סגולה לחודש תמוז

כמה סגולות ותפילות - לנשמות יקרות שמחפשים דרכים בעבודת השם על פי רבי נחמן מברסלב

בברסלב ידוע כי ראשי תיבות של חודש תמוז הם :
זמני תשובה ממשמשים ובאים.

סגולה לחודש תמוז

ראשי תיבות אלו מעוררים ומזכירים לאדם להתחיל לחשב את מעשיו בעולם הזה,
כדי לחזור בתשובה לקראת ימי אלול הקרבים ובאים לקראת יום הדין הגדול של ראש השנה.
במיוחד שימים אלו מ יז בתמוז עד אחרי תשעה באב – שנחרב בית המקדש.

יישוב הדעת :

1. לכן כדאי לעשות ספירת מלאי בימים אלו של החופש הגדול :
כמה מצוות עשינו במשך השנה וכמה שטויות ?
כמה היה אפשר לחסוך מריבות ועגמת נפש הקפדות,
עם ההורים החברים הקרובים והרחוקים ?
וכמה היה אפשר להרוויח ?

עבודה על התאוות :

2. סגולה לשמירת הברית במיוחד בחודש תמוז !
כי יוסף הצדיק נולד בחודש תמוז שהוא היסוד בחי' שמירת הברית.
על כן טוב בימים אלו לקרוא תיקון הכללי, ולהתחזק בשמירת העיניים,
במיוחד שאלו ימי הקיץ החמים והפריצות גוברת וחם והיצר דוחף ומחמם…
וכמו שרש"י מסביר, שתמוז הוא מלשון היסק – גם חום גדול וגם היצר בוער.

עבודה על המידות :

3. מזלו של חודש תמוז הוא – סרטן, שכן קבוצת הכוכבים השולטת בשמיים בחודש זה היא בדמות סרטן.
על כן טוב לעוד על מידת הענווה – כי הסרטן הוא גם ובעל ידיים וגב קשיים לכן טוב להיות יותר עדין בדיבור, יותר לוותר – לא לעקוץ אנשים, ולפרגן במילים טובות !
זה משפיע מים קרים (לכן הוא חי במים) על נפש עייפה, ומצנן את החום של התאוות.

עבודת השמחה :

4. ימי תמוז הם ימים שבוא היו לעם ישראל צרות ואסונות – אבל לעתיד לבוא
מנבא הנביא זכריה (זכריה ח', י"ט) ש"צום הרביעי (י"ז בתמוז) וצום החמישי (ט' באב)
וצום השביעי (צום גדליה) וצום העשירי (עשרה בטבת)
יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים…".
על כן טוב לעבוד על מידת השמחה – שהיא רפואה לכל
והיא מסוגלת שהשם יתברך ישמור לך על הברית והיא מחייה את הנפש מכל התאוות.

בברכת חופש מועיל – עמיאל המנהל !

תרומות לאחזקת הישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה