פרשת השבוע וארא

פרשת השבוע וארא | אתר וישיבת ברסלב

תקציר : פרשת השבוע על פי השקפת תורה של רבי נחמן מברסלב :שמע ישראל (2)

כמה שקרים ונסיונות להכשיל ולקלקל את הפשיטות ורוח השמחה של היהדות ע"י הכמורה הנוצרית עד היום בתנ"ך המסורתי.

לכבוד. . .  אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך כמה פנינים מששולחנו של רבינו הקדוש מברסלב – השייך לפרשת השבוע וארא

כתוב בפרשת השבוע וארא (שמות ו, ב)"וידבר אלקים אל משה. . . וארא"

והנה כאן מתחילה הפרשה. ואין לתמוה אשר הפרשה מתחילה מפסוק ב', מפרק ו', ללא פסוק א',

כי ידוע שהפרקים המודפסים –הם מעשי ידי הנוצרים, ואין להם שום קשר עם האמת הקדושה.

והם היו המדפיסים הראשונים באיטליה, אפילו מספרי קודש, ותחת השגחותיהם וצנזוריהם, וככה זה התפשט וקשה להחזיר את הגלגל אחורה, מאחר שכל הפסוקים באלפי הספרים מצוינים לפי פרקיהם

ומה שקובע אצלינו זה פרשיות הפתוחות והסתומות, וכמו שקיבלנו מרבותינו בעלי המסורה.

והנה זה ברור שבכל מקום שיכלו לשרת את העבודה זרה שלהם ושיטתם המרושעת שעזב ה' חלילה את כלל ישראל, וח"ו אינו חפץ בם, וכל דבר שהיה יכול לשרת את האינטרסים שלהם שיבשו ועשו כן.

ולדעתי זו ג"כ הסיבה העיקרית שעבורה הקדימו פרק ו' דילהון, כדי להדגיש סוף פרק ה' (השקר)שלהם, כדי שיגמר פרק ה עם הפס' (ה' כג) "הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. . . "שסיום הזה (הילדותי) ערב להם מאד לאזניים, אע"פ שהוא ניסתר מיד מהפסוק הבא (ו, א) "ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו".

מ"מ טוב להם לדוגמא מי שקרא פרק יומי בתנ"ך שיסיים וילך לישון בלילה מתוך הסיומת "והצל לא הצלת את עמך" שתואמת את גישתם ורצונם לחנך ולעשות תעמולת שקר ביסוד השיקרי הזה כידוע.

והמשחק הזה תמצא אותו בעשרות מקומות, ובפרט בספרי ירמיהו וישעיהו.

ובכל מקום שיוכלו לתקוע ציפרניים מלוכלכות.

ואשרי דפיסי תנ"ך קורן, שאם אמנם לא יכלו לשנות מספרי הפרקים, וכנ"ל, מכל מקום היו הראשונים מאז שהדפיסו תנכי"ם שהדפיסו באופן שסיום הפרשיות הפתוחות והסתומות ע"פ המסורה ניכרות היטב היטב.

וע" טוב למי שלומד וקורא פרק ליום שיסיים לימודו ע"פ קבלת רבותינו בעלי המסורה, ולא עפ"י רצון הכמורה המרושעת.

ומי שחושב שהרשעות של הותיקן והכמורה הנוצרית שייכת רק להיסטוריה טועה טעות מרה, די להזכיר שהאפיפיור של היום בשעתו לבש מדי ס. ס והיה איש הגסטפו הגרמני בימי היטלר ימ"ש.

וכבר הראה רשעותו כמה פעמים אע"פ שדרכם להסתיר ולבלבל, מ"מ דבר לא השתנה ושיכולים להרשיע עושים כן בחפץ לב.

וכחזיר הזה הפושט טלפיו ומראה לכולם הלא כשר אני וכמ"ש "יכרסמנה חזיר מיער" וכנודע

ויהי רצון שיקויים במהרה "כלה שעיר וחותנו "(ישמעאל)

בברכת התורה וכטו"ס

ישיבת ברסלב מאיר – אתר בטעם של ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה