פירוש חלום | פתרון חלומות על פי הקבלה והחסידות

פירוש חלומות לפי הקבלה, פתרון חלומות ע"פ דרכו של רבי נחמן מברסלב

פתרון חלומות ע"פ הקבלה והחסידות. פירוש חלומות חינם או בתרומה סימלית לנזקקים. חלומות מדברים אלינו לפעמים בגלוי לפעמים בקודים ורמזים מסתוריים, ומגלים פנימיות הנפש ועומק הרצון. על כן אפשר להפיק מהם דרכים להתבוננות בתפקידו של האדם בעולם וגם לדעת עתידות.., חלומות הם הזדמנות להכיר את עצמך, ודרך להצליח ולהתעלות ברוחניות וגשמיות.

בואו להכיר את עצמכם!

פירוש חלומות, או בשם אחר פתרון חלומות. מבוססים על דרכי התורה והחסידות לא רק לפירוש החלומות, אלא במיוחד להפיק מהחלומות את הרמזים הרוחניים, שנשלחים לאדם משמיים להתבונן בעמקי הנפש ונשמת האדם וגם מעבר לכך, חלומות ופירושם הם עסק של מנתחים ואנשי חכמת הסוד ונפש האדם שיודעים למצוא ולהפיק את הדרך, ואת העיצה הטובה והישרה ביותר של החלומות להתעלות רוחנית והצלחה גשמית!

האם חלומות זה דברים אמיתיים..?

כך כתוב בתורה "בחלום אדבר בו" (במדבר פרק יב) חלומות הם דבר מסתורי מאד,
ומספרים ומרמזים, והם דרך להתבוננות לקבל רמזים רוחניים בענייני גשמיות ורוחניות,
מכמה כיוונים של האדם נשמות החיים ונפטרים הקשורים או כלולים בנשמתו,
דרך חלומות ניתן לגלות הרבה על האדם רצונותיו הוויתו ותפקידו בעולם וגם עתידות.., בענייני חיי היום יום.

פירוש ופתרון חלומות איך יודעים..?

אבל כדי להגיע באמת ברורה למשמעות האמיתית והמעשי של פתרון חלומות,
צריך עיון עמוק בנפש האדם לפני שניגשים להתעסק ב- פירוש חלומות,
וצריך שהפותר חלומות יהיה צדיק ותלמיד חכם שיכול להוציא את התבן מן המוץ
דהיינו את הטוב של החלום והאמת שבו מתוך הפסולת
כי חלומות מלאים בפסולת ודברים בטלים שאמורים לשמור את האמת מלהתגלות –
ורק החפץ באמת אשר יתפלל ויבקש איש אמת יוכל לגלותו ולהוציא ממנו עיצות לחיים טובים ומאושרים לעבודתו יתברך !

למה חולמים חלומות ?

למאמר המלא כנסו >> חלומות

רוב החלומות משתנים על פי מחשבותיו במשך היום,
רגישות והתרגשויות ומאורעות העוברים על כל אדם ואדם באשר הוא,
לפי מצבים ואירועים והשפעות חיצוניות ופנימיות, וגם על פי האוכל שאוכל האדם..,

בכלליות חלומות מתחלקים ל2 חלקים :

חלומות שהתוכן שלהם נגרמים עקב סיבות חיצוניות כגון אירועים שהאדם ראה וחשב וכד' במשך היום יום –
כמו שאמרו חז"ל המהרהר ביום חולם עליו בלילה (ועל כן פתרון חלומות צריך לרדת לעומק חיי האדם).
ויש חלומות יותר רוחניים אשר בהם יש רזין וסודות ושדרים לאדם אשר באים לעורר ולהזהיר את האדם
וגם לחזק ולהדריך [תלוי בהרבה סיבות] את האדם גשמית ו/או רוחנית
(ועל כן העוסקים בעסק פירוש חלומות לפי הקבלה צרכים לרדת לעומק נפש האדם). זה בכלליות!

בפרטי פרטיות חלומות של כל אדם מלאים בטוב ורע,
כמו שחז"ל אמרו אין לך חלום שאין בו מוץ דהיינו פסולת,
ויש הרבה חילוקים ועניינים שונים לכל חלום על פי כל אדם ואדם ומדרגתו ומצבו הנתון
על פי כללים שונים ומשנוים כל אחד לפי עניינו..,
על כן יבין החכם שלא כל אחד ואחד וגם המדבר גבוהה בחכמה יוכל לפטור ולעסוק בעסק הקדוש של פירוש חלומות
לברר התבן מן המוץ והפסולת ולתת עיצה טובה לחיים שמחים ומתוקנים כפי רצון השם !
לברר את הסיבה אר בעבורה שלחו לאדם את החלומות.

חלמתם חלום שמטריד אתכם או חלמתם על קרוב שנפטר – חלומות מדברים רוצים לשמוע מה פתרונם?

פירוש חלומות לפי הקבלה, פתרון חלומות ע"פ ספרי חסידות

ע"י רבנים תלמידי חכמים שיפרשו לך את החלומות על פי הקבלה והחסידות, וידריכו אותך למצוא ולהפיק מהם את הטוב והרצוי – למצוא דרך ועיצה להתעלות והצלחה גשמית ורוחנית!

מסלול חינם – שלחו חלום תקבלו פתרון קצר

מסלול מיוחד – להטבת חלום ופתרונו ע"פ קבלה וחסידות –

כרוך בתרומה חד פעמית של 101ש"ח.

1 – שלחו כמה שיותר פרטים של החלום. אם היו דמויות בחלום חיים או נפטרים. כל פרט חשוב.
2 – שעת החלום תחילת הלילה אמצע או סוף הלילה – והיום.
3 – שם פרטי ושם האמא ושם משפחה.
4 – ניתן לשלוח צילום כתב יד של החולם עם החלום.
כרוך בתרומה נוספת על סך 180ש"ח ח"פ,
עבור טירחת הרבנים – לפיענוח גרפולוגי וקישור החלום ע"פ קבלה וחסידות,
סה"כ תרומה של 281ש"ח.

תפילה להמתקת חלומות (פתרון חלומות לפי הקבלה)

אמרו חז"ל במסכת ברכות: פירוש חלומות – הולך אחר הפה, על כן צריך טוב להרבות בתפילות להמתיקם, ולכן צריך גם עיצה ושאלה על החלום כדי לדעת על מה להתפלל ואיך להמתיק את החלום !

לחלומות רעים טוב לומר – תפילה להמתקת חלומות

מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב.

ותצילני ברחמיך הרבים מהרהורים רעים ומחלומות רעים, ותהא מיטתי שלמה לפניך…
ואזכה לישן תמיד מתוך מחשבות והרהורי תורה ומתוך שמחה (ומחשבות טובות).
ואזכה לקרוא קריאת שמע שעל המיטה בקדושה גדולה, ובמסירת נפש, ובכוונת הלב באמת כראוי, באופן שאזכה להרוג כל המחבלים ומזיקין, וכל הסטרין אוחרנין, על ידי קריאת שמע שעל המטה. ואזכה שתכלול נפשי ורוחי ונשמתי בתוך כלליות נפשות הקדושים של בני ישראל, ובתוכם תעלה נפשי עמהם אליך בשעת שנתי. ותהיה נפשי פקודה ומסורה בידך לבד. כמו שכתוב: "בידך אפקיד רוחי, פדיתה אותי ה' אל אמת".

וברחמיך הרבים תגרש מנפשי כל מיני מחבלים וסיטרין אוחרנין החפצים להתאחז בה, חס ושלום.
ותחמול על נפשי האומללה והעלובה, ותהיה בעזרה שתוכל לעלות בשלום אליך בשעת שנה, ולשוב בשלום לתוך גופי בעת התעוררות השנה, באופן שאזכה לשנה דקדושה, שנה טובה ומתוקה וערבה, שנה של חיים (לקום מחודש אחרי מנוחת הגוף בכוחות רעננים, ומחשבות ורצונות טובים ומלאים בחיות ואמונה שהכל לטובה).

ותזכני לחלומות טובים, חלומות צודקים ואמתיים, חלומות קדושים הבאים על ידי מלאכים קדושים אמתיים. ותצילני ברחמיך הרבים מחלומות של שקר, מחלומות הבאים על ידי שדים, חס ושלום, מחלומות מערבבים, מחלומות של שוא והבל:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתרחם עלינו ברחמיך הרבים ותזכנו לחלומות קדושים, לחלום על ידי מלאך הקדוש, לחלומות צודקים ואמתיים.

ואל יבהלוני רעיוני וחלומות רעים והרהורים רעים, ותצילני מחלומות של שוא והבל, מחלום על ידי שד חס ושלום. ותעלני מבהמה לאדם.
ותזכני לקדש ולטהר הכוח המדמה שלי, ויהיה נכלל הכוח המדמה בכח השכל דקדושה, עד שגם בעת הסתלקות המוחין בשעת השנה, יהיה הכח המדמה והרשימות של המוחין בקדושה גדולה בבחינות 'מלאך'.

ותמשיך עלי צלם אלקים עד שאזכה לחלום על ידי מלאך, לחלומות מיושבים, לחלומות טובים וישרים בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב.

ותצילני מחלומות של שטות וטיפשות והבלים ושקרים. ותהפוך כל חלומותי עלי ועל כל ישראל לטובה.

כלל גדול הוא:

מה שמהרהרים במשך היום בלילה מופיע בחלומות, על כן רוב החלומות צריכים בירור לפני שפותרים אותם, וכדי להמתיק את החלומות ואת ההרהורים שהיו ביום יש עוד כלל – שמי שהולך לישון כמו "חמור" עייף ועצלן, יקום כמו…
ומי שהולך לישון כמו "אריה" מתפלל ומתקן את המחשבות של משך היום
יש סיכוי שיתחזק בשמחה ותקווה ליום יותר טוב ומלא בחיות, ויקום כמו "אריה"
על כן הבאנו לפניכם סגולות ותפילות לפני השינה!

סגולות להמתקת חלומות ופתרון חלומות

קריאת שמע על המיטה לפני השינה סגולה להמתקת החלומות ושמירה מפחדים!

והכי חשוב לפני השינה להמתקת החלומות – וידוי וחשבון הנפש, לפני שהנשמה עולה לעולמות עליונים לתת דין וחשבון לפני יוצרה טוב לעשות חשבון הנפש.

ויש אומרים וידוי לפני השינה אחרי קריאת שמע שעל המיטה (תפילת שמע ישראל קבלת עול מלכות שמים)- והעיקר לפשפש במעשיו של כל היום, ויחשוב על הטוב שעשה במשך היום על המצוות והחסדים ונקודות טובות שהצליח בהם – וישמח ויתן תודה והודאה לכך להשם יתברך!
ועל המעשים הלא מתוקנים שנכשל בהם – יעשה תשובה על מעשיו ומחשבותיו, ויחשוב ויתכנן איך יקום מחר ליום חדש ומתוקן במעשים טובים, וישן עם רצונות טובים להצליח ולהשתפר במידות טובות ומחשבות טובות ליום המחר!
ובזה ימתיק את החלומות והפחדים מעליו, ויזכה להחזיר נשמתו ליוצרו וימתיק מעליו הדינים ויזכה לשינה טובה ומתוקה וחלומות טובים ושמירה של מלאכים!

עוד מאמרים על חלומות ונשמות נפטרים מאת הרב המקובל יהודה פתייה – כנסו חלומות!

חלמתם חלום ורוצים לדעת מה הוא אומר?

מסלול חינם – שלחו חלום תקבלו פתרון קצר

מסלול מיוחד – להטבת חלום ופתרונו ע"פ קבלה וחסידות – כרוך בתרומה חד פעמית של 101ש"ח.

1 – שלחו כמה שיותר פרטים של החלום. אם היו דמויות בחלום חיים או נפטרים. כל פרט חשוב.
2 – שעת החלום תחילת הלילה אמצע או סוף הלילה – והיום.
3 – שם פרטי ושם האמא ושם משפחה.
4 – ניתן לשלוח צילום כתב יד של החולם עם החלום.
כרוך בתרומה נוספת על סך 180ש"ח ח"פ,
עבור טירחת הרבנים – לפיענוח גרפולוגי וקישור החלום ע"פ קבלה וחסידות,
סה"כ תרומה של 281ש"ח.

למעוניינים בלבד – פתרון חלומות מקצועי והמתקת חלומות ע"י רבני הישיבה…

סדר הטבת חלום ופתרון מקצועי ע"פ הקבלה וחסידות – לתרוומות- כנסו בקישור הבא

ממולץ לקרוא:

ירח,לילה,כוכבים,ענן,חלומות,פתרון חלומות, פירוש חלומות
פתרון חלומות, פירוש חלומות
הראה עוד

מאמר מקושר

7 תגובות

  1. חלמתי שהיינו אצל ההורים שלי בבית ושהלכנו לישון חלמתי שהיינו כל העולם בתוך השמש והיא טיילה בשמיים וראינו אותה מסתובבת מלא פעמים והסתובבנו איתה כמו צלחת היא הייתה ואז פתאום הגיעו קרני אור מיוחדים כאלה ואז אמא שלי אמרה היי תראו מה זה איזה יופי זה היו קרניים מיוחדות הם היו מלאות אור מיוחד שהגיע לכל השמיים

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
חלמתם חלום ורוצים לדעת מה זה אומר?
שלחו את הפרטים הבאים :
1 - את החלום. 2 - שעת החלום והיום. 3 - שם פרטי ושם האבא ושם משפחה
נ.ב כברוך בתרומה סימלית לנזקקים כל אחד כפי נדבת ליבו!