בין אדם לחבירו… פרשת השבוע נשא

בין אדם לחבירו… השקפה דעת תורה מאת ראש ישיבת ברסלב על פי רבינו נחמן מברסלב מבוסס על פי פרשת השבוע הנוגעת בנושא בין אדם לחבירו דבר הנוגע לכלל נושאים בחיים הן שלום בית ועוד… פשוט להיות בן אדם !!

ראש מוסדות ברסלב הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח הר' לוי יצחק בנדר מעביר השמועה ודרך חסידות ברסלב מאומן מדריך מייעץ מכוון בעלי תשובה מעל 30 שנה בנה עשרות משפחות יציבות לתפארת בדרך חסידות ברסלב
ראש מוסדות ברסלב
הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א
תלמידו של הרה"ח הר' לוי יצחק בנדר מעביר השמועה ודרך חסידות ברסלב מאומן
מדריך מייעץ מכוון בעלי תשובה מעל 35 שנה בנה עשרות משפחות יציבות לתפארת בדרך חסידות ברסלב

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע נשא.

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע, וזהו (במדבר ה-יב) "איש איש כי תשטה אשתו, ומעלה בו מעל".

כי יש אנשים אשר מדקדקים מאד במצוות, ומחמירים מאד בעניני דיקדוק ההלכה, ובודקים את הלולב בשבע עיניים לפני קנייתו, וכן בכל יום שנוטלים את הלולב חוזרים שוב ושוב לבדוק שמא נפסל, וכן עושים עם האתרוג, וכן עושים עם הציצית והתפילין, ומבטאים בדיקדוק רב כל מילה ומילה שבתפילה (וכעת נשים הצידה את נושא האובססיות ואו.סי.די) ואפילו שמחים שמצאו חומרא חדשה, ויכולים להחמיר למעשה על פיה

(וכעת נשים הצידה, השטות והטעות של אלו המחליפים יראת שמים בחומרות יתירות, וכן נשים הצידה אלה שכל כבודם וחיותם הוא, כשהציבור והסביבה רואים ושומעים אותו מחמיר בדבר),

וכן בכל הענינים משתדלים מאד להיות בסדר עם הרבש"ע, אבל…

כשמגיע לענינים של בין אדם לחבירו, ההתנהגות שונה, ושמה מתגלה כאדם לא אמין, או כאגויסט ואגוצנטרי מהסוג סופר אולטרה, וסופר ומגה, או סתם אדם בעייתי שעדיף לא לפגוש אותו,

(והאפשרויות והדוגמאות רבות מאד מאד, במכלול תחומים),

והאנשים הללו הם בבחי' מה שאמרו חז"ל (קדושין ל.) ע"פ (ישעיהו ג-י) אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאוכלו. וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? אלא טוב לשמים ולבריות-זהו "צדיק טוב"- טוב לשמים ורע לבריות – זה צדיק שאינו טוב. כיוצא בדבר אתה אומר (שם, יא) אוי לרשע –רע, כי גמול ידיו יעשה לו, וכי יש רשע רע ויש רשע שאינו רע וכו', ע"ש.

וכיוצא בזה ישנם אנשים יפים נחמדים וטובים, המתנהגים בדרך ארץ ובמידות טובות, והם מנומסים, ומתנהגים בכל מידה נכונה, ותמיד שחוק על פניהם, ומילה טובה בפיהם, ותמיד מוכנים להושיט עזרה לזולת, ועוסקים במעשי חסד לרוב, ומטים כתף כנדרש, והם ידידותיים מאד, וכולם משבחים ומהללים אותם על כך, ואכן כך נאה וכך יאה, ואשרי חלקם בזה, אבל…

כל זה עושים וכך מתנהגים מחוץ לבית, אבל בתוך הבית עם האישה הם להיפך ממש.

ומעשיהם ודיבוריהם מכוערים וקשים לא ידידותיים כלל וכלל, שחצנים, שתלטנים, ורודנים, אין מילה טובה בפיהם, רק הערות וביקורת מקטר ומתלונן, לא מושיט יד לכלום, מתנהג כחיה וכבהמה, חושב את עצמו למלך ואשתו לשפחה ומשרתת.

ומצב כזה, או הדומה לזה, סופו להתפוצץ, בכמה אופנים ולכמה כיוונים לא בריאים, כנודע מהמציאות, ופשוט. וכבר ראינו צדיק' לך כאלו שגרמו לאשה נזק נפשי קשה שהתפוצץ והתנקז לאפיקים מאד לא רצויים (ומשום.. אמנע מפרטים).

וזה בחי' "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל". כי צריך האדם להיות טוב לשמים וטוב לבריות, שזה בחי' "איש איש", הנאמר פעמים, היינו שצריכים ג"כ להיות מענטש ובן אדם, עם הבריות ועם בני ביתו וכמו שצריך להיות מענטש מחוץ לבית ולהיות נחמד וטוב בכל הבחינות כך צריך להיות גם עם אשתו, ואזי בודאי יהי' לו שלום בית.

והכל יתנהג על מי מנוחות, באהבה ואחוה שלום ורעות, ולא יהי' שום תקלה בביתו. וזה דקרמיז קרא "איש איש" אם מתנהג כבן אדם גם בחוץ גם בבית וכי תשטה אשתו ומעלה בו מעל? בתמיה, הרי בודאי זה לא יקרה. ויהי רצון שנתנהג תמיד על פי רצון ה'.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה