סליחות אשכנז / ליטא / ספרד

נוסחאות הסליחות האשכנזיות מחולקות ל"מנהג פולין" ול"מנהג ליטא". בפועל כיום, נוהגים מתפללי "נוסח אשכנז" לומר את הסליחות "כמנהג ליטא", ומתפללי "נוסח ספרד" – "כמנהג פולין".

סליחות | הכי טוב לקנות סידור ולהתפלל מתוכו !

בכל אופן הבאנו מאתר ויקפדיה את נוסחאות הסליחות האשכנזיות מחולקות ל"מנהג פולין" ול"מנהג ליטא". בפועל כיום, נוהגים מתפללי "נוסח אשכנז" לומר את הסליחות "כמנהג ליטא", ומתפללי "נוסח ספרד" – "כמנהג פולין".

סליחות לימי התשובה

אלול

ערב ראש השנה

עשרת ימי תשובה

טבלת סליחות

כשר"ה חל ביום שני

אבגדהוש
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת ניצבים
ערב ר"היום א' של ר"היום ב' של ר"הצום גדליהשני מעשי"תשלישי מעשי"תשבת תשובה
רביעי מעשי"תחמישי מעשי"תערב יוה"כיום כיפור

כשר"ה חל ביום שלישי

אבגדהוש
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת ניצבים
יום שביעיערב ר"היום א' של ר"היום ב' של ר"הצום גדליהשני מעשי"תשבת תשובה
שלישי מעשי"תרביעי מעשי"תחמישי מעשי"תערב יוה"כיום כיפור

כשר"ה חל ביום חמישי

אבגדהוש
יום ראשוןיום שנייום שלישיערב ר"היום א' של ר"היום ב' של ר"השבת תשובה
צום גדליהשני מעשי"תשלישי מעשי"תרביעי מעשי"תחמישי מעשי"תערב יוה"כיום כיפור

כשר"ה חל בשבת

אבגדהוש
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישיערב ר"היום א' של ר"ה
יום ב' של ר"הצום גדליהשני מעשי"תשלישי מעשי"תרביעי מעשי"תחמישי מעשי"תשבת תשובה
ערב יוה"כיום כיפור

 

הראה עוד

כתיבת תגובה