סיפור על הבעל שם טוב

סיפור על הבעל שם טוב.

סביב שולחנו של המגיד ממזעריטש, רבי דובער, התכנסו חסידיו לשמוע על רבו – הבעל שם טוב הקדוש.

"הייתה זו שבת רגילה אצל הבעל-שם טוב, מיד לאחר סיום תפילת ערבית – עוד לפני ההבדלה – נכנסה אישה אחת לחדר שבו התפלל הוא וחסידיו.

"רבי, אתה מוכרח לעזור לי!" היא קראה. "אני צריכה בדחיפות כסף כדי להשיא את בתי ואין בכיסי אף פרוטה!"

הבעל-שם טוב האזין לדבריה והורה לחסידיו להכניס ידיהם לכיסם ולתת את כל כסף שימצאו שם למען המטרה החשובה..

למרבה הפלא, הכסף שמצאו בכיסיהם הגיע בדיוק לסכום שהאישה אמרה שהיא זקוקה לו.

ואז פנה המגיד לחסידיו ושאל: "מהו הלקח שיש ללמוד מהסיפור על מורי ורבי הבעל-שם טוב?"

חסיד אחד אמר: "הסיפור מראה את כוחותיו הפלאיים של הרב, למרות שהאירוע התרחש כמה דקות לאחר יציאת השבת – ולאף תלמיד לא היה כסף בכיסו, הוא עשה נס כדי לעזור לאישה המסכנה".

"יש לנו סיפורים רבים שמראים את יכולתו של הבעל-שם טוב לחולל ניסים", אמר המגיד. "לשם כך אין לנו צורך דווקא בסיפור הזה".

"אבל כאן היה זה נס כפול – לא זו בלבד שהרב גרם לכסף להופיע באורח פלא, אלא היה זה הסכום המדויק" התערב חסיד אחר.

חסיד שלישי אמר: "ברור שהבעל-שם טוב מסוגל לחולל ניסים מופלאים, ולכן הוא יכול היה לגרום לכל הכסף להופיע בכיסו, ובכך לעשות את המצווה הזאת בעצמו.
אך בגלל אהבתו הגדולה לזולת, הוא רצה לחלוק מצווה זו עם חסידיו וכך גרם לכסף להופיע בכיסיהם של כל הנוכחים, אני חושב שזהו המסר של הסיפור"..

אמר להם המגיד: "אני סבור
שהסיפור הזה אינו עוסק כלל בבעל-שם טוב, הסיפור הזה הוא באמת אודות גדולתם של תלמידיו – אף שהשבת זה עתה הסתיימה ולאיש מהם לא היה כל כסף, הם הכניסו את ידיהם לכיסם ועשו כהוראת הרבי באמונה שלמה וללא פקפוק.." ('סיפורי הבעל-שם טוב')

לשמוע להוראת תלמיד חכם זו מעלה גדולה, אדם השומע לרבו ומאמין באמונה שלמה שכל מוצא פיו הוא כמו פיו של הקב"ה בעצמו יזכה לראות כאלו ניסים..

אדם שיאמין באמונה אמיתית בהבטחותיו של בורא עולם להולכים בתמים, להולכים בדרך-ארץ, בדרך הוראותיו הכתובות בתורתו על אחת כמה וכמה יזכו בעזרת ה' לנסים גלוים..

לא פעם אנו נופלים באמונתנו עקב קשיים ובעיות שתוקפות אותנו, אך פה בדיוק זו הנקודה של הניסיון שלנו- "האם אתם מאמינים בי גם שקשה לכם, או רק כאשר אתם מצליחים.."

כל נפילה שלך היא מבחן באמונה, אז אם חלילה יש לך עכשיו קושי, זהו בדיוק הזמן להראות כמה אתה מאמין בו, כמה אתה משליך את יהבך עליו ובוטח בו ביטחון גמור..

עשית זאת? עברת את מבחן ה- אמונה, שים לב שהקושי כבר מאחוריך..

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה