פרשת השבוע אמור

אנו רואים שאפי' המתמידים רחוקים מאד מזה, וק"ו רוב הציבור, שאין להם כוחות הנפש לכך, וצריכים להתאוורר כל הזמן, ולהפסיק בשיחות, ובשתיה, ובאכילה [ויש בסיגריה], ובטיול קצר ובחילוץ עצמות וכיוצא באלו, ולא מסוגלים ללמוד  אפי' שעתיים ברצף [ויש שאפילו חצי שעה ברצף קשה להם], ולא מעטים יש להם קפיצים וקוצים, ומידי זמן מועט, כאילו כפאו שד לקום ממקומו (ולאו דוקא היפר אקטיבים, וק"ו ההיפר אקטיבים שמתרבים והולכים)…

יזכורהעלון השבועי מוקדש 

לעילוי נשמת ויזכור ניצולת השואה 

אסתר פריידה בת פאבל כ"ט אייר התשע"ד

ולעילוי נשמת הפרופ' 

צבי בן אברהם וברטה ל' ניסן התשע"ד

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע אמור

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע. (להורדת העלון השבועי בקבצי PDF והדפסה >> פרשת השבוע אמור)

וזהו (ויקרא כא-א)"וידבר ה' אל משה, אמור אל הכהנים וכו' ואמרת אליהם לנפש לא יטמא, בעמיו".

גלוי וידוע מהמציאות, ובפרט אצל יודעי דבר, שמיום שנברא העולם עד היום הזה לא היה דור חלש נפשית, כ-דור שלנו. הלא תראה שבדורות עברו עד דורינו ממש היו מתמידים בתורה שלמדו תורה שש עשרה שעות ביממה, ואף יותר, ולמדו שעות רבות ברצף ממש ובחשק רב, ובלי להכניס אפילו טיפת מים לפה..,

ועכשיו אנו רואים שאפי' המתמידים רחוקים מאד מזה, וק"ו רוב הציבור, שאין להם כוחות הנפש לכך, וצריכים להתאוורר כל הזמן, ולהפסיק בשיחות, ובשתיה, ובאכילה [ויש בסיגריה], ובטיול קצר ובחילוץ עצמות וכיוצא באלו, ולא מסוגלים ללמוד  אפי' שעתיים ברצף [ויש שאפילו חצי שעה ברצף קשה להם], ולא מעטים יש להם קפיצים וקוצים, ומידי זמן מועט, כאילו כפאו שד לקום ממקומו (ולאו דוקא היפר אקטיבים, וק"ו ההיפרים שמתרבים והולכים).

ואם בעוסקי תורה כך, בציבור הבעלי בתים ועובדים על אחת כמה וכמה.

וכן מתרבים והולכים האנשים שמדי כמה שבועות מועטים חייבים לצאת מהבית להנפש ולהרגע ולהתאוורר, מהלחץ הנפשי המצטבר אצלם, כי כל דבר קטן מלחיץ אותם

[ויש אשר הלחץ הוא אמיתי בעקבות התנהלות החיים הלא פשוטים של דורינו, הן בעניני פרנסה, הן בעניני יחסי אנוש המורכבים והמסובכים, הן בגלל בעיות בחינוך הילדים ובעיות זוגיות וכו'].

ואיך שלא יהיה… הדור צריך כל הזמן להרגע ולהנפש ולנוח ולהתאורר, זה צריך לשם כך לנסוע לאיזה צימר או מלונית וכיוצא (הכל לפי היכולת הכלכלית),

וזה צריך בכל סוף שבוע כך וכך, ורבים מאד מאד צריכים שקט ורוגע ונופש יומי. דהיינו שבסוף היום צריכים משהו שיסיח דעתם וירגיע אותם.

והנה מן הראוי הוא לקרוא ספרי מוסר וחסידות, וסיפורי צדיקים, וכיוצא בהם. אבל יש שמשתמשים עם אפיקים אחרים.., ואם זה עיתון כשר ע"פ השקפת התורה – מילא, אבל בעוונות יש הקוראים עיתונים ושבועונים וכו' או שומעים רדיו, או נופלים למחשב ולאינטרנט, אשר משחיתים את נפשם ונשמותיהם, ורבים חללים הפילו, ועצומים כל הרוגיהם !!

וכידוע שכל גדולי ישראל מתריעים ללא הרף בגודל סכנת האינטרנט אפילו לצורך פרנסה, והרבה כשרים הגיעו לשאול תחתיות בעקבות האינטרנט, והם מעשים מזעזעים שבכל יום ויום..,

אבל גם הרדיו והעיתון הלא כשרים מספיק – הם אסון וחורבן לנשמה.

וזה בחי' "אמור אל הכהנים" היינו היהודים הכשרים עובדי ה', והרוצים לעבוד את ה' (ק"ו ליושבי בית המדרש) "לנפש", כשהנך צריך לנוח ולנפש ולהתאורר ולהרגע, הזהר מאד שלנפש "לא יטמא בעמיו"

היינו להתרחק ולא להזקק לדברים המטמאים את הנפש והנשמה, והורסים ומכלים את חיי העוה"ב (וגם חיי העוה"ז).

והנה כל מי שצריך איוורור ומנוחה ונפישה – טוב יעשה אם יתייעץ עם מי שראוי להתייעץ, כגון רבו.

ויהי רצון שלא נכשל.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה