פתיחה בקבלה וספרי קודש / שאלת גורל הגר”א

מזה טקס גורל הגר”א? איך עושים והאם מותר לעשות פתיחה בקבלה וספרי קודש?

אומר רבי נחמן מברסלב :

כי איש הישראלי אם צריך לעיצה

אזי ישאל עיצה מבנים קטנים או מבני הצדיקים וכו’,

הן בגשמי הן ברוחני.

וכן כתוב בליקוטי עיצות דעת יד :

כשאדם רוצה לידע איך להתנהג באיזה דבר יפתח ספר ויבין איך להתנהג.

עוד מצאנו בגמרא חולין (צה:) איתא : שמואל בדיק בספרא (היינו תורה שבכתב)
פי’ כשהיה רוצה לדעת איך להתנהג באיזה דבר היה פותח ספר.
וכפי מה שהיה כתוב שם במקום שנפתח היה נוהג.

יש לכם שאלה גורלית ? רוצים לנסות ?

שלחו בוואטסאפ 052-565-2005 את המילים
“שאלת הגר”א” או “פתיחה בספר קבלה”
ותקבלו פרטים מה ואיך עושים
שימו לב : השירות כרוך בתרומה סמלית – לטובת הישיבה

על ידי ששואלים עיצה מצדיקים ותלמידי חכמים – נמתקין הדינים !

שמעתי מהרב וכו’ יום ב’ עקב תקס”ו לפ”ק (שייך לתורה קמג)

כי שם נגמר העיצה ועל פיהם יהי כל דבר שבעולם, ועל ידם נמתקו הדינים. ומסביר שם דהנה ידוע כי מקור העיצה הוא בהחכמה המתפשט ומתהווה על ידי הדעת ונגמר על ידי הכליות, כמו שכתוב שהכליות יועצות, כי הכליות הם כלי ההולדה להוציא מכוח אל הפועל (והם נקראים בני הצדיקים כמו שכתוב וכל בניך לימודי השם ונאמר ה’ צבאות יעץ, וזה ממתיק לאדם הדין ומרחיב לו המקום הצר ויודע באיזה דרך להלוך…), ועל כן ישאל להצדיק בעצמו או לתלמידי הצדיקים זולת לתלמידים של צדיקי אמת. (הוספות לתורות מכתב יד רבינו ז”ל הודפס בסוף ליקו”מ).

מהו גורל הגרא?

גורל הגר”א הוא הטלת גורל על ידי שאלה של אדם המסתפק בעיצה הן בדברים גשמיים הן רוחניים ע”י פתיחת ספרי קודש (תנ”ך או ספרי קבלה וחסידות) – באופן אקראי וקישור הפסוקים המופיעים בעמוד שנפתח לקבל עיצה לשאלה הנשאלת.

מה המטרה בהטלת גורל הגר”א ופתיחה בקבלה?

מטרת הגורל היא לקבל תשובה לשאלות בעלות חשיבות רבה בה מסתפק האדם בעיצה באיזה דרך ללכת ולעשות.
גורל הגר”א אינו שיטה לגלות עתידות אלה לעזור לאדם להחליט נכון בצומת דרכים שאליה נקלע.

יש לכם שאלה גורלית ? רוצים לנסות ?

שלחו בוואטסאפ 052-565-2005 את המילים “שאלת הגר”א” או “פתיחה בספר קבלה”
ותקבלו פרטים מה ואיך עושים

*השירות כרוך בתרומה סמלית – לטובת הישיבה

מה מקור הגורל?

מקורו של הגורל אינו ברור לחלוטין, וכן ייחוסו לגר”א.
כבר במקורות מימי הבית השני ובספרות חז”ל ישנן דוגמאות להטלת גורל דומה.
כגון פסוק לי פסוקך ששאל מרדכי הצדיק, או אלישע בן אבויה,
(שדרך אגב נפל והתייאש בעקבות התשובה שקיבל).
וממעשה אלישע בן אבויה רואים שלא כל אחד יכול להבין ברמזי הפסוקים (מסכת חגיגה דף טו).
נירון קיסר לינוקא, פסוק לי פסוקך! אמר ליה אותו תינוק: ונתתי את נקמתי באדום (גיטין נו – א).

שמואל הוה בדיק בספרא שלפי הפסוק שהיה מזדמן לו היה נוהג.

רבי יוחנן הוה בדיק בינוקא היה אומר לילד פסוק לי פסוקך. (חולין צה – ב).
אמר רבי יוחנן לינוקא: פסוק לי פסוקך, אמר ליה “ושמואל מת”.
אמר רבי יוחנן: שמע מינה נח נפשיה דשמואל.
ואומרת הגמרא ולא היא, לא שכיב שמואל, אלא משמים סיבבו…

גורל הגר"אסיפורים על גורל הגר”א

מקרה המפורסם ביותר שבו נעשה שימוש בגורל הגר”א
הוא הגורל שערך הרב אריה לוין בשנת 1950 לשם זיהוי גופותיהם של 12 חללים.
שימוש נוסף בגורל עשה ב-1933 רבה של מוסקבה כאשר נשאל על ידי הרבנים שאול ישראלי,
אברהם שדמי ודוד סלומון בעודם בחורים האם עליהם לנסות לברוח מרוסיה למרות סכנת המוות שבדבר.
דומה יצאו הרב אהרן יהודה ליב שטינמן ונוספים את פולין לשווייץ לאחר שערכו גורל הגר”א
שהעלה את הפסוק “הבוקר אור והאנשים שולחו”

שימוש נוסף בגורל ערך הרב “מוולוז’ין, בהתאם לדרישת הממשלה להכניס לוולוז’ין לימודי חול,
הפסוק שעלה בגורל הוא “כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה'”
ומכאן הסיק הגר”ח לסגור את הישיבה ולא להכניס בה לימודי חול.

שימוש נוסף בגורל נעשה על ידי הרב יחיאל מיכל גורדון,
כאשר עלה ספק בישיבה האם לעלות לארץ ישראל או להשאר בעיירה לומז’ה,
סיכומו של הגורל אינו ידוע אך לאחריו עלתה הישיבה לישראל והשתקעה בעיר פתח תקווה עד היום,
אף שלאחר מחלוקת בין ראשי הישיבה נסגרה הישיבה וכיום היא משמשת ככולל. (לפרטים עיין בויקיפדיה)

איך פותחים בקבלה ומבצעים שיטת הגורל?

לפי המסורת, את הגורל מבצעים תלמידי חכמים גדולים.
הגורל נערך על ידי פתיחת ספר תנ”ך או קבלה באופן אקראי:

לפני שעושים פתיחה בקבלה או גורל הגר”א יאמרו :

“זה ספר תולדות אדם” (בראשית ה, א)
“ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה’ – וגורל אחד לעזאזל” (ויקרא טז, ח).

למה להשאל עם בלבולים בראש ? וספיקות בבטן מתהפכת ?

שלחו בוואטסאפ 052-565-2005
את שמכם ושאלתכם…

* כרוך בתרומה סמלית לטובת הישיבה

תפילה לפני פתיחה בקבלה / גורל הגר”א :

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו למען שמותיך הקדושים והטהורים
היוצאים מסופי תיבות הפסוק הזה למפרע מהסוף להתחלה : לדלה דלתם ילנן יוהך נא מצפץ.

ובשם היוצא מפסוק “ה’ מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי” (תהילים טז, ה) שהוא רַאַה
שתודיעני תכף בפתיחה אחת (של החומש ספר קבלה) שאלתי שהיא (כך וכך ויאמר שאלתו…)
שתהיה אות ז’ של ז’ אותיות שאמנה בשיטה הח’ כדי שאמצא בו ממנה שאלתי
שהיא (כך וכך ויאמר שאלתו) בבירור בלי ספק.

כך יאמר 3 פעמים.
ובכל פעם יזכור שאלתו ויהפוך ז’ עמודים ודפין פסוקים, ושורות מילים ואותיות
ויבקש הפסוק שמשם ואילך המתחיל באות ז’ ושם תשובתו !
(ספר ילקוט הגורלות זוטא, קונטרס א’, הוצאת בקאל ירושלים, תשכ”א).

אם אין רמז בפסוק מדלגים לפסוק הבא המתחיל באות בה מסתיים הפסוק.

כללים חשובים לפתיחה בקבלה וגורל הגר”א :

יש לשאול רק פעם אחת ביום.
בשעת אור בלבד ולא לאחר השקיעה.
אין לשאול בשבת וחג ואף לא בימים טובים.
אין לראות בכך נבואה כבאורים ותומים.
אינו נועד להוות תחליף לייעוץ על ידי שאלת רב.
זכרו כי אין להתל בגורל ולשאול פעמיים אותה שאלה.
ואין לנסות את מזלכם לשווא – “נראה מה יצא”.
מדובר בדברים קדושים ונוראים ויש להתייחס לכך בהתאם.

וטוב לומר פרק בתהילים “מכתם לדוד” פרק ט”ז –

א:  מִכְתָּם לְדָוִד שָׁמְרֵנִי אֵל כִּי חָסִיתִי בָךְ.
ב:  אָמַרְתְּ לַיהוָה אֲדֹנָי אָתָּה טוֹבָתִי בַּל עָלֶיךָ.
ג:  לִקְדוֹשִׁים אֲשֶׁר בָּאָרֶץ הֵמָּה וְאַדִּירֵי כָּל חֶפְצִי בָם.
ד : יִרְבּוּ עַצְּבוֹתָם אַחֵר מָהָרוּ בַּל אַסִּיךְ נִסְכֵּיהֶם מִדָּם וּבַל אֶשָּׂא אֶת שְׁמוֹתָם עַל שְׂפָתָי.
ה : יְהוָה מְנָת חֶלְקִי וְכוֹסִי אַתָּה תּוֹמִיךְ גּוֹרָלִי.
ו:  חֲבָלִים נָפְלוּ לִי בַּנְּעִמִים; אַף-נַחֲלָת שָׁפְרָה עָלָי.
ז:  אֲבָרֵךְ אֶת יְהוָה אֲשֶׁר יְעָצָנִי אַף לֵילוֹת יִסְּרוּנִי כִלְיוֹתָי
ח : שִׁוִּיתִי יְהוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד כִּי מִימִינִי בַּל אֶמּוֹט.
ט:  לָכֵן שָׂמַח לִבִּי וַיָּגֶל כְּבוֹדִי אַף בְּשָׂרִי יִשְׁכֹּן לָבֶטַח.
י:  כִּי לֹא תַעֲזֹב נַפְשִׁי לִשְׁאוֹל לֹא תִתֵּן חֲסִידְךָ לִרְאוֹת שָׁחַת.
יא:  תּוֹדִיעֵנִי אֹרַח חַיִּים שֹׂבַע שְׂמָחוֹת אֶת פָּנֶיךָ נְעִמוֹת בִּימִינְךָ נֶצַח.

תפילה : יהי רצון מלפניך אלוהי האלוהים, ואדוני האדונים, האל הגדול,
הגיבור והנורא, אלוהי הצבאות, יושב הכרובים,
באתי בדעת ובכלימה בתפילה ובתחנונים לפניך,
כי אבקש שיגולו רחמיך על (שם ושם האמא) ועל בקשתם
להודיעני בגורלות אלו דבר הצריך בינה ועצה.

ועתה ימלאו נא רחמיך עלי ותתני היום לחן ולחסד ולרחמים
ואל תשיבני ריקם מלפניך והודיעני על דבר זה ולא אבטל משאלתי
שאין לנו נביאים להגיד לנו משאלתנו – ואתה ה’ אלוהים חי וקיים
עכשיו שאין לנו אלא אותך, אני מהפך בגורלות
שגם ארץ ישראל בגורל נחלקה לשבטים ע”י יהושע בן נון ע”פ הגורל לכל אחד ואחד.

ובכן יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו
שתתני (תשובה ברורה ונכונה מאיתך על) דבר זה שאשאל ממך.

כעת יש לשאול את השאלה באופן הבא:

אני (פלוני בן פלונית) מבקש לשאול

 

ספר יצירה

האם יש בשאלת תינוק, פתיחה בקבלה או גורל הגר”א, משום ניחוש?

שולחן ערוך יורה דעה (סימן קע”ט, ד) ברמ”א וז”ל: וכן מותר לומר לתינוק פסוק לי פסוקך. וכתב הש”ך (ס”ק ה) משמע דעת הרב והפוסקים, דאפילו לעשות מעשה ולסמוך עליו לעתיד – על הפסוק מותר, דחשיב קצת נבואה, ע”כ. וכך דעת רש”י (חולין שם) והראב”ד (עבודה זרה פי”א דף סה:). הסמ”ג. ובשיורי ברכה (שם אות י) כתב בשם מריק”ש, דלקולי עלמא מותר לפתוח בתורה לראות הפסוק העולה, כי היא חיינו וכו’. ועיין בילקוט שמעוני (משלי רי”ט) וז”ל : אם בקשת ליטול עיצה מן התורה – הוי נוטל וכו’.

עוד מובא בשם בעל שבט מוסר : קבלתי מרבותי כשהיו רוצים לעשות איזה דבר והיו מסופקים וכו’ היו נוטלים חומש או תנ”ך והיו פותחים אותו, ורואים בראש הדף הפסוק…. וסיים : ועוד אפשר דרז”ל הורו בזה, דהגם שאמרו בספרי אין שואלים בגורלות וכו’… כגון זו שרי עכ”ל. ובספרו דבש לפי (ערך תורה אות מ”ה) ועיין בספרו חיים שאל (ח”ב סימן ל”ח אות מ”א). ועיין בחסד לאלפים להר”א פאפו ז”ל (שם אות ד).

אחרי הפתיחה תקבלו ייעוץ והדרכה מלאה !

שלחו בוואטסאפ 052-565-2005
“שאלת הגר”א” או “פתיחה בספר קבלה”

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
איך עושים שאלה גורלית בספרי קודש ?
נסחו 3 שאלות גורליות
שלחו את השם שם האבא
ותאריך לידה עיברי...

שאר הפרטים לתרומה
והתהליך של הפתיחה בקבלה
תקבלו במשך היום...