פדיון כפרות

סדר פדיון כפרות בכסף און ליין

תרנגול פדיון כפרות

מנהג הכפרות הוא מנהג קדום בעם ישראל, האר”י ז”ל נזהר מאד לקיימו. בזמן הכפרות הוא עת רצון, והרחמים גוברים (האר”י ז”ל, שער הכוונות ת”ת דרושי יום הכפורים)

כך מובא בספרים מנהג ישראל לקחת בערב יום הכפורים לכפרות תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה, ולתת את ערך הכפרות לצדקה לעניים הגונים תלמיד חכמים שזכות לימוד התורה שלהם יהי למליץ יושר ולמגן ביום הכיפורים. מי שאינו משיג תרנגול אפשר ורצוי לעשות זאת בכסף, בפרט בימינו מסיבות כשרות השחיטה אשר כבר צעקו על כך רוב הפוסקים שהשוחטים קמים מוקדם לשחוט ושוחטים הרבה והם עייפים וגם לא מדקדקים עקב הלחץ והקהל בבדיקת הסכין – שאסור שיהי’ פגום.

ועוד ששמים את התרנגולים בארגזים מסוגרים, אומנם צריך אישור וטרינר, אבל מי הוא זה שיאמר ויעיד על עצמו שנותן להם מים כראוי, וגם השעות שהם נמצאים סגורים בהובלה ובשמש והחום משפיע עליהם ומנפח את ריאותיהם וגורם להם להיות קרובים לטריפה ועוד… !!

וצער בעלי חיים על השעות שהם בשמש כנ”ל, וללא תנועה, וצער זה של החיות גורם קטרוג גדול בשמיים וכלל עם ישראל כידוע מהאריז”ל ומהזוהר הקדוש ! ויותר מן הזכות לכפר ערב יום הכיפורים – יצא שכרם בהפסדם ומוסיפים עוון ערב היום הקדוש !

פדיון כפרות כמה כסף נהוג לתת ?

עוד אמרו חכמים שעדיף לעשות פדיון כפרות בכסף ולתת לעניים עבור אוכל והוצאות החג, מאשר שיביא לעניי שהוא שבור לב ונמוך רוח – את העוף שעשה עליו פדיון כפרות, עם העוונות שלו ושל בני משפחתו, ונמצא שנותן לעני את תרנגול לחג כאומר “עליך כפרתי !” וזהו בזיון המבייש את העני, וקרוב לשבר את רוחו…

ועיקר המצווה היא לכפר על עוונות נפשו ובני ביתו, ולהוסיף מצוות ומעשים טובים, והסכום לכפרות הוא – כאשר יתן לעני כסף די פרנסתו לקנות אוכל ביד רחבה עבור החגים – אזי תגדל המצווה וישמח את נפשו, ובזכות מצווה זו אשר עליה נאמר “כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלאו”, וגם יתקיים בו “כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים” שמרחם על העני בעת צרתו – הקדוש ברוך הוא ירחם עליו ערב יום הדין וישמח את נפשו !!! אמן כן יהי’ רצון !!

אז פדיון כפרות כמה כסף, מה סכום פדיון כפרות ?

נוהגים לתרום בין ח”י שקלים 18ש”ח ל- 36ש”ח לכל נפש, והעיקר הוא להרבות בצדקה, כדי להכנס ליום הדין עם הרבה זכויות !!! לאישה מעוברת נוהגים גם לעשות פדיון לעובר, והיא גם ברכה להריון בריא ולידה קלה. התרומה דהיינו הסכום לפדיון כפרות – הוא מחיר של תרנגול. כפי שהסברנו, והוא עבור אוכל לחג לעניים כנ”ל.

האם ניתן לתרום פדיון כפרות באשראי ?

התשובה פשוטה, כן ! כפי שהסברנו שהתרומה הולכת לסעודת עניים לחגים, את התרומות של פדיון כפרות בכרטיס אשראי מעבירים ישירות במזומן לעניים. 

איך עושים פדיון כפרות באשראי ? יש לקחת כסף או חפץ כל שהוא ולומר : “זה תחת הכסף שאני תורם לפדיון כפרות” לסובב כמופיע בנוסח הכפרות, ושוב לפדותו כנגד הסכום שתורם פדיון כפרות בכרטיס אשראי ולומר : “התרומה לפדיון כפרות בכרטיס האשראי יהי פדיון תחת הכסף או החפץ שסובבתי לפדיון כפרות !” או בקצרה “זה תחת זה”.

כמה מילים על פדיון כפרות בכסף – כי כסף נקרא ‘ממון’ שהוא בחינת נפש, יכוונו שכסף הוא בחי’ שלנפש כמו שכתוב “כי אליו (הממון) הוא (האדם) נושא את נפשו”, דהיינו מה שאדם נותן ממונו (לצדקה) שעבד וטרח עליו כל כך קשה בנפשו – יהיה כפרה על על נפשו (בחי’ נפש). ויכנס בזכות מצוה זו לכף זכות ביום הדין, יום הכיפורים, ובעז”ה יתכפרו עוונותיו ויחתם לשנה טובה ומבורכת בעבור זה.

ועל כן יש המחשבים את סכום הצדקה עבור פדיון כפרות – נחשב לפי הקושי בנתינה, כי אדם שיש לו הרבה ונותן קצת אין זה נחשב למסירת הנפש, ואילו עני הנותן פרוטה והיא פרנסתו הדלה, הרי כל פרוטה שמוסיף היא מסירת נפש, ואת הצער הוא מרגיש בנפשו ממש.

וזה הפדיון כפרות שעושים הוא בחי’ כפיית היצר הרע והכנעתו לפניו ית’ שעושים רצונו בעבור מצוות צדקה והחזקת התורה, ומסירות נפש זו היא היא הסנגור של ישראל לפני אביהם שבשמים ביום הכיפורים וים הדין לחתום לחיים טובים ולשלום את האדם כפי מעשיו אשר מסר נפשו בנפשו (דהיינו ממונו) שכופה את יצרו למען עניים הגונים, והחזקת לומדי התורה וקיום מצוותיה. 

לבירורים נוספים צלצלו 050-4161022 ; 053-3171231

סדר פדיון כפרות

לוקחים את כסף הפדיון כפרות ואומרים נוסח כפרות : נפש תחת נפש – (לאלו שעושים פדיון עם תרנגול) דהיינו נפש התרנגול וצער השחיטה וכו’, שהיה צריך להיות עלי – יהי’ כפרה על התרנגול. פדיון כפרות בכסף יאמר : יהי’ הצדקה שאני נותן ביד רחבה – כפרה עלי ועל בני ביתי.

לבירורים ותרומות 050-4161022 ; 053-3171231

פדיון כפרות 

סדר פדיון כפרות להדפסה בקבצי PDF >> פדיון כפרות

 לוקחים את הכסף ביד ואומרים תפילה זו בכוונת הלב להתעוררות בתשובה

שלוש פעמים:

בְּנֵי אָדָם יוֹשְׁבֵי חשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת אֲסִירֵי עֳנִי וּבַרְזֶל.

בני אדם שחיים את חייהם בחושך וייסורים בגשמיות ורוחניות, הקשורים ואסורים בעוני בסבל וצרות החיים.

יוֹצִיאֵם מֵחשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם יְנַתֵּק.

ה’ יוציא אותם ברחמים מהחושך והצרות, וינתק מהם הדינים הקשורים בהם כמו שרשראות ברזל.

אֱוִילִים מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם וּמֵעֲוֹנֹתֵיהֶם יִתְעַנּוּ.

מה גרם להם את הייסורים – טיפשות מעשיהם ועונותיהם הרעים, על כן יתענו (צום יום הכפורים, בחי’ נפש תחת נפש)

כָּל אֹכֶל תְּתַעֵב נַפְשָׁם וַיַּגִּיעוּ עַד שַׁעֲרֵי מָוֶת.

יש אנשים שכל כך קשה להם הצרות, עד שכל אוכל מתעבת נפשם, ומרגישים שהגיעו עד כדי שערי מוות – רצון למות רח”ל.

וַיִּזְעֲקוּ אֶל ה’ בַּצַּר לָהֶם – מִמְּצוּקוֹתֵיהֶם יוֹשִׁיעֵם.

אבינו מלכנו, הרחמן והטוב, באהבתו את עמו ישראל – יושיעם, אם יזעקו ויצעקו וירבו בתפילה ותשובה [במיוחד בעשרת ימי תשובה].

יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וְיִרְפָּאֵם וִימַלֵּט מִשְּׁחִיתוֹתָם.

אזי ישלח דברי ניחומים לאדם, ורפואה שלימה וישועות נפלאות, וימלט אותו מהצרות שגרמו לעצמם (בחי’ ביד כל אדם יחתום) בהתרחקותם ממנו ית’.

יוֹדוּ לה’ חַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם.

ובקרבתם אליו, ובראותם ישועתו – אז יודו לה’ על חסדו ואהבתו את ישראל עמו, וכן על נפלאותיו לכל בני האדם.

אִם יֵשׁ עָלָיו מַלְאָךְ מֵלִיץ אֶחָד מִנִּי אָלֶף – לְהַגִּיד לְאָדָם יָשְׁרוֹ.

אם יש לאדם ביום הדין מצווה (זה הכפרות (הצדקה שנותן) ערב יום כיפור – על כן נותנים ביד רחבה יותר מיכולתו, עיין לעיל) המליצה עליו טוב, אפי’ אחד מתוך אלפי עוונות – להראות לאדם שגם לו יש נקודות טובות ועדיין לא התרחק מקדושת ישראל והתורה והמצוות. 

וַיְחֻנֶּנּוּ וַיֹּאמֶר : פְּדָעֵהוּ מֵרֶדֶת שַׁחַת, מָצָאתִי כֹפֶר.

אזי בבית דין של מעלה אומרים – פדו אותו בשנה זו מייסורין וצרות, כי מצאנו כפרה לנפשו.

מסובבים ביד ימין 3 פעמים מעל הראש ואומרים

זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי.

זה הכסף ילך לצדקה

ואני אכנס, ואלך, ואחתם – לחיים טובים ארוכים ולשלום.

לאחר מכן לוקחים את הכסף ואומרים :

תרומה זו בסך ___________ שאני תורם עבור בני משפחתי יפרט את השמות ________ ילך לעניים הגונים, ותהיה כפרה עלי ועל כל אנשי ביתי, ובזכות זה נזכה לחיים טובים ארוכים ולשלום (ופה יוסיף תפילה בדיבור בפה מהלב, כל אחד בשפתו ובמילים שלו, כי זו שעת רצון ועת רחמים לבקש על השנה הבאה שתהי’ מבורכת).

לאחר עריכת הכפרות מעבירים את הכסף למטרות צדקה

יש לפדות את הכסף, ולומר “הרי זה תחת זה” – ולשלוח בצורה בטוחה למוסדות.

אנא – העבירו את כסף הכפרות לטובת עניים ונזקקים הגונים

שנתמכים כל השנה ע”י מוסדות ברסלב מאיר

בית חם ובית התבשיל לעניים ונזקקים קירוב רחוקים והפצת יהדות

מוכר לצורכי מס הכנסה סעיף 46 !

<<< עבור לעמוד התרומות >>> 

ברסלב מאיר ע”ר 050-4161022 ; 053-3171231

 

פדיון כפרות תרומה כ.אשראי

לתרומה ע”י חברת קשר לחץ כאן

פדיון כפרות תרומה

לתרומה ע”י פייפל ישראל לחץ כאן

הראה עוד

השאר תגובה / או שמות לברכה