ה ועשיתם אותם", מִצְווׂת קרי, ומִצְוַת כתיב, כי הכתיב מרמז שבאמת כל המצוות הם בסך הכל מצוה אחת בודדת, דהיינו עשיית רצון ה', וכנ"ל (וזהו ג"כ ועשיתם אתם – אין אותָם, אלא אַתֶם, שאין כאן מצוות ופרטים רבים אין סוף, אלא רק דבר אחד מוטל עליכם, נכונות לעשיית רצון ה').

ואשרי המיישר השקפותיו ודרכיו, ועושה רצון ה' מתוך חפץ לב ושמחה, ובודאי יזכה לרב טוב הצפון וצדיקים ועובדי ה'.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה