מה זה עונג שבת בשבילך?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויקהל | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

מה זה עונג שבת עבורכם? איך אתם מעבירים את השבת ? כנסו לשמוע מראש ישיבת ברסלב כמה דברים מעוררים ומחזקים ליישב את הדעת ולנצל את החיים.

עונג שבת

(שמות לה-ב) "וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה'". "שבת-שבתון לה'",

צורת השבת צריכה להיות באופן שהמנוחה של שבת, צריכה להיות לה' ולעבודתו כי כל השבוע כל אדם עסוק בפרנסתו ובשאר כל עניניו, אבל שבת קודש, צריך להיות יום שכולו תורה ותפילה ועבודת ה', יום שכולו לה', מה שאינו יכול ולא מצליח לעשות כן בכל ימות השבוע.

כי כל אחד יודע ששבת הוא יום מנוחה בלי עשיית מלאכה, ולא עבודה, ויש מעמא דארעא שחושב ששבת הוא יום פגישות עם חבירים ידידים שכינים וקרובים וכל כולו כיף ומיוחד לפיטפוטים ומגיע לביהכ"נ הן בערב שבת הן לשחרית ולפני התפילה חוטף פיטפוטים פה ושם כפי יכולתו (ויותר מיכולתו ומן המותר),

וכן בתוך התפילה וקה"ת ג"כ מנצל לפטפט פה שם (חדשות, פוליטיקה, רכילות ולשון הרע ועוד), ואחר התפילה שוהה לבוא לביתו כי צריך להמשיך לפטפט, ובסעודת שבת מקשקש ומפטפט עם אשתו על כל מה שעבר עליו כל השבוע ומלכלך פה ושם על זה ועל זה, ובניו ובנותיו שותים בצמאון את דבריו החכמים (נעבאך איזה דוגמא נותן, ואיזה חינוך מקבלים),

ואם יש לו אורחים קרובים או מי שיהי' שוב מפטפט עד מאוחר בלילה וביום עד מאוחר אחה"צ, ומסתמא גם מתפאר ומשמיע חכמתו ותבונתו בפוליטיקה ועוד, וכמה הוא אסטרטג ופרשן מחוכם, ואילו המושלים והשרים היו שומעים לו או עכ"פ מתייעצים עמו, היה כל המצב בא על תיקונו, במיוחד בכל עניני בטחון כלכלה וכו'.

וככה חולפת אצלו השבת, וזהו העונג שבת שלו..?!

ויש שכל השבת עוברת אצלו בשינה, כבר בסעודת ליל שבת נרדם על הכיסא (והילדים מקבלים אצלו מושג, והוא משאיר מורשת, איך צריך להראות שולחן שבת, ואח"כ ישן כל הלילה וגם קם עייף, ואחרי סעודת השבת עם בטן מלאה שוב הולך לישון שוב, והנה מתעורר לקראת מנחה (ובימות החורף ממש לקראת השקיעה) וככה חולפת אצלו השבת מתוך מנוחת השינה ועוד שינה.

ויש שאצלו כל השבת הוא לאכול ולשתות כל היום, עוד ועוד ועוד, כל הזמן, ויש המאריך בטיולים, ויש המשלב כמה "עיניינים". ואם אמנם כל הנ"ל יש בו בחי' עונג שבת, והכל מותר במינון הרצוי, ולא מעבר לכך, כולל פיטפוט מועט (ללא דיבורים האסורים למיניהם),

מכל מקום העיקר של השבת, צ"ל בבחינת "שבת-שבתון לה'", בקימת חצות, ועכ"פ פארטאגס דהיינו לפנות הבוקר שיהא הוא מעורר השחר, ולנצל את הזמן היקר לעסק התורה ותפילה והתבודדות, ולהתפלל מוקדם ככל שיוכל, ואח"כ שוב לעסוק בתורה ועבודת ה', ולהתענג על ה' דייקא.

ושוב בודאי שמותר לדבר קצת, ולאכול ולהתענג מהאוכל, ולישון ולהתענג מהשינה, ולטייל קצת וכו', אבל במידה, ורובו ככולו של היום צריך להיות בעבודת ה' ולהתענג בקירבת ה'.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה – https://www.breslevmeir.com/donate

להורדה והדפסה של עלון השבועי לשבת – https://drive.google.com/file

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה