אם בחוקותי תלכו – והשבתי חיה רעה מן הארץ | פרשת בחוקותי

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בחוקותי | לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(ויקרא כו-ג,ו) "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם.. והשבתי חיה רעה מן הארץ".

אם בחוקותי תלכו – והשבתי חיה רעה מן הארץ | פרשת בחוקותי

הנה ידוע ומפורסם, ולצערינו מורגש מאד, שאנו סובלים מהישמעאלים למיניהם, הן מהטורקים הארדואנים, הן מכל יושבי המזרח התיכון, הן מאנשי חיזבאללה, הן מהמחבלים מיהודה ושומרון הן מהמחבלים יושבי מדינת ישראל בתוך קו הירוק המכונים ערביים ישראלים, הן מהבדואים יושבי הנגב,

מכולם אנחנו סובלים באלף אופנים, ובמיוחד ממה שהם תוקפים אותנו לרצוח בנו בנפש רח"ל זקנים וזקנות עם נערים ונערות, ולא בוחלים בשום אמצעים.

ישנם תקופות שהם 'רק' זורקים אבנים לבנים וסלעים מכל גודל לרכבים הנוסעים בכבישים כדי לגרום קטל לנוסעים היהודים, ולפעמים מתנגשים חזיתית עם רכב הבא ממול אם רואים בו הרבה נוסעים יהודים,

ויש זמנים שעוסקים בפיגועי דריסה הן בתוך העיר הן במעבר הגבולות ובכל מקום, וזה דורות שהם נהגי משאיות והם במכוון עושים תאונות עם רכבים שנוסעים ממולם (והשלטונות בישראל מעדיפים להעלים עין ולקרוא לפיגועים כאלה "תאונות דרכים" שקרו עקב הבלמים שלא עבדו, תיבת ההילוכים שהתקלקלה וכו' וכו'),

וכן פועלי בניין שזורקים אבנים כבדות וכו' ופוצעים עוברי אורח, והכל הוא נעשה כמובן "בתום לב", טיעון המקובל במערכת המשפטית השמלאנית של מדינת הציונים.

וכן תוקפים עם זיקוקים למיניהם מהם מזיקים ביותר, וגז פלפל וכו', וכן הם ונשיהם בניהם ובנותיהם סכינאים רוצחים מעולים, וכבר בעוונותינו הרבים הצליחו לרצוח בסכינים הרבה יהודים, או לפצוע באופן מכוער ולהשאיר בעלי מומים בדרגות שונות,

וכן יהודי שתועה ונכנס לישוביהם הם עורכים פוגרומים ולינץ' ביהודי שנקלע לידיהם, והם באים בגרזנים וסכינים למיניהם מוטות ברזל בועטים וחונקים וידיהם מלאות דם יהודי.

ויש תקופות שבהיותם הטראקטורנים של המדינה, משתמשים עם הכף הענקית של הטראקטור כדי להפוך אוטובוסים, ורכבים, ולהכות עד מות עם הכף גם בעוברי אורח, ולאחרונה זה כמה חודשים שיום יום תוקפים יהודים בנשק חם, וזה מצב בלתי נסבל בעליל שאי אפשר לעמוד בו.

כי יורים עם אקדחים, ורובים ו-M16 וקלצ'ניקוב וקרלו, ושאר כלי יריה, ולולי רחמיו יתברך המרובים הי' צריך להיות פי מאה הרוגים, וכל הכפרים והיישובים והערים של הערבים מלאי נשק קטלני, וגם מתרבים ביותר זריקת בקבוקי תבעירה הקטלניים, ואין כמעט מה לעשות.

וגם השוטרים והחיילים הרבה פעמים פוחדים לעשות המתבקש, פן יאשימו אותם השופטים השמאלנים ברצח כשיטתם שיטת אנשי סדום ועמורה. דאזלי תמיד בתר איפכא. כי מוחם מטונף ומשובש ומרושע.

והשלטים המטופשים והכפרניים שהתנוססו בשעתן "ישראל בטח בצה"ל" נגוזו ונהפכו ללעג וקלס. ובנושא הזה מה לעשות דנים ודנים ולועסים הכל, ואין מה לעשות.

והעצה היעוצה (שכנראה תתקיים בפועל במהרה בימינו עם ביאת משיח צדקינו) היא מה שכתוב "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם.. והשבתי חיה רעה מן הארץ".

וה"חיה רעה" זו – הם הערבים למיניהם (בלי הכללות כמובן, והכל לפי מגבלות הביטוי שמרשה החוק המקומי והבינלאומי) וכמ"ש (בראשית טז-יא,יב) הנך הרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל, והוא יהי' פרא אדם ידו בכל ויד כל בו.

ואין פתרון אלא "ממך – אליך אברח" לברוח להשי"ת ולחזור בתשובה שלימה ולעשות רצונו יתברך, ולהתפלל לרחמי שמים, ואז יקויים במלואו "והשבתי חיה רעה מן הארץ" אמן.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר
נ.ב כ"ז נכתב לפני שמחת תורה פ"ד, כמובן.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה