פדיון כפרות שמות לברכה ותפילה

שלחו שמות לברכה ותפילה על ידי העניים והמשפחות הנזקקות – השמחה שאתם משמחים אותם תפעל שתתקבל התפילות שלכם בשמחה וברחמים כמו שאתם מרחמים על עניים הגונים. שימו לב השמות יועברו גם לרבני הישיבה ואצל רבי נחמן מברסלב – לתפילה וברכה – כך שהמלאכה תהיה מושלמת – והשנה מרוממת !

הצדקה שלכם היא כפרה על כל השנה – ושמחת החג לעניים הגונים

על כן תרחמו על עצמכם במשך השנה יש בעיות ותקלות אפשר כבר עכשיו להמתיק את הייסורים והדינים – לכן אם תתנו ביד נדיבה לשמח נזקקים לחגים – משמיים ישלימו את חסרונכם ויתנו לכם במידה טובה מרובה ויתהפך הכל לטובה ולשנה טובה ומתוקה !

יש לפדות את הכסף – ולשלוח בצורה בטוחה למוסדות.

אנא – העבירו את כסף הכפרות לטובת עניים ונזקקים הגונים שנתמכים כל השנה ע”י

בית חם ובית התבשיל לעניים ונזקקים קירוב רחוקים והפצת יהדות

מוכר לצורכי מס הכנסה סעיף 46 לכל דורש !

  לאחר מכן תועברו לדף התרומות המאובטח לטובת עניים הגונים משפחות נזקקות וסעודת צהריים חמות


  להפקדה בבנק :

  שם החשבון ברסלב מאיר | מס’ חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג”י קוד מוסד 45251 |

  לשליחת צ’קים : יש לציין למוטב בלבד | כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

  ברסלב מאיר ע”ר

  050-4161022 ; בוואטסאפ 052-565-2005