קדושים תהיו – ותרחיקו מעליכם את הבעלי תאוות והסוטים מדרך השם

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר קדושים | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (ויקרא כ-טו, טז) "ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה – מות יומת. ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה – והרגת את האישה".

קדושים תהיו – ותרחיקו מעליכם את הבעלי תאוות והסוטים מדרך השם

והנה כתיב (בפרשה זו, לעיל כ-י), ואיש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו – מות יומת הנואף והנואפת. בשלמא זנות עם אשת איש שעונשם מיתה – אפשר להבין שהרי עושים מעשה זימה ומביאים ומרבים ממזרים, והיא בוגדת, והוא אוסר אותה על בעלה, ומאמלל אותה ואת בעלה ואת ילדיהם, וכל המשפחה.

אבל זנות עם בהמה – הרי זה מעשה של אנשים משובשים בדעותיהם, ולכאורה לא מזיקים לאף אחד, אלא שהם מזוהמים ומושחתים בדעותיהם הנפסדות שהגיעו לידי מעשה טימטום וגועל ותו לא ולמה יש להרוג אותם?

אלא ש"מ אנשים נחמדים עם דעות משובשות הם מסוכנים לציבור, ויכולים להדביק ולהפיץ זוהמת מחשבותיהם.

ופוק חזי כמה רבבות סוטים יש בעולם, בכל מיני אופנים ולא מתביישים כלל עם טינופם, אף גם מתפארים בכך, וסימונך "מצעד הגאוה" הגועלי של כל הטיפוסים וטיפוסיות אלו, שרח"ל בלי בושה מכריזים זוהמתם בריש כל חוצות בחוצות מדינת הציונים.

נמצא שאנשים 'נחמדים' עם השקפות מסוכנות לתורה ולעשיית רצון ה' יש לבערם ולסלקם מעלינו.

גם הוזה הזיות, מדומיין, וחולם בהקיץ, בשעתו היה יהודי נחמד בשם הרב ק. אוהב ישראל ואוהב ארץ ישראל, אבל יותר מהמינון שהתורה קבעה ואם בשעתו נמשכו אחריו גם ת"ח, בסופו של דבר יצאו פירות באושים משיטתו ודרכו, חילונים, כופרים עם כיפה, זה דורות ששונאים יראי ה' וחרדים שה' אוהבם,

לאחרונה הם הכתירו כמנהיגים לראשם אישה חילונית עם חבר שלה כופר עם כיפה קטנה על ראשו. רודפי לומדי תורה, ורודפי חרדים. בבחי' אל תצדק הרבה שסופך להרשיע הרבה (ראה יומא דף כב ע"ב). ואהב כל החילונים והציונים שהכריזו בריש גלי ובכל הזדמנות ש"הציונות דבר אין לה עם דת היהודים"

אבל עם הנצרות כן, הרצל היה מקשט כל השנה את עץ האשוח, לקראת קראצמע"ך ושנה החדשה הנוצרית, וגם הציע כפתרון מרכזי ומועדף, לבעיות עם ישראל, להתנצר בראש מורם לקול פעמוני הכנסיה. וכן זרעו וכו'. מקס נורדאו מראשוני וראשי הציונים היה נשוי לגויה, אפילו ללא גיור פיקטיבי הנהוג במדינתם וכו'.

והנה הרב הנחמד הנ"ל אהב אותם עם כל החילולי שבת בריש גלי עם כל המלחמות שניהלו נגד התורה וצדיקיה, ודת אבותיהם, ועם כל הכוחות שהפעילו ומפעילים להשתלט על שומרי תורה ולהפוך אותם לחילונים, ואוהב אותם יותר מחרדים שומרי תורה בחו"ל, ולבסוף גם בארץ הקודש הלך אתם ביחד להשתלט ולהכניע את החרדים, והסביר את משחקי כדורגל בשבת בחילולה כ"התעמלות שצעירי ישראל עוסקים בא"י לחזק את גופם, והיא משכללת את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים ביהודים של שמות הקדושים להרבות הבלטת האור האלוקי בעולם".

וכשנוסדה האוניברסיטה העיברית – הכריז כאן יקויים "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" והיא תהי' אכסניא של תורה, והיא בית המקדש השלישי. ובהספידו על הר הרצל, קרא לו "משיח ה'". והרבה להגדיר הטמא כ"טהור". וכן כל הפורק עול. ולקרוא להם "מלאכי השרת, מלאכי עליון", ולכל רשע ופשע קורא "עליית ניצוצות".

וכולו מלא תשבחות לצעירים וצעירות שעסקו בפריצות וחילול שבת בריש גלי, ואמר שהם עוסקים במלאכת הקודש ועוד כאלו ביטויים למאות מהשקפות משובשות והזיות גלויות וכמוהו היו במשך הדורות כל מיני רבנים עם הזיות למיניהם, מהם שהכריזו על עצמם שהם משיח, וכר' שלמה מולכו, כהש"צ, ומהם בלי הזיות נכנסו והפיצו השקפות עקומות ומסוכנות ומהם מפורסמים מאד מאד.

והכלל שאת כל אלה יש לסלק מאתנו מבית המדרש וממחנינו ולהתרחק מאד מהם ומדעותיהם, שהם היפך דעת תורה ודעת עליון.

ויהי רצון שנזכה להשקפות אמיתיות ונכונות ע"פ תוה"ק ודעת ורצון צדיקי אמת.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה