פורים קטן – זמן לומר תודה גדולה !

תודה לכל התורמים שזכות התפילות והלימוד וזיכוי הרבים

היא זכותכם – היא שמחתכם

פורים קטן שמחה גדולה

מתפללים עבורכם במקומות הקדושים

מוקד התפילות של חסידי ברסלב

ישיבת ברסלב מאיר

0504161022

ושוב תודה !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה