סגולה למוצאי שבת | 4 תפילות למוצאי שבת

לפניכם 4 תפילות שכל אחת מהם היא סגולה למוצאי שבת והם בסידורים והם קדומים מאד ומסוגלים לברך ולהשפיע שפע וברכה לשבוע הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה וברכה.

סגולה למוצאי שבת

הסגולה הראשונה היא לומר את הפסוקים שבהם מופיע שמו של הנביא אליהו הנביא.

הסגולה השניה היא לומר 130 פעם "אליהו הנביא"

לקריאת את הפסוקים כנסו לקישור הבא – אליהו הנביא | סגולה למוצאי שבת 

הסגולה השלישית היא לומר לקט תפילות המופיעים בסידורים המודפסים והם מחז"ל והם קדומים מאד. סגולה למוצאי שבת להתפלל תפילה למוצאי שבת של הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל, והיא סגולה עתיקה ביותר + סדר תפילה ויתן לך + תפילת ריבון העולמים.

כנסו לומר את התפילה למוצאי שבת

הסגולה הרביעית היא לומר הבדלה היא סגולה למוצאי שבת שממשיכה ברכה לכל השבוע כולו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה!

סדר הבדלה לעדות המזרח

סדר הבדלה כללי – אשכנז / חסידי / ברסלב

תפילה וסדר הבדלה למוצאי שבת
תפילה וסדר הבדלה למוצאי שבת
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה