סגולה לעשות סעודה בראש חודש לתלמידי חכמים

סגולה לעשות סעודה בראש חודש להוסיף מנה או מיני מתיקה וכד' כל אחד לעצמו או בבית, ובמיוחד לתלמידי חכמים כדי לבטל כל מיני מיתות ולהצלחה והרווחה בכל ענייניו במשך כל החודש.

סעודה בראש חודש

א. מובא בשם הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זצ"ל :

"ושם בת אשר סרח", סר"ח ראשי תיבות ס'עודת ר'אש ח'ודש,

ואמרו חז"ל 'תתק"ג (903) מיני מיתות רח"ל, יש בעולם, כמספר "תוצאות", כמש"כ דוד המלך בתהילים "ולמוות תוצאות".

והמילים "בת אשר", גימטרייא תתק"ג (903), מכאן נלמד שע"י סעודת ראש חודש ניתן לבטל המיני מיתות רח"ל.

ב. אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, ומי שחננו ה', ראוי דביום ר"ח יהיה עורך שולחן לפני תלמידי חכמים, כפי השגת ידו, דהוא דבר גדול שיהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש. ובחנוני נא בזאת, המארח ת"ח ועניים בתוך ביתו בראש חודש.

ג. ועיין נוהג כצאן יוסף א' יג', ושם הביא סמך מהפסיקתא, שיוליכו התלמידים לרבם מעות בראש חודש, ואם מוסיף, מוסיפין לו, דהכל קצוב מתשרי חוץ מתשרי, והוא משני צדדים, ודו"ק. (כף החיים פלאג'י סימן לד' אות כג', עיי"ע מש"כ ב'רוח חיים' ס' תיט')

{ליקט וערך בס"ד מאיר ב.} לזכות: מאיר יצחק ישראל בן אושרה הי"ו.

? "בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ" ?
https://chat.whatsapp.com/LFGQ4qADQDg7Us7j4pA7Zc
למוגנים, ולקבלת ✡️ 'הסגולה היומית':✡️ ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר
http://wa.me/972546481400‏
תפיצו בבקשה לזיכוי הרבים, ותהיו שותפים בהפצת תורה נטו! ?

תפילות נוספות לערב ראש חודש וראש חודש יועלו בהמשך בע"ה !

קחו יוזמה בואו לתרום סעודה בראש חודש עבור נזקקים

צלצלו ונשמח להזכיר שמות לברכה ולהתפלל עבורכם לכל משאלות לבכם עבור חודש מוצלח ומבורך

052-565-2005 או בוואטסאפ

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה