עין הרע ביהדות | מקור לעין הרע בתורה מגיע מ400 איש של עשו הרשע

יש עין הרע ביהדות ? מה המקור לעין הרע בתורה ?

אומר רבי נחמן מברסלב שורש הרע עין מגיע מ

400 איש של עשו הרשע שבאו להטיל עין הרע בבית יעקב.

עין הרע ביהדות | מקור לעין הרע בתורה :

מפרשת השבוע וישלח לומדים ששורש עין הרע
בא מארבע מאות איש של עשו הרשע.

מי שרוצה ללמוד באופן יסודי על עין הרע
הבאנו בסוף הדף – קישורים לכל המאמרים והתפילות – שתזכו לפעול ישועות.

ידוע ומבואר בזוה"ק שבחי' חשבון ומספר הוא בבח'י מלכות,
ומחמת שזה לעומת זה יש ג"כ בחי' מלכות דסט"א, בחי' עשו,
שרוצה להתגבר בעינו הרעה על העינים הקדושות של בית יעקב ח"ו,
שזה בחי' מה שבא עשו להלחם ביעקב עם ארבע מאות איש,
שזה בחי' הרע עין שלו, כי רע עין גמט' ארבע מאות כידוע.

ע"כ כשנתעורר בחי' מספר דקדושה [כמו שעושים בפדיון נפש שסופרים מטבעות ע"י מניין דקדושה] נמשך בחי' מלכות דקדושה, כי אין מלך בלי עם, וברוב עם הדרת מלך.
לכן יש לחוש לעינו הרעה של עשו בחי' מלכות הרשעה סטרא דמותא שלא יתגבר כנגד הקדושה…?
(נחת השולחן-אורח חיים -סימן תרפ"ה)

עוד אמר רבי נחמן מברסלב בספר שיחות הר"ן אות רמב

עניין עין הרע הוא –
כי יש כח ממש בהראיה.
כי כח הראות הולך לחברו ומזיקו כשעינו רעה.
כי הראיה הוא כח ממש שהולך כח הראות ופוגע בהדבר הנראה.
וכשעינו רעה מזיק בראיתו ממש כנ"ל.
ועל כן נדה כשתסתכל במראה ימצא שם רשם דם כמובא:

ודע שסגולה לעין הרע – סנפיר של דג לעשן בו. וסימן סנפיר בגימטריא רע עין.

עוד שמעתי בשמו זכרונו לברכה נוסח אחר:

לתלות הסנפיר הנ"ל על האדם או תינוק שמורגל שיהיה לו לפעמים עין הרע, יתלו עליו סנפיר הנ"ל וינצל כנ"ל:

וספר לי עוד שאז אמר שעין הרע נמשך מהארבע מאות איש
שהלכו עם עשו להלחם עם יעקב,

כמו שכתוב (בראשית לב ז) "וארבע מאות איש עמו".
ואיתא (תלב): שהלכו להטיל עין רעה חס ושלום במחנה של יעקב.
וסנפיר הוא מספר ארבע מאות שהוא מספר רע עין במכוון כנ"ל.

וכל זה הוא כנגד הארבע מאות איש של עשו הנ"ל שמהם נמשך הרע עין כנ"ל,
ועל כן סנפיר מציל מזה כנ"ל. ועוד חשב אז כמה דברים שעולים ארבע מאות שהם שיכים לענין זה:

גם יש בפרשת השבוע את העניין של יוסף – בן פורת עלי עין… שיוסף עמד כנגד עשו בלי פחד שלא יטיל עין הרע על רחל !

על כן מי שרוצה יכול לקרוא את הפרשה גם כן בתור סגולה להנצל מעין הרע אבל בעיקר להשקיע ב- תפילה נגד עין הרע ושיחה עם השם יתברך.

אז מהיום אל תפחדו מעין הרע פשוט תהיו שמחים במה שהשם נתן לכם, רק אל תתגאו ותעשו הכל לא להוציא לאחרים את העיניים מקנאה – תאמרו את הסגולות תתפללו את התפילות ותראו ישועות !

כל הקישורים לתפילות מועילות – נגד עין הרע !

ייעוץ להסרת עין הרע סגולות וקמיעות –

צלצלו או שלחו בוואטסאפ 052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה