תודה להשם על הטכנולוגיה שבדורינו | סכנת האייפון

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וישלח | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

תקציר: תודה להשם על הכל – אבל מה נעשה עם סכנת האייפון? כמה יש להודות בדור שלנו על מליוני חסדים שמייטיב השם עם כל אחד מעימנו בדור המתקדם ומלא חידושים וטכנולוגיה – אבל מאידך האייפונים ושאר הפלאפונים למינייהם – זה פתחה של הגהינום.

סכנת האייפון

(בראשית לב-יא) "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות".

השי"ת עשה ועושה באופן תמידי מיליוני מיליוני חסדים עם כל אדם, בלי שום גוזמא במספר.

ומה שעל פי רוב, עמא דארעא, לא מודע בעובדות, ולא מכיר בחסדי ה', לא מגרע ולא משנה את המציאות במאומה, כי אכן השי"ת מיטיב עם כל אדם תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה ושניה.

עצם הדבר שהשי"ת משפיע עליו כל הזמן חיים ובריאות תקינה לרבבות רבבות חלקי גופו, ושומר עליו מאינסוף פגעים ומרעין בישין, הבאים לעולם ולאנשים בכל מיני אופנים, כנודע מהמציאות היומיומית.

וכמה עגום וביש, כשהשי"ת מסלק כביכול חסותו ממנו, וְנְחלה בהא או בהא (זוכרים את הקורונה/קוביד תשע עשרה, כמה חללים הפילה בעולם, וגם אצל אחינו אנשי בשרינו.

וכמה פחד הטילה, וכמה חולים, והשלכות 'בגוף ונפש וממון' גרמה?! ועדיין כוחה במתניה ה' ירחם).

ובפרט הדור שלנו זכה וזוכה להרבה מאד חסדים ופינוקים מן השמים אשר בדורות עברו לא זכו, ורק היו יכולים לחלום עליהם, הן בשפע הכלכלי, ומזון בזול ומגוון, בכל סוגי הפירות מכל העולם, ועשרות סוגי גבינה וכו' וכו'.

מכשירים המקלים על החיים וחוסכים הרבה זמן וכח.

דיור משופר, שאפילו מלכים בדורות עברו לא הי' להם, מקלחת שמפו.. חשמל טלפון פלאפון, מגהץ חשמלי, מזגן, מכונות ומכשירים חשמליים מכל הסוגים ולכל הצרכים, וכל יום נולד מכשיר חדש, המנעים ומקל את החיים והתיפקוד.

וכן אפשר להגיע ממקום למקום בקלות במכונית עם וויי"ז, מטוסים מגוונים, אופניים חשמליות וכו'.

כמה רחמים וחסדים השם יתברך משפיע עלינו…

גם עולם הרפואה התקדם הרבה מאד, כמו שכל אחד יודע במה שנוגע לעצמו ולבנותיו ובניו, ולהוריו, וכו'.

סכנת האייפון

[ויודע שגם ישנם מכשירים שמביאים תועלת עצומה לגוף, ומחריבים את הנשמה שלו ושל דורותיו, כמו אלו המחוברים לאינטרנט. ולפני ששים שנה יצאו גדולי ישראל והחרימו את הטלויזיה וזה הציל אז את הדור. וכיום פלאפון עם אינטרנט, מסוכן פי מיליון מהטלויזיה. ורבים חללים הפילה. וגם המכשירים עם מסננים אפילו הכי טובים מורידים את מדריגת יהדותו, ועובד ה' ומבקש ה' ואברך – בודאי צריך לברוח ולהתנזר מהם. כן כן מאלו שיש להם המסננים הכי טובים ו"כשרים" – זהירות! סכנת האייפון].

והנה לפרט כל החסדים שה' עושה אתנו ועם כל אחד ואחד בנפרד, אי אפשר כי הזמן יכלה והם לא יכלו, ועכ"פ אשרי המודע ומתבונן בהם, ומכיר טובה ומודה ומהלל לה' על כך.

והנה ישנה מידה רעה מגונה מאד, והיא הגאוה, ושמעתי הרבה פעמים שאנשים קשה להם להתנתק ממנה, והנה אחרי שהאדם מלא חסרונות, ועושה טעויות ושגיאות כל הזמן, וגם ע"י החלטותיו יוצאים חורבנות וקילקולים רבים, וחייב כל כך הרבה לה', וכל מעלותיו רק ממנו יתברך, איך בכלל עולה על הדעת להתגאות?!

ואיך שלא יהי' העצה היעוצה היא אכן להפנים ולהתבונן ולהבין – שכל הטוב שיש בו ולו הוא רק מצד החסד וההשפעה הטובה שה' ברחמיו משפיע עליו.

וזהו "קטנתי" (הפסקתי להתגאות, ונכנס בי מידת הענוה והצניעות, והעמדתי א"ע בפרופורציה הנכונה, והתברר לי מעל כל ספק שהנני מצד עצמי בריה קטנה ושפילה).

וכל זה עקב שהתבוננתי "מכל החסדים, ומכל האמת" (רמז ג"כ לתוכחת אשתו ואחרים שלפעמים מעירים לו) "אשר עשית את עבדך".

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה העלון השבועי לשבת – לחץ כאן

התעוררתם רוצים להודות להשם ?

כנסו לומר כמה תפילות מועילות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה