סגולת הושע בן בארי | 100% סעודת עניים לכבוד הנביא הושע בן בארי

סגולה לישועה וגם לברכה והצלחה, לרפואה וישועה ולהינצל מכל צרה צוקה ומחלה...

סגולת הושע בן בארי לתרום לזכות הנביא סעודת עניים והיא סגולה גדולה ובדוקה:
לפני החתונה לחתן וכלה להתברך בבנין עדי עד !
וגם לברכה והצלחה, לרפואה וישועה ולהינצל מכל צרה צוקה ומחלה…

כי כוח הצדקה, ע"י החסד והרחמים שתורמים לבית התבשיל סעודת עניים הגונים,
יש לה כוח נפלא שעל ידה נשמך שמירה עליונה מאת האלוהים שעושים צדקה ומשפט,
על ידי המצווה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות הן בגשמי הן ברוחני… ונמתקים הדינים.
תמצאו הרבה סגולות, אבל ידוע שהעיקר היא התפילה וריבוי הצדקה ועשיית החסד –
כי השם יתברך מתנהג במידה כנגד מידה – כמו שאתם רוצים שיעשו עמכם חסד ורחמים
כך מצפה וממתין הקדוש ברוך הוא שתעשו חסד עם עניים הגונים.

כדי שיומתקו הדינים ויתקבלו התפילות בחן בחסד וברחמים לפניו יתברך…
צריך זכות וקשר עם לומדי התורה – ומה גדול מלהאכיל תלמידי חכמים 'סעודת עניים'
שרובם עניים הגונים כשרים וישרים, שבכוח האכילה של הסעודת עניים – יושבים ולומדים ומתפללים !

מי שרוצה זכות לחיים ברכה וישועה – סעודת הושע בן בארי היא יותר מסגולה
זו חכמה ועיצה טובה – לתמוך ולהאכיל לומדי תורה קבוע, כי עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר!

ארוחות צהריים חמות למשפחות נזקקות !
סגולת השוע בן בארי | לתרום סעודת עניים לכבודו של הנביא

מקור לסגולת הושע בן בארי

מה מקורה של הסגולה הידועה – סעודת הודיה לכבודו של הנביא הושע בן בארי, ומה הקשר דווקא לשמו?

מובא בשם החוזה מלובלין סגולה שהחולה יקבל עליו, שכשיבריא יעשה ביום שלישי מימי השבוע
לערוך או לתרום עבור סעודת עניים – לתלמידי חכמים ויראי ה' לכבוד הושע בן בארי, ויושע.
וטוב שיאמרו בסעודה שבח נפלא של "נשמת כל חי" במניין עשרה ת"ח
עיין בסגולת "נשמת כל חי".

מובא כתוב : "קבלה בידנו מהרב הקדוש מלובלין זיע"א,
באם יש לאדם חולה בתוך ביתו, יקבל על עצמו אשר בעת ישוב החולה לאיתנו הראשון,
אזי יעשה ביום ג' הראשון מימי השבוע – לכבוד נשמת הנביא הושע בן בארי
סעודת מצווה / סעודת עניים עבור תלמידי חכמים ויראי השם.

וטוב שיקבל החולה בעצמו הקבלה הנ"ל, וקודם הקבלה יאמרו המקבלים:
ב׳ פסוקים מישעיה ח', (יט)

וְכִי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם דִּרְשׁוּ אֶל הָאֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים הַמְצַפְצְפִים
וְהַמַּהְגִּים הֲלוֹא עַם אֶל אֱלֹהָיו יִדְרֹשׁ בְּעַד הַחַיִּים אֶל הַמֵּתִים:
לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה אִם לֹא יֹאמְרוּ כַּדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אֵין לוֹ שָׁחַר:
עד כאן לשונו (ספר בארת המים).

(תהלים קיט – קטו, קיז)

סוּרוּ מִמֶּנִּי מְרֵעִים וְאֶצְּרָה מִצְוֹת אֱלֹהָי:
סָמְכֵנִי כְאִמְרָתְךָ וְאֶחְיֶה וְאַל תְּבִישֵׁנִי מִשִּׂבְרִי:
סְעָדֵנִי וְאִוָּשֵׁעָה וְאֶשְׁעָה בְחֻקֶּיךָ תָמִיד:

בפסוקים הנ"ל מרומזים כל סודות הסגולה :
איך אזכה שיסורו ממני מרעים ייסורים דינים ומקטרגים, שאוכל לשמור מצוות אלוקי..,
ואיך אזכה להתרפא ממחלתי ומשברי – שבר לשון מחלה,
כמ"ש נאמר בשעת החורבן כי גדול כים שברך מי ירפא לך, כי בטל כח הרפואה.
ובשעת הגאולה נאמר : וביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא (ישעי' ל').
וכמ"ש : כִּי הִיא אֲשֶׁר עַל יָדָהּ כָּל רְפוּאַת מַחֲלָתֵנוּ אֲשֶׁר נֶחֱלִינוּ וְנִשְׁבַּרְנוּ
בְּמַחֲלָה אַחַר מַחֲלָה בְּשֶׁבֶר אַחַר שֶׁבֶר עַד כִּי גָּדַל כַּ"יָּם" שִׁבְרֵנוּ.
כל זאת ע"י סעדנו – עשו סעודה לתלמידי חכמים
(בחי' ואשעה בחוקיך תמיד – ע"י מצוות החזקה ותמיכה בלומדי התורה הקדושה יומם ולילה)
ואושעה – ויהיה לכם כל הרפואות וכל הישועות.

"ויחזו אלוקים ויאכלו וישתו" (שמות כד).

ויחזו אלוקים – אם רואים דינים בחי' אלוקים מידת הדין,
אזי ויאכלו וישתו – עשו סעודה ויהיה לכם כל הישועות.
ובמדרש על ספר הושע מובא : "וגם אני נתתי לכם ניקיון שנים –
אמר רבי חנה בר שלמיה משמיה דרב:
כיון שנתמעטו שניו של אדם נתמעטו מזונותיו, שנאמר וגם אני נתתי לכם נקיון שנים וגו' ".

והפירוש הוא – שהאדם בשעת מחלתו מנדב מזונות לתלמידי חכמים, שכשיתרפא וישובו מזונותיו,
הוא לא ישמור אותם לעצמו אלא יהנה בהם חכמים.
ובמיוחד שכתוב שהצדקה מצילה ממחלה ומוות.
ועוד כתוב במדרש שם, שהצדיקים מצילים את הרשעים מעונשם…

ע"י סעודת עניים לכבוד הושע בן בארי,

העניים נהנים – ואתם מתברכים ונושעים!

בית התבשיל של חסידי ברסלב בירושלים –
עורכים מדי יום סעודות צהריים חמות לעשרות עניים ואביונים תלמידי חכמים.
אנו משמשים עבורכם שלוחי מצווה, לקיים את המצווה הנשגבה והכבירה של הכנסת אורחים
המשולה לקבלת פני השכינה עם כל ההידורים האפשריים בדרך של כבוד ובחכמה שלא יבואו לידי בזיון.

מן המובחר והמועיל לתרום:
לפני שנושעים – כדי שזכות המצווה תעמוד לזכות ולמליץ יושר
שיתקבלו התפילות והבקשות, ברחמים לפני השי"ת, ולהמשיך עי"ז ניסים ונפלאות.

וגם לאחר שנושעים – כסעודת הודיה על הטוב שגמלהו השי"ת ושיאמרו הסועדים – תפילת נשמת כל חי כנ"ל.

סעודת מצווה להאכיל תלמידי חכמים עניים הגונים
מכל סיבה ולכל מטרה. ישועת ה' כהרף עין ! נסו ותווכחו !

עלויות סעודת עניים בבית התבשיל

סעודת צהריים חמה רגילה – ללא דגים / בשר = 180₪. 10 סועדים.

סעודת צהריים חמות – כולל עופות / דגים = 380₪.

תוספת ברכות 120₪ : מגע א"ש ראשי תיבות של :
מזונות, גפן (מיץ ענבים), עץ ואדמה (פיצוחים למיניהם), ושהכל.

למעוניינים : ניתן להקדיש סדר יום לימוד מלא בבית המדרש של חסידי ברסלב עם תפילות – לברכה והצלחה בכל התחומים – כולל תיקון הכללי + נשמת כל חי + פדיון נפש לרבינו נחמן מברסלב = בתרומה של 800 ₪.

פתחו את לבכם ותזכו לברכה – לתרומת סעודה ע"י חברת קשר

לתרומות מאובטחות ע"י פייפל – PAYPAL

הזדמנות פז! ישועות ללא הגבלה

כל מי שיתרום לבית התבשיל של חסידי ברסלב,
סעודות עניים הגוניים 78 ₪ * 12 חודש,
גימטריא "מזלא" – כי ישראל מעל המזל (אפשרות בתשלומים),
בנוסף לאמירת "נשמת כל חי" בעשרה בעת הסעודות

יזכו התורמים לברכה ותפילה קבועה כל השנה

ע"י מוקד התפילות – בכותל המערבי ובקבר רחל אמנו ובאומן,
על ידי תלמידי חכמים יראי שמים וצדיקים של חסידי ברסלב.

לתרומת סעודת עניים הגונים

וסגולת הושע בן בארי – צלצלו

052-565-2005

או השאירו פרטים לברכה ונחזור אליכם

קורות חיים ונבואותיו של הנביא הושע בן בארי

הושע בן בארי [בארי אביו היה נביא], היה נביא אשר פעל בממלכת ישראל באמצע ימי בית ראשון, לקראת חורבן ממלכת ישראל. הוא ניבא בסוף המאה ה-8 לפני הספירה – לממלכת יהודה ולממלכת ישראל. מתוך דבריו (ספר הושע): "וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה".

הושע, ישעיה, עמוס ומיכה, התנבאו בפרק אחד, וגדול שבכולן הושע [מסכת פסחים]. הושע היה משבט ראובן, וכמו שהיה ראובן בכור לשבטים כן היה הושע בכור לנביאים. לדעת הראב"ע ניבא כארבעים שנה, מסוף ימי עוזיה ועד תחילת ימי יחזקיה.

בכל דבריו של הושע, נמצאו תוכחה ונחמה משמשים בערבוביה, זה לעומת זה. הוא הוכיח את ישראל בדברים קשים: "כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם". אך גם ניחם את בני ישראל: "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי".

ספרו, הכולל ארבעה עשר פרקים, הוא הראשון בספרי תרי עשר. הוא נערך על ידי אנשי כנסת הגדולה ונסדר בראש תרי עשר. הושע מחלק את בני ישראל לשנים: יהודה, ואפרים – עשרת השבטים שמלכם הראשון ירבעם היה אפרתי.

קברו של הנביא הושע בן בארי

היינו היחיד מכל הקברים הקדושים בצפת השייכים ליהודים, שזכה לבנין ולכיפה עליו. האגדה* מספרת כי לפני שנים רבות בימי שלטון האפנדים, היו יהודי צפת נתונים תחת עולם הכבד של תושביה הערבים, ואסור היה להם לבנות כיפה לנוי על קברי קדושיהם. באופן יוצא מן הכלל נהגו לגבי קבר הנביא, בגלל מעשה שהיה:

סיפור

פעם רצו שני ערבים להעליל עלילת דם על ישראל. נטלו ילד מת והניחוהו בבית הקברות בפתח מערתו של הושע הנביא. באותו לילה ראה הרב בחלומו והנה הושע עולה מקברו ומתייצב לפניו וקורא: קום רד אל המערה, רשעים הטילו שם ילד ערבי מת כדי להעליל איתו עלילה על ישראל! הלך הרב, העיר אחדים מאנשיו וירדו אל בית-הקברות. כשבאו אל מערת הושע מצאו את גופת הילד מוטל שם כפי שסופר לרב בחלומו. נטלו את הילד המת והטמינוהו במקום אחר.

כשעלה השחר והיהודים השכימו להתפלל כדרכם, התנפלו הערבים לפתע על כל בתי-הכנסת ורצו לנקום ביהודים את דמו של הילד, אך היהודים טענו שאין הם יודעים דבר. הביאו את המושל ואת כל הנאספים אל בית הקברות, ועשו עצמם כמחפשים בין הקברים. לבסוף נגשו אל קברו של הנביא הושע כשעיניהם מתנוצצות משמחה, אולם להפתעתם ואכזבתם לא מצאו שם דבר. חזרו הרשעים מבוישים והבינו שהיהודים מצאו את המת ולקחוהו משם.

אחרי ימים רבים

מקץ ימים אחדים נראה הנביא הושע בחלומו של הרב שנית ואמר לו: קום רד אל קברי שנית. הזדים הטילו בו מת אחר, והם עומדים ושומרים עליו. אל תירא ואל תפחד מפניהם. השומרים הוכו בסנוורים, הוצא את המת מידיהם ושים אבנים במקומו. – עשה הרב כפי שנאמר לו.

למחרת בבוקר חזר המקרה על עצמו. הערבים הלשינו לפני שר המושל שנית והלכו אל קבר הושע, אך לתדהמתם מצאו את ארבעת השומרים כשהם יושבים על הארץ ומחזיקים באבנים. אמר המושל: לא דבר ריק הוא, צריך לחקור את העניין על אמיתותו. התחיל לחקור, אולם הערבים הכחישו את מעשיהם.

שלח המושל לקרוא לרב וביקש ממנו לספר מה באמת קרה, ונשבע לו שלא יגע בו לרעה. סיפר הרב למושל דברים כהווייתם, הלכו ובדקו ומצאו שהם נכונים. מיד אסרו את המלשינים בשלשלאות של ברזל ושלחום לבית הסוהר .

אמר המושל: אכן ראוי איש אלהים זה לשם נביא שאתם מכנים אותו. באותו יום ציווה לבנות שם "כיפה". והיא הכיפה העגולה והלבנה המתנוססת על קברו של הושע בן בארי עד היום.

100% צדקה לשמח לבבות עניים ולהיושע ממרומים!

סגולה לישועה לערוך סעודת עניים לכבוד הנביא הושע בן בארי

כולל הזכרת שמות התורמים בתפילת נשמת כל חי ולברכה בעת הסעודה.

פתחו את לבכם ותזכו לברכה הקליקו – לתרומת סעודה ע"י חברת קשרתרומה אונליין מאובטחת

לתרומות מאובטחות ע"י פייפל הקליקו – תרומה ע"י פייפל ישראל

הראה עוד

מאמר מקושר

7 תגובות

 1. האתר שלכם נפלא ואני נכנסת אליו כמעט כל יום .
  אבל מה לעשות שכל מה שיש לי זה המחשב שלי שבקושי אני משלמת אותו וחלק הבן שלי משלם . אני לא יכולה לתרום כי אני לא עובדת כבר 6 שנים ואין לי הכנסות . בעלי גימלאי וזה כל מה שיש לנו , אז לכן אני גם לא מבקשת מכם דבר בחינם . רק רוצה לאחל לכם להמשיך ולהצליח ולהחדיר יהדות בכל מקום .
  חג שבועות וקבלת התורה בשמחה .

  1. תודה רבה על המילים החמות הם שוות יותר כדברי חמכינו ז"ל אחד התורם לעני מתברך ב6 והמפייסו מתברך ב11
   כי כסף מתכלה , ומילה טובה נותנת כוח ועוז ותקווה ורוח חדשה להמשיך עוד ועוד….

   נ.ב למה קישרת את התפילות לתרומה ?
   אנחנו שמחים להתפלל חינם על כל מי שמבקש !
   תרומות זה למי שיכול לתמוך בפעילות והפצת היהדות…..
   חסידי ברסלב

 2. בס"ד
  תודה רבה לכם.
  חיזקו ואימצו וה'יהיה עימכם.
  בבקשה התפללו עבור אחותי: אופירה בת חמיסה מיסה לבריאות נפשית וגופנית.
  גם עבור ביתי :רייצ'ל בת מימה פנינה
  וגם עבורי:מימה פנינה בת חמיסה מיסה.
  בשורות טובות לכם ולכל משפחתי ולכל עם ישראל.

 3. שלום רב
  נבקשתי ע"י הרב שלמה .ע. לעשות סעודת הודיה לבת שלי שתתפקד, עדיין לא התפקדה. והייתי רוצה לדעת האם אתם עושים לכבוד הנביא יהושע בן ארי ,והאם לזה התכוון הרב ,או שאני בעצמי צריכה לעשות את ההודיה זהו נדר ואני רוצה ליישם אותו .

  1. כן אנחנו עושים סעודת הושע בן בארי
   מסתמא לזה התכוון הרב
   כן , גם את יכולה לעשות זאת בעצמך בבית עם 10 תלמידי חכמים עניים הגונים
   שיעשו את הסדר המבוקש
   אם תרצי נשמח שתאכילי את התלמידים הצדיקים של הישיבה שהם באמת עניים הגונים והתפילות והבקשות שלהם אמיתיים מהלב – וזה עשה ועושה פלאים למי שעשה ועושה !
   בברכת התורה ולומדיה
   מוסדות ברסלב מאיר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
קבלו עליכם סעודת עניים ותזכו לראות ישועות ממרומים... נושעתם דברו איתנו !