מציאת הזיווג קשה כמו קריעת ים סוף

מחזק במיוחד !

?מציאת היזווג?

מציאת הזיווג קשה כמו קריעת ים סוף

על הדמיון של חז"ל בין זיווגו של האדם ל"קריעת ים סוף":

הבא ונתאר לעצמינו, את המעמד שהיה בקריעת ים סוף:
בני ישראל בורחים לַמִדְבָּר מפני המצריים, והנה, פתאום הם מוצאים את עצמם "מוקפים" מכל הצדדים: מאחוריהם – רודפים המצריים, מלפניהם – יש את הים הסוער, ומשני צידיהם – יש את המדבר המפחיד, המלא בנחשים ובחיות טורפות…
והנה, בשעה כזאת של לָחַץ ופחד מוות – כזאת, בני ישראל חשבו על כל האפשרויות איך להציל את חייהם: 

1. או לחזור 'אחורה' – ולהלחם בשארית כוחותיהם עם אויביהם המצריים.
2. או לברוח ל'צדדים' – ולנוס אל תוך המדבר הלוהט!
3. ובמקרה הכי גרוע: לקפוץ אל תוך הים הסוער, ו"להתאבד" – מאשר למות בידי המצרים!

את כל האפשרויות האלו הם חשבו ולקחו אותם בחשבון, ואולם דבר אחד – הם לא העלו כלל על דעתם: שפתאום יקרה כאן "נס", והים "יפתח" את פיו, ויסלול בתוכו "תְּעָלָה" יְבֵשָׁה להולכי רגל – אפשרות הצלה כזאת – הם בכלל לא "חלמו" כלל שינצלו, אפילו בחלום הכי "ורוד" שלהם…

ועל זה בדיוק אומרים לנו חז"ל, שבדיוק כך תהיה התמונה בזיווגו של האדם:

האדם ילך ויעשה את כל האפשרויות כדי למצוא את בן/בת זיווגו! ילך לשדכן הזה, ולכתובת הזאת, וישתדל תמיד לְיַפּות את עצמו, וּלְהֵרַאות כמה שיותר 'מרשים' וכו' וכו'. את כל ההשתדלויות שבעולם הוא יעשה! וכל זאת מתוך תקווה, שאכן, דרך זאת תוביל אותו למציאת בת זיווגו.

ואולם, פתאום מה הוא רואה? שהזיווג שלו הגיע ממקום שהוא לא חלם בכלל! מכל "ההשתדלות" שהוא עשה, לא יצא לו מזה כלום, ודוקא ממקום שהוא כמעט לא השקיע שם בכלל – דוקא משם יצאה לו בת זיווגו! ממקום לא צפוי כלל!!! בדיוק כפי שהיה בקריעת ים סוף, שישועת עם ישראל הגיעה ממקום בלתי צפוי לחלוטין!!

ללמדך, שאמנם חייבים לעשות מאמץ והשתדלות בשידוכים, ואולם בסופו של דבר הקב"ה מראה לך בבירור שיש "יד אלוקים" מלמעלה שהוא מכוון ושולח לך את זיווגך! בכל מה שהשקעת וטרחת לא יצא מזה כלום, ופתאום באה לך הצעה ממקום בלתי צפוי כלל – ודוקא משם ניסגר "חתונה" תוך חודש חודשיים!

ללמדנו, שמציאת הזיווג אינה תלויה כלל – לא לפי מידת ההשקעה והחיפושים, וגם לא לפי כישרונות או יופי חיצוני, אלא עיקר ההצלחה תלויה אך ורק ב"אצבע האלוקים" שהוא זה שמזיז את החוטים מלמעלה, ושולח לך את זיווגך האמיתי שנקבע עבורך לפי שורש נשמתך!

זהו הלימוד היסודי שרצו חז"ל ללמד אותנו מהנס של "קריעת ים סוף"!

לתשומת לב של כל משרדי התיווך של ה"שדכנים" וה"שדכניות" למיניהם!
מוקדש להצלחת כל בני ובנות ישראל זיווגים הגונים בקרוב ובקלות

(מתוך ספר אמרי יחזקאל)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה