עם קדוש

תפילה בכותלברוך ה´ אלוקי ישראל.

ברוך ה´ אלוקי ישראל – מה שהזכיר את כלל ישראל, אע"פ שעסק בהודאת עצמו והודאה אישית,

כי הרגיש שהשי"ת עושה חסד לכל יהודי ויהודי בכמה אופנים נגלים ונסתרים גשמיים ורוחנים,

בכל יום יום בכל עת ושעה,

ואשרינו שאנחנו שייכים לעַם הקדוש הזה.

(וגם משום שידע דוד המלך שאומר מזמורי תהילים עבור כלל ישראל);

מהעולם ועד העולם, כי כל יהודי הוא ממש עולם בפני עצמו,

וצריך להודות על החסדים הפרטיים שה´ עושה עמו –

וצריך לחזק את הרגש ולהעמיק ולהתבונן בחסידים ולראותם במוחשי;

אמן ואמן, רצה לומר הלוואי שיהא קיום לדברי.

וכפל המילים לתשוקה עזה ביותר לקיום איחולו.

ברוך ה´ א"י מהעולם ועד העולם.

בעולם הזה ובעולם הבא עלי להודות.

א"נ על העוה"ז ועל העוה"ב, אמן ואמן.

אחד על העוה"ז ואחד על העוה"ב.

א"נ לחיזוק דבריו

(ועיין עוד בעניין ב"שי למורא").

מתוך הספר שי למורא

הרגשות ומחשבות בעת אמירת התיקון הכללי

בציונו של רבי נחמן מברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה