סגולה למוצאי שבת | 4 תפילות למוצאי שבת

4 סגולות שכל אחד מהם היא סגולה למוצאי שבת

סגולה למוצאי שבת

הסגולה הראשונה היא לומר את הפסוקים שבהם מופיע שמו של הנביא אליהו הנביא – הסגולה השניה היא לומר 130 פעם "אליהו הנביא" – לקרוא את הפסוקים כנסו לקישור הבא – אליהו הנביא | סגולה למוצאי שבת 

הסגולה השלישית היא – לומר לקט תפילות המופיעים בסידורים המודפסים והם מחז"ל והם קדומים מאד – כנסו לומר תפילה למוצאי שבת

לומר הבדלה היא סגולה למוצאי שבת וכל השבוע כולו !!! סוד ההבדלה – מוצאי שבת

תפילה וסדר הבדלה למוצאי שבת
תפילה וסדר הבדלה למוצאי שבת
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה