כמה מילים על מעלת העושים – פדיון כפרות בכסף ולא בתרנגול!

כמה מילים על מעלת העושים – פדיון כפרות בכסף ולא בתרנגול!

כי כסף נקרא 'ממון' שהוא בחינת נפש, יכוונו שכסף הוא בחי' שלנפש כמו שכתוב "כי אליו (הממון) הוא (האדם) נושא את נפשו", דהיינו מה שאדם נותן ממונו (לצדקה) שעבד וטרח עליו כל כך קשה בנפשו – יהיה כפרה על על נפשו (בחי' נפש). ויכנס בזכות מצווה זו לכף זכות ביום הדין, יום הכיפורים, ובעז"ה יתכפרו עוונותיו ויחתם לשנה טובה ומבורכת בעבור זה.

וע"כ יש המחשבים את סכום הצדקה עבור פדיון כפרות – לפי הקושי בנתינה, כי אדם שיש לו הרבה ונותן קצת אין זה נחשב למסירת הנפש, ואילו עני הנותן פרוטה והיא פרנסתו הדלה, הרי כל פרוטה שמוסיף היא מסירת נפש, ואת הצער הוא מרגיש בנפשו ממש.

וזה הפדיון כפרות שעושים הוא בחי' כפיית היצר הרע והכנעתו לפניו ית', שעושים רצונו בעבור מצוות צדקה והחזקת התורה, ומסירות נפש זו היא היא הסנגור של ישראל לפני אביהם שבשמים ביום הכיפורים וים הדין לחתום לחיים טובים ולשלום את האדם כפי מעשיו אשר מסר נפשו בנפשו (דהיינו ממונו) שכופה את יצרו למען עניים הגונים, והחזקת לומדי התורה וקיום מצוותיה.

כנסו לעריכת סדר פדיון כפרות בכסף – הנוסח המלא עם התפילות

פדיון כפרות עם הסברים ופירושים

מסירת שמות לברכה ותפילה אחרי עריכת הפדיון כפרות

אנא – העבירו את כסף הכפרות לטובת עניים ונזקקים הגונים שנתמכים כל השנה ע"י

בית חם ובית התבשיל לעניים ונזקקים קירוב רחוקים והפצת יהדות

מוכר לצורכי מס הכנסה סעיף 46 !

תרמו באופן מאובטח דרך פייפל ישראל

לתרומה ע"י חברת קשר 

צלצלו אלינו או דברו איתנו בוואטסאפ

051-5505148 ; 052-565-2005

הראה עוד

כתיבת תגובה